Türk sabir devletinin, VI.yüzyılda yaşamış kadın başbuğu …

Boarık Hatun
Tomris Hatun,
Büyük Hun İmparatorluğu’na bağlı olan Sibirlerin (Sabarlar) ana yurtları, Tanrı dağlarının batısı ile İli nehri arasındaki bölgeydi. Sibir (Sabar) adı, “sapan, yol değiştiren, serbest, başıboş dolaşan” anlamlarına gelmektedir. Hükümdarları Balak idaresinde önemli başarılar kazandı. Bizans’a karşı Sasanilerle anlaştılar. 516 yılında Kafkasları aşarak Anadolu’ya giren Sibirler, Kayseri, Ankara ve Konya dolaylarına kadar ilerlediler.

Balak Han’ dan sonra yerine eşi Boarık Hatun geçti. Savaşçılığı ve idareciliği ile ün yapan Boarık Hatun, 100 bin kişilik Sibir ordusuna komuta ediyordu. Sibirler, bazen Bizans, bazen de Sasanilerin tarafını tutarak girdikleri savaşlar sebebiyle giderek eski güçlerini kaybettiler.

Dünyanın ilk kadın ve Türk hükümdarı Tomris (Türkçe karşılığıyla demir anlamına gelir) Hatun M.Ö. VI.yüzyılda yaşamış Saka kraliçesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.