Kaba yünden dokunmuş ve eskimiş kumaş parçası …

Palaspare,
Pasaklı, yırtık giysi.

Farsça, Pasaklı, yırtık giysi demektir.
Paçavra,
Paçavre, Farsça Paçavra, kirli bez.
Eskimiş, değersiz kumaş parçası, paçavra.
Çaput,
Şayak,
Eskimiş bez veya kumaş parçasına çaput, paçavra denir.
Kaba yünden dokunmuş ve eskimiş kumaş parçasına Palaspare denir.

Kaba dokunmuş bir tür kalın yün kumaş’a Şayak denir.

Eskimiş, yıpranmış giysi, yatak, yorgan, yaygı vb. şeylere Pırpıt denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.