Rize yöresinde kör yılana verilen ad …

Angona,
Langona,
Languna,
Rize yöresinde kör yılana verilen ad.
Eğmoğik, Eğmeruk, (Hemşin).

Kör yılan.
İng. Worm Snake, Blind Snake.
Ankana (Gümüşhane)
Ok yılanı,
Oluklu Kertenkele.
Müveri-Üveri (Lazca).

Kör yılangillerden, solucanla beslenen, yılana benzer, ayaksız bir sürüngen (Typhlops vermicularis). Oluklu kertenkele.
Kör yılan, ortalama 20 cm uzunluğunda, kuyruğu topuz biçiminde, insanlara zararı olmayan bir gri hayvandır. Genel görünümleri yılana benzediğinden dolayı yılanımsı kertenkele denir. Esasen yılan değil. Kertenkeledir. Oluklu kertenkele olarak geer. Ayakları olmadığı için yılan sanılır. Gözkapaklarının olmamasıyla yılanlardan kolayca ayırtedilebilir. Sırt bölgesinin rengi grimsi, kahverengi, kırmızımsı ya da sarımsı olabilir.

Vücudu örten pullar parlak görünüşlüdür. Yapısı gereği yılanlar gibi hıslı değildir. Sırtta ayrıca boylamasına uzanan ince siyah bir şerit bulunur. Yaşlı erkeklerin mavi benekleri de olabilir. Vücudun yan tarafları kırmızımsı kahverengi ya da siyahımsı olabilir. Karın bölgesi grimsi olur.

Ovovivipar’dırlar. Yani yavru annede, yumurtanın içinde gelişir. Anne sadece yumurtayı taşır ve bir defada 5-26 kadar yarı gelişmiş yavru doğurabilirler. Yavrular bir kese içinde dışarıya bırakılırlar. Eylül’ ayından Nisan ayına kadar kış uykusuna yatarlar. Genel olarak böcekler ve yumuşak vücutlu küçük omurgasız hayvanlarla, termit, karınca ve küçük böceklerle beslenirler. Boyları 30 ile 50 cm kadar olabilir. İnsanları ısırmazlar.

Habitat: Kısa boylu bitkilerin olduğu yerlerde, daha çok nemli ortamlar da, çayırlıklarda, ormanlık yerlerde taşların altında ya da yumuşak toprağın içinde yaşarlar. Yüksekliği 2000 metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler. Zehirsiz kısa boyda bir yılan türüdür. Kısa ve düz kuyruklu zehirsiz bir hayvandır. Türkiye’de Karadeniz bölgesinin dışında İç Anadolu’nun kuzeyinde ve Marmara Bölgesinde yaşarlar.

Trabzon ve Rize’de kör yılana verilen ad, Langona.
Diğer yılan türleri için Türkçe ilan (yılan) kelimesi kullanılır.
Angona dışındaki tüm yılanlar ise ofidh “yılan” olarak isimlendirilir. Yunanca fidi, yılan.

Langona,
Languna,
Rize yöresinde kör yılana verilen ad.

Trabzon’da; ankona-anguna,
Rize’de langona-languna,
Gümüşhane’de ankana,
Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde ok yılanı,
Hemşin’de Eğmoğik -Eğmeruk,
Lazcada ise Müveri-Üveri deniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.