Sümerlerde Gök Tanrısı …

Anu,
Sümerlerde Gök Tanrısı.

Sümerlerde çok tanrılı bir inanış biçimi hakim olup aşağıda bu tanrılar sıralanmıştır. Her nesnenin bir tanrısı var. Bu tanrılar, görünüş olarak insan ancak insan üstü güçlere sahip ve ölümsüz. Tüm İnsanlar bu tanrılara hizmet etmeleri için yaratılmış. Tanrılarla iletişim ise Ziggurat adı verilen tapınaklarda sağlanılıyor. Zigguratları ise Sümer Kralları tarafından atanmış rahipler yönetiyor. Görevleri, ilahi misyonları ile insanları yönetmek ve tanrıyla iletişim kurmak. Kutsal Kral tarafından yaptırılan Zigguratlar vasıtasıyla tanrılara ibadet ediliyor, onlara kurbanlar adanıyor ve onlarla iletişim kuruluyor.

O günün şartlarında mümkün olduğunca yüksek, en az üç katlı inşa edilen tapınakların en alt katı erzak ve ihtiyaç deposu, ikinci kat, okul ve tapınak, en üst kat ise rasathane kulesi olarak kullanılmış.

Sümerlerde Tanrılar;
Anu, İlk tanrı, Baş tanrı ve Gök tanrısı.
Ki, İlk tanrının dişisi ve yer tanrısı.
Enlil, Hava tanrısı ve sonraki diğer tüm tanrıların babası.
Enki, Bilgelik tanrısı.
Ninmah, Ulu hanım ve Ana tanrıça.
Nanna, Ay tanrısı.
Utu, Nanna’nın oğlu ve Güneş tanrısı.
Ecem, Tanrıların kraliçesi.
İnanna, Aşk ve bereket tanrısı.
Aşnan, Tahıl tanrısı.

Lahar, Sığır tanrısı.
Dumuzi, Sümerlerin Çoban Tanrısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.