İnovasyon …

Yenileşim,
Yenilik,
Yenileme,
Değişim,
İnovasyon,
Latince innovatus,
İng. Frn. Alm. Innovation,
Rusça, инновация,
Çince, 革新

Türkçe’de yenilik, yenileme gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir.

İnovasyon, toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamındadır. Yenilik dendiğinde ticari başarıya sahip olsun veya olmasın, her türlü yeni eylem anlaşılmaktadır. Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması, yenilik.

İnovasyon, ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak yeni fikirler, yöntemler, ürünler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Böylece, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insana fayda sağlayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya yöntemlerin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya yöntemleri uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.

Yenileşim, geçim bilimsel açıdan uygulanabilirlik aşamasına getirilmiş yeniliktir. Bu anlamda buluş (icat bilim-inventology) olgusundan öte bir kavramdır. Yenilik ve giderek yenileşim dediğimiz şey üç biçimde ortaya çıkabilir: Yeni mal veya hizmet olarak yeni ürün; yeni mal ve hizmet üretim süreci; başka amaçlı mal ve hizmet ürünlerine başka yeni kullanım yerleri ve pazarları bulmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.