Toplumcu hareketin ancak işçilerin önderliğinde yürütülebileceğini savunan öğreti … 

Uvriyerizm,
İşçicilik,
Uvriyerizm sözcüğü Fransızca “ouvrie” yani “işçi” sözcüğünden gelmektedir.
İşçileri yücelten, onların attıkları her adımın doğru olduğunu kabullenen ve savunan tavır. Onları uygun biçimde eleştirmeyen, onları ortak siyasi hedefe yöneltmeye çalışmayan anlayış.

Toplumcu hareketin ancak işçilerin önderliğinde yürütülebileceğini savunan öğreti,
İşçicilik, işçi kuyrukçuluğu olarak da tanımlanabilir. İşçi mücadelesinde siyasi önderlik şartı. Uvriyerizm sosyalizm saflarındaki ekonomist sapmayı ifade etmek için kullanılır.
İşçi sınıfının kurtuluşunun kendi eseri olacağını ve işçi sınıfını, teorisinin merkezine yetiştiren klasik marksist anlayış ile işçicilik birbiriyle karıştırılmamalıdır. İşçicilik, marksizmin tersine ekonomi ile politika arasındaki bağı görmezden gelerek ekonomik eğilimi öne çıkartır ve işçi sınıfı içinde kök salmış olan daha geri eğilimlere tabi olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.