İlk Müslüman kadın hükümdar…

Sultan Raziye,
Raziye Begüm,

Sultan Raziye, tarihteki ilk Müslüman Türk kadın hükümdardır.
Türk-İslam tarihinin yegane kadın hükümdarı (Raziye Begüm).
Hindistan’da 800 sene evvel hüküm sürmüş Raziye Begüm, Türk-İslâm tarihinin yegane kadın hükümdarıdır. Parlak muvaffakiyetleri yanında, acemice hataları acı sonunu hazırlamıştır. Ömrü de saltanatı da kısadır.

Hindistan’a Müslümanlığı X. asırda Gazne Türkleri götürdü. O zamandan itibaren XIX. asırdaki İngiliz işgaline gelinceye kadar bu kıtayı asırlarca Türk asıllı hanedanlar idare etti. Bu Müslüman Türk devletlerinden birisi de Kutub şahlardır. Taht şehri Delhi’deki en eski eserler ve dünyanın en zarif ve yüksek minarelerinden Kutub Minare bunlardan kalmadır. Sultanları köle asıllıdır. Tıpkı Mısır’daki Memluklar gibi liyakat ve talihleri yardımıyla sultan olurlardı. Bunların en meşhurlarından birisi de İltutmuş’tur. Yerine geçen kızı Raziye Begüm ise Türk-İslam tarihinin yegane kadın hükümdarıdır. Begüm, bey kelimesinin müennesidir. Hindistan’da hükümdar ailesinden hanımlar için kullanılır.

Saltanatının son zamanlarında tam bir erkek hüviyetine bürünmüştü. Yay kuşanır, ata biner, erkek kıyafetleri giyip yüzünü örtmezdi. Fil üzerinde halkın arasına çıkar, toplantılara katılırdı. Halbuki hükümdarların asker ve halk içine çıkıp yüzünü fazla göstermesi hoş karşılanmazdı. Raziye Begüm, demir yumrukla tahtını bir müddet daha elde tutabildi. Saltanatını babasından yadigar Türk beylerine dayandıracak yerde, Habeş asıllı köleleri tercih etti. Bunları mühim makamlara getirdi. Güç sahibi beyleri küstürdü, hatta düşman etti. Bu hatasının bedelini tahtını, hatta hayatını kaybederek ödedi. O, vefasızlık, iftira ve ihanet kadar gerçek, aşk kadar sıra dışı bir hikayenin kahramanı olarak yaşadı, hüküm sürdü, ihanete uğradı ve öldürüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.