Batman’ın bir ilçesi …

Beşiri,
Kobin,

Batman’ın ilçeleri;
Batman (il merkezi).
Beşiri.
Gercüş.
Hasankeyf.
Kozluk.
Sason.

Batman’ın komşu illeri; Kuzeyde Muş, batıda Diyarbakır, doğuda Bitlis ve Siirt, güneyde Mardin illeridir.
İlin kuzey ve kuzeydoğusu yüksek sarp ve dağlık arazidir.

Batman’ın dağları;
Sason (Aydınlık) 2500 m.
Meleto 2967 m.
Kuşaklı Dağı 1947 m
Avcı Dağı 2121 m.
Meydanok Tepesi 2042 m.
Kortepe 2082 m.
Raman Dağı 1288 m.

Önemli akarsuları;
Dicle Nehri, Batman, Sason, Garzan, Sorkan ve Pisiyar çaylarıdır. Batman ve Garzan çayları Dicle’ye dökülürler.

Batman suyu ile Botan suyu arasında kalan bölgeye eskiden Elekhanı denirmiş. Elekhanı zamanla telafuz edilirken Elah ismine ve daha sonra da İluh adına dönüşmüş. İluh köyü, Siirt vilayeti, Elmedin kazasına bağlı olarak kayıtlara geçmiş. 1926 yılında Batman Çayının taşmasıyla Elmedine yerleşim yeri haritadan silinmiş. Bundan sonra İluh köyü Beşiri (Kobin) ilçesine bağlanmıstır.

Batman Çayının adı, 1950 yılında İluh köyüne verilmiştir. Köyün aşağı kısmında TPAO tesislerinin bulunduğu bölgeye Batman adı verilmiştir. 1937 yılında bucak yapılan İluh, 1940-1950 yıllarında bölgede var olan petrol aramaları ile İluh bucağı, 1957 yılında ilçe yapılmıştır. Petrol ve rafineri ile zenginleşen ve gelişen Batman kazası, 1990 yılında Türkiye’nin 72. ili olmuştur.

Batman’da kırsal kesimde, Tifik ve Kıcıl denilen, çamurdan yapılmış ocaklarda pişirilen tandır ekmeğine Hevra denir ki çok nefistir.

Tarihte “Besarabya” olarak anılan bugünkü ülke …

Moldova,
Besarabya,

Bessarabia,
Başkenti Kişinev.
Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülkedir. Besarabya bugünkü Moldova’nın tarihteki adıdır. Dinyester ve Prut nehirlerinin arasında yer alır.

Besarabya topraklarını, eskiden yöneten Eflaklı Basarab ailesinden adını alır. Osmanlılar XV. yüzyılda Eflak ve Boğdan’ı ele geçirmişler. 1812 yılına kadar Boğdan vilayetinin bir parçası olarak kalmış. Besarabya 1918 yılında Rusya’ nın egemenliği altına girmiş, Besarabya olarak kalmıştır. 1918 yılında ise Rusya’dan ayrılarak Romanya’ya katılmış. SSCB, 1945 yılında Besarabya’yı tekrar ele geçirmiş ve Moldova Cumhuriyeti adıyla 1991 yılına kadar, SSCB’nin bir cumhuriyeti olarak kaldı. SSCB’nin 1991 yılında dağılmasından sonra bağımsızlığını kazandı.

Ülkede konuşulan dil, Romence olmasına rağmen Rusça ikinci dil olarak konuşulur.
Para birimi, Moldova Ley’idir.
Dini inançları Hıristiyan, Ortodoks.

Ülkenin önemli şehirleri;
Traspol-Tiraspol,
Socoro, Çingenelerin başkenti olarak bilinir.

Uganda’ nın başkenti Kampala’ nın eski adı…

Makerere,
Kampala,

Uganda Cumhuriyetinin başkentidir.
Deniz seviyesinden 1189 m yükseklikte kurulmuş. Başkent olmasının yanı sıra ülkenin başlıca sanayi, ticaret ve finans merkezi olan kenttir. Ganda veya Luganda ve diğer Bantu dilleri, Nilo-Sahara dilleri, Sevahili, dilleri konuşulur.

Halkın etnik yapısı; Baganda, Ankole, Basoga, Iteso, Langi , Bagisu, Acholi, Bunyoro’ lardan oluşur ve katolik , Protestan ve Müslüman’ dır.
Afrika’nın doğusunda, ekvator üzerinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Komşuları kuzeyde Sudan, doğuda Kenya, batıda Zaire, güneyde Ruanda ve Tanzanya ‘dır.Uganda’da Bunyoro, Ankole, Buganda ve Toro gibi kralıklar kuruldu. XVI. ve XVII. yüzyıllarda en kuvvetli devlet Bunyoro Krallığı idi. On sekizinci asırda Buganda bölgede hâkim olmak için Bunyoro’ya karşı giriştiği mücâdelede üstünlüğü ele geçirdi. 1840 yıllarında Arap tüccarlar ülkeye gelerek, bir kısım Ugandalıların Müslüman olmalarına sebep oldular.

Tropik iklimli bir ülke olan Uganda’nın doğal yapısı büyük bir çeşitlilik gösterir. Ülke topraklarının büyük bölümünü oluşturan yüksek yayla güneyde küçük, yüzeyleri yuvarlak-laşmış tepelere dönüşür. Göl ve dağ yakınlarında boylan 3 metreyi aşan aksazlar yetişir. Ülkenin geri kalan bölümlerinde geniş ormanlar uzanır. Bu ormanların bazılarında maun ve demirağacı gibi değerli kerestelik ağaçlar yetişir.

Ruwenzori Sıradağlarının yamaçlarında boylan 6 metreyi aşan dev kanarya otları ve lobelya’ lar görülür. Alçak yamaçlarda şempanze, gereza adı verilen maymun türleri ve yaban domuzu çok yaygındır. Ülkenin batısındaki açıklık alanlarda fil, manda, aslan, pars ve değişik antilop türleri yaşar. Kuzeybatıdaki Kabarega Ulusal Parkı’nda gergedanlar vardır. Uganda’daki göllerde ve Nil Irmağı’nda suaygın ve timsahlar yaşar. Nil Irmağı’nda bulunan en büyük balık nil levreğidir

Afrika’da bir ırmak …

Nil,

Nil nehri (6852 km) yalnızca Afrika’nın değil dünyanın en uzun ırmağıdır.
Nil nehri, Ruanda ve Burundi dağlarından doğar. Tanzanya’dan geçer. Uganda, Güney Sudan ve Sudan, sonra Mısır’dan Akdeniz’e dökülür. Nil nehrinin kolları mavi ve beyaz Nil denir. Mavi nil yukarıdaki resimde olduğu gibi bazen kahverengidir.

Ubangi,
Oubaungi (2250 km).

Ubangi nehri Orta Afrika’daki Kongo Nehri’nin en büyük akarsu koludur. Mbomou ve Uele nehirlerinin birleşimiyle başlar ve batıya akar. Uele ile birlikte en uzun kolu 2,270 kilometredir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerin topraklarından geçerek, Kongo Nehri ile birleşir.

Afrikanın diğer nehirleri;
Benue, 1400 km.
Kongo, Rio Kongo 4700 km,
Shabelle 1820 km.
Kasai 2153 km.
Limpopo 1770 km.
Lualaba 1645 km.
Nijer 4183 km.
Orange 2090 km.
Senegal 1633 km.
Chari 949 km,
Okavango 1800 km.
Zambezi 2735 km.
Juba (Cubba)1658 km.
Volta 1500 km.
Cuando 1500 km.

Kwando, 1500 km. olup Zambezi Nehri’nin Güney Afrika’daki en uzun sağ koludur.
Linyanti,
Chobe,
Shari(Chari) 1400 km. Afrika, Çad’ dadır.
Lomami 1.450 km uzunluğunda Kongo’dadır.

“Kitabu’l-İber” ve “Mukaddime” adlı eserleri ile tanınan, XIV. yüzyıl düşünürü, sosyolog, devlet adamı ve tarihçisi …

İbni Haldun,
Arapça, ابن خلدون


Tam adı, Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadrami,
D. 27 Mayıs 1332, Tunus – Ö. 19 Mart 1406 Kahire.
XIV. yüzyıl düşünürü, sosyolog, devlet adamı ve tarihçisi.

İbni Haldun köklü bir aileden gelmiş. Yaşadığı dönemin ünlü hocalarından fıkıh, hadis, akaid, mantık, şiir, felsefe, tefsir ve edebiyat dersleri almıştır. Ülke yönetimini elinde tutan Beni Hafs hanedanından Sultan Ebu lshak’ın katipliğine getirilmiş. İbni Haldun, Tunus ve Fas’ta devlet görevlerinde bulunmuş. Daha sonra Gırnata ve Mısır’da çalışmış. Bedevi kabilelerini çok iyi tanımasından dolayı aranan bir devlet adamı ve danışman oldu. Mısır’da 6 defa Maliki kadılığı yaptı. Şam’ı işgal eden Timur ile görüşmesi tarihe geçmiş. İbni Haldun, Miladi 1332 yılında Tunus’ta dünyaya geldi ve 1406 yılında Kahire’de hayata gözlerini yumdu. Tunus’ta, doğduğu Halduniye mahallesi bugün koruma altına alınmış ve bir müze gibi muhafaza edilmekte.

Eserleri;
-Kaside-i Bürde şerhi
-İbn Rüşd felsefesi hakkında bir risale
-Kitab el-Mantık
-Kitab el-Hisab
-Kitabu’l-İber
-Mukaddime
-Marakeş sultanına yazılan bir risale

İbni Haldun’un adını tarihe geçiren, 7 ciltlik dünya tarihi Kitabu’l-İber ve onun başlangıç kitabı Mukaddime ‘yi yazdı. Bu eseri arap dünyasında etki yaratmasa da Osmanlı anlayışını etkilemiş. Katip Çelebi, Naima ve Ahmet Cevdet Paşa gibi Osmanlı tarihçileri eserlerinden faydalanmıştır. 19. yüz yıldan itibaren Avrupalı tarihçiler tarafından eserleri ilgiyle incelenmiştir.

1 2 3 11