Yunan mitolojisinde güzel sanatların dokuz perisinden biri…

Erato,
Yunan mitolojisinde güzel sanatların dokuz perisinden biri.

Eski Yunan mitolojisinde edebiyat, bilgi, müzik ve dans tanrıçaları olan Musalar varmış. Tanrıların kralı Zeus ile bellek tanrıçası Mnemosyne’ nin dokuz kızı varmış.
Dokuz kız kardeş Pireus’ da doğmuş ve öteki dağlara yayılmışlar. Vakitlerinin çoğunu Boiotia’ da bulunan 1750 m. yüksekliğindeki Helikon dağında geçirirlermiş.

Erato

(Yunanca, sevimli demek.), Yunan mitolojisinde, 9 müzden (ilham perileri) birisidir. Lirik şiirin, aşk şiirlerinin ve korolu şiirlerin ilham perisidir.
Arcas’ dan Azan isminde bir oğlu olmuştur.
Zeus ile Minemosyne’ nin kızı Aşk ve lirik şiir perisi

Yunan mitolojisinin dokuz perisi;
-Erato
-Polhymnia (Polihimnia) tanrılara sunulan ilahiler,
-Kalliope (Kalyope) epik şiir (ya da belagat), (İlham perilerinden biri, Calliope), Yunanca güzel sesli anlamındadır. Müzlerin en büyüğü ve en zekisidir.
-Urania, (Cennet gibi, cennetsel) Yunan mitolojisindeki müzlerden (musalardan) yani ilham perilerinden biri. Gökbilim ve astrolojinin ilham perisidir. Göklerdeki Nymphelere verilen ad Bunlar gök kubbesini idare ederlerdi Astronomi.
-Melpomene, trajedi, tragodia,
-Talia, (Thalia) Komodia, komedi yazarları,
-Terpsikor (Terpsikhore), dansın esin perisi,
-Klio (Kleio) tarih,
-Euterpe flüt çalanlar, lirik şiir (bazılarına göre müziği),

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.