Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmi makamların keyfi ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli kişi veya kuruma verilen ad …

Ombudsman,
Ombudsman, (İng.),
Kamu hakemi, Kamu denetçisi, Halk gözlemcisi.
İsveç dilinde delege, avukat, temsil etme yetkisi verilen kişi anlamına gelmektedir. Kurum olarak da parlamentoyu temsil eden büro anlaşılır.
İspanya’da Halkın Savunucusu,
Avusturya’da Halk Avukatı,
Fransa’da Ara bulucu.
Soruşturmacı.

Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmi makamların keyfi ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli kişi veya kuruma verilen ad.
Kamu denetçiliği kurumu, Bağımsız gözetmen, Şikayet amiri,
Kamu hakemi, kamu denetçisi, yüksek dilekçe kurulu.
Ombudsman için Türkçede kamu denetçisi, denetçiliği karşılığı kullanılmaktadır.

Ombudsman, Şikayetleri ve bir takım teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişidir.


Ombudsman, kamu hizmetlerinin yürütülüşü esnasında adaletsizlikler hakkında, konudan etkilenenlerden şikayetleri almak, bu konularda araştırmalar yapmak ve sorunları çözmekle görevlendirilmiş, bağımsız bir kamu otoritesidir.

İsveççe’de ombuds-arabulucu ve man-kişi anlamını ifade eden aracı kişi anlamına gelmektedir. Ombudsman kelimesi İsveççe’de genellikle delege, avukat, vekil veya bir diğer kişi veya kişiler tarafından o kişi veya kişiler adına hareket etmeye ve onların haklarını korumaya yetkili kılınmış kimseyi ifade etmek için kullanılır.

Ombudsman’lık Kurumu Osmanlıdaki Ahilik Kurumundan esinlenerek hayata geçirilmiştir. Ahilik Kurumunun liderinin seçimi demokratik usulde yapılır, göreve getirilen kişide, dürüstlük, liyakat, tarafsız olma özellikleri aranırdı. Bağımsız ve tarafsız bir kurum olarak faaliyet gösteren ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşu olan Ahilik, devlet ile vatandaş arasındaki sorunların çözümünde, hakların korunmasında halkın vekilliği görevini yerine getirmiş, halkın gözlemcisi durumuna gelmiştir.

İsveç’te 1713 yılında kurulan ombudsmanlık ülkede yolsuzluğun had safhaya ulaştığı bir dönemde kurulmuş, başarılı olunca da 1809 yılında anayasal bir kurum haline getirilmiştir. Daha sonra İskandinav ülkelerinden Finlandiya 1919, Norveç 1959, Danimarka 1954 yılında ombudsmanlık sistemine geçmiştir. İngiltere’de 1954 yılında Tarım Bakanlığındaki görevlilerin, köylülere ait olan bir araziye hukuk dışı yollardan el koymalarıyla ortaya çıkan skandal, ombudsmanlık kurulmasında etkili olmuştur. Pasifikte, Yeni Zelanda da kendi ulusal değerlerini koruyan bir ombudsmanlık bürosu kurmuş ve Parlamento Komiseri olarak 1962 yılından beri görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.