Ölmüş birinin anısına yazılan yazı …

Nekroloji,
Fransızca, nécrologie,
Nekroz bilimi,
Ölmüş birinin anısına yazılan yazı.
Ölmüş kişilerin iyi özelliklerinin anıldığı, biyografi türüdür.

Herhangi bir alanda tanınmış bir kişinin, ölümünün hemen ardından arkadaşları tarafından yazılan yazılara denir. Ölen ünlü bir kişinin hemen ölümünden sonraki günlerde genellikle gazete ve dergilerde yakın çevresinde yer alan kişiler tarafından onun üstün niteliklerinin erdemlerinin çalışmalarının ve diğer özelliklerinin anı üslubuyla anlatıldığı yazılar nekroz bilimi kapsamındadır. Bu yazılar bir anlamda öleni çok seven birisi tarafından yakılan ağıt veya duygusal açıklamalardır.

Örnek olarak Yahya Kemal’in ölümü nedeniyle Vehbi Cem Aşkun tarafından İstanbul Aşığını Kaybetti yazısı, 5 Kasım 1958 tarihli Dünya gazetesinde yayınlanmıştır.

Nekroloji biyografinin bir çeşididir. Kendi alanlarında söz sahibi olan bilim adamı, siyaset adamı, edebiyatçı, sporcu ve benzeri kişilerin hayatlarını, ortaya koydukları eserleri, insanlık adına neler yaptıklarını, hayatlarının önemli başarılarını ve dönüm noktalarını bütünüyle anlatan yazı ve kitaplara biyografi, (yaşam öyküsü) denir. Arap edebiyatında ise biyografiye tabakat denir. Divan edebiyatında biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere, tezkire denir. Eski edebiyatımızda ise biyografiye, Tercüme-i Hal (Hal Tercümesi) denirdi.

Biyografi Türleri;
Evrensel biyografi,
Ulusal biyografi,
Bölgesel biyografi,
Mesleki biyografi,
Dönem biyografisi,
Portre,
Monografi,
Bilimsel biyografi,
Nekroloji,
Otobiyografik roman,
Biyografik roman.
Anı,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.