Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan erkek…

Prompter,
Fısıldayıcı,
Teşvikçi,
Suflör, (Fr. souffleur, İng. promter),
Andıran,
Andırman,

Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan erkek.
Oyunu metinden izleyen, unutulan tümce başlarını fıslayarak oyuncuya hatırlatan görevli kişi.
Oyun çalışmaları, tiyatro ve gösteri sırasında sahnenin seyirciye görünmeyen müsait bir yerinden, betiği izleyerek unutulan tümce başlarını fısıldayarak oyuncuya anımsatan görevli.

Prompter, Fısıldayıcı, Teşvikçi, Tahrikçi, Önayak olan kimse.
Teleprompter, Uzaktan suflör, Okutaç, Okutmaç.
Prompter, Fısıldayıcı, Teşvikçi, Tahrikçi, Önayak olan kimse.
Teleprompter, Uzaktan suflör, Okutaç, Okutmaç.
Sanal Asistan,
Prompter ekrandaki yazının cama yansımasıyla çalışır…
Prompter, ayna işlevi gören ve yalnız kürsüdeki konuşmacının göreceği şekilde açısı ayarlanmış camlardan yazıyı akıtan düzenektir.

Eskiden suflörler sahnenin zemininde bir pencerede seyircinin göremeyeceği şekilde metni oyunculara hatırlatırdı. Şimdi bu görevi prompterler yapmaktadır. Toplantılarda, mitinglerde, halka veya dinleyicilere sunum yapan ya da nutuk atan birinin önünde iki tarafta duran, uzun ve ince çıtalar üzerine takılı, neredeyse görünmeyecek kadar şeffaf ekranlara prompter denir. Dinleyiciler tarafından farkedilmezler. Üzerlerinde sadece konuşmacı, sunum yapan kişi ya da nutuk atan kişi tarafındangörülebilen yazılar akar. Bu yazılar konuşmacıya gerekli hatırlatmayı yapar. Suflör gibi.

Sık konuşan, farklı kitlelere önemli mesajları, etkileyici bir söylemle vermek isteyen politikacılar, siyasetçiler, kurumsal sözcüler, yöneticiler, sunucular genelde prompter kullanır. Prompter yani suflör konuşmacıya konuşma metnini görsel olarak dinleyici ile göz temasını kesmeden monitörize ederek etkili iletişim sağlamasına yardımcı olan bir cihazdır. Bu cihazın kullanımı esnasında konuşmacı isterse bir el kumandası ile hızı ve seçilmeyi ayarlayabilir. Yani cam ekranda görünmeden akan metini durdurmak veya devam ettirmek mümkündür. Bu kontrolü kendisinin yapabilme özellikleri nedeniyle dinleyiciler ile konuşmacı arasında oluşan iletişim kesilmeden güçlü ve etkili bir şekilde sağlanır. Konuşmacının eksiksiz sunum yapmasına yardımcı olur. Hitabetini ve beden dilini en uygun şekilde kullanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.