Bitkibilim …

Botanik,
Fr. botanique. İng. botany.


Biyolojinin bitkileri inceleyen bir alt dalı.
Botanik veya bitki bilimi, bitkileri inceleyen bilim dalına denir.

Nebatat.
Arapça Nebatat, bitkiler – bitki bilimi.
Phytology.
Yunanca phyton: bitki; logos: bilim demektir.
Bitki bilimi için Phytology denir.
Botanik, Bitki bilimi.
Bitkileri inceleyen bilim kolu,
Bitkileri inceleyen biyoloji ilmi.
Dendroloji, ağaçları inceler.
Fitopatoloji, bitki hastalıklarını inceler.
Paleobotanik,(fitopaleontoloji), Jeolojik çağlarda yaşamış ve nesilleri ortadan kalkmış bitkilerin kalıntılarını, yani bitkisel fosilleri, sistematik ve yayılışları bakımından inceler.

Farmasötik botanik, Tıbbi bitkileri belirli sistematik gruplar altında tanıtan, bunlardan elde edilen ilaç ham maddeleri (drog) ile tedavide kullanılma yerlerini kısa olarak anlatan bir bilim dalıdır.
Morfogenez, bitkilerin gelişmesini inceler.
Agrostoloji, otsu bitkilerle ve özellikle bu bitkilerin sınıflandırılmasıyla ilgili botanik dalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.