İslamiyete karşı Budizmi savunmuş, bu yolda babası Hulagü Han’ ın başlattığı mücadeleyi sürdürmüş ünlü İlhanlı hükümdarı….

Abaka Han,
İlhanlı hükümdarı (Moğolistan 1234 – Hemedan, İran 1282).


Cengiz Han’ ın torunu ve İlhanlılar devletinin kurucusu Hülagu Han’ ın ve Yesuncin Hatun’ un oğludur.1256 senesinde, babasıyla birlikte İran’a geldi. Hülagu Han, Bizans İmparatorunun kızını istemişti. Fakat kız yolda iken, Hülagu öldü. Abaka Han babasının yerine bu kızla evlendi. Koyu bir budist olan Abaka Han, Bizans İmparatorunun kızıyla evli olduğundan, Müslümanlara karşı düşmanca, Hıristiyanlara karşı ise dostça bir siyaset takib etti.

1243 Kösedağ Savaşından sonra Moğollar, Türk Selçukluları üzerinde hakimiyet kurmuşlar ve Anadolu’ yu işgale başlamışlardı. Sultan Baybars, Moğol ordusunu Elbistan’ da bozguna uğrattı. Moğol ordusunun yenilgiye uğradığını haber alan Abaka Han, büyük bir ordu hazırlayarak Anadolu’ ya girdi. Bu sırada Melik Baybars, geri çekilip Suriye’ ye döndü. Abaka Han ise Kayseri ve Erzurum arasında yaptığı mezalimlerde binlerce masum kişiyi katlettirdi.

Budizmin yayılmasına çalıştı ve birçok Budist tapınakları yaptırdı. 1282 senesinde Hemedan’ da öldü. Abaka Hanın ölümünden sonra yerine yeni müslüman olan kardeşi Ahmed Han (Teküdar) geçti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.