Türkçenin Ortodoks Hıristiyanlar tarafından konuşulan ağzı …

Karamanlıca,
Karamanlı Türkçesi,
Karamanlidika (Καραμανλήδικα),
Türkçenin Ortodoks Hristiyanlar tarafından konuşulan ağzı.
Türkçenin Karamanlı ve Kapadokyalı Ortodoks Hristiyanlar tarafından konuşulan bir ağzı.
Türkçenin Karamanlı ve Kapadokyalı Ortodoks Hristiyan Türkler tarafından konuşulan bir ağzıdır.

Bu dili konuşan Karamanlılar, bazılarına göre Türkleşmiş Rumlardır. Bazılarına göre ise Selçuklular döneminde Doğu Roma ile yakın ilişki sonucu Hristiyanlığı benimsemiş Türklerdir. Karamanlılar, dinsel olarak ise Ortodoks Hıristiyan Rumlardır. Anadolu’da yüzlerce yıl komşularıyla barış içinde yaşamışlardır. Tarih kitaplarında ise, özellikle Selçuklu devrinden sonra, Beylikler ve Fetret devrinde kendilerinden bahsedilir. Karamanlılar bugün Karaman ili merkez olmak üzere Niğde, Konya, Maraş çevresinde yaşamışlardır. 1924 yılında Lozan Antlaşmasıyla Yunanistan’a göç etmişlerdir. Karamanlılar Osmanlıca, antik Yunanca ve Rumcanın bir karışımı dil konuşurlar ve Grek alfabesini kullanırlarmış. Bahse konu bölgede, Grekçe yazılmış bazı mezar taşlarına rastlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.