Babillilerin şeytana verdikleri ad …

Utukku,
Babillilerin şeytana verdikleri ad.
Arapça, Şeytan,
İng. Devil.
Şeytan ya da Satan.
İblis.
Gallü,
Halk efsanelerinde ve sonraki büyük dinlerde kötülüğün simgesi.

Şeytan Allah’ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuştur. Şerleri ve muzır şeyleri temsil eden, ateşten yaratılmış bir melektir. Hz. Adem’e secde etmediği için cennetten kovulan, insanları Allah’ın emirlerine karşı kışkırtan, kötülüğe yönelten cin, iblis. Allah’ın rahmetinden kovulmuştur.

Eski Asurlular ve Babilliler arasında toplumun her kesiminde kötü ruh ve cinlere inanılırdı. Babilliler bu inançları Sü­merlerden almışlar. Asur­luların Edimmu dedikleri kötü ruhlar, öldükten sonra kendileri için ayin yapılmaması ve yeterli takdime sunulmaması yüzünden dünyaya geri döndüğüne inanılan ölü ruhlarıdır.

Babillilerin utukku adı verdikleri, çölde tuzak kurup insanlara musallat ol­mak için bekleyen, denizde, dağda, me­zarlıkta yaşayan kötü ruhlardan oluşan büyük bir grup şeytanlara ve yine Gallü denilen ve daha az ta­nınan, görünüşte cinsiyetsiz cinlerden meydana gelen diğer bir grup şeytanlara inanırlarmış. Utukku çöllerde ya da mezarlarda yaşarmış.

Babil şehrinin baş tanrısı Marduk olup Mezopotamya dininde Babil’in büyük koruyucu tanrısıdır. Babil Kralı Hamurabi ünlü yasalarını kendisine dikke ettirenin Marduk olduğunu söyler. Mardok olarak da okunabilir. Bereket tanrısıdır. Eskiçağ çok tanrılıcığında Marduk özel bir yeri olan en büyük tanrılardan tarım tanrısıydı, sonra MÖ 20. yüzyılda kral Hamurabi tarafından en yüce tanrı derecesine yükseltildi.

Hatta Babil astronomları tarafından Sümerler tarafından Nibiru yani geçiş gezegeni adı verilen bir gezegene Marduk adı verilmiştir. Bu gezegene günümüzde Gezegen X denmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.