Hindu dininde insan bedenindeki yedi ruhsal merkeze verilen ad…

Çakra,
Sanskritçe’ de tekerlek, çark yada dönüş anlamına gelmektedir.

İnsanda bulunan bu enerji merkezleri girdap şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için onlara bu isim verilmiştir. Çakra, çark, tekerlek anlamına gelir.

Vücudumuzda pleksus adı verilen sinir ağları merkezlerinin üzerinde yer alan 7 ana çakra vardır. Bu enerji merkezleri ruhsal, fiziksel ve mental yönlerimizi dengede tutmaktadır. Bu enerji sistemi her insanda aynıdır. Farklı olan bu sistemi nasıl ve hangi kalitede kullanıldığıdır.

Hint felsefesine göre, insanın kafasının tepesinde pozitif bir akım varken omurga kemiğinin alt boğumunda, kuyruksokumunda, negatif bir akım bulunur. Bu iki kutup arasında dolaşan elektrik gücüne yaşam denir. 7 çakra tüm gezegen sisteminin bir yansıması gibi olup insan kozmosunu yansıtan bir mikro kozmostur.

Yedi Çakra şunlardır;
Taç-Sahasrara; Başın taç kısmında,
Üçüncü göz(Alın)-Agnya; Kaşların ortasında, bir parmak kalınlığı kadar üstünde,
Boğaz-Vişhuddi; Boğazda, köprücük kemiğinin yukarısındaki gırtlak bölgesinde,
Kalp- Göğüsün ortasında kalp hizasında,
Solar pleksus- Nabhi; Göğüs kemiğinin altında midenin arka tarafında,
Göbek (Sakral Pleksus)-Svadistan; Alt karın ile göbek arasında,
Kök, temel – Muladhara; Omurganın sonu (kuyruk sokumu)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.