İşlenmemiş, boş bırakılmış tarla …


Gen,
İşlenmemiş, boş bırakılmış tarla.
İşlenmemiş toprak,
İşlenmemiş boş tarla,
Boş yer, arazi, sürülmemiş işlenmemiş arazi.
Bir müddet sürülmeyerek boş kalmış ve otla kaplanmış tarla.
Bor,
Borak.
Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış (tarla).
Uzun yıllar sürülüp ekilmemiş ve otlanmış tarla.
Kele,
Keleme,
Malaz,

Gen kelimesinin diğer anlamları;
Geniş.
Döven,
Uzak,
Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde “kenarlı” anlamıyla kullanılan bir söz.

Gen, (Fr. gene, İng. gene) Biyoloji,
Osm. gen.
Yunanca genos = soy
İçinde bulunduğu hücre veya organizmaya özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge.
Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimi. Kalıtsal karakterler ana babadan oğul döle genlerle taşınır.
Tek bir gen belirli bir DNA uzunluğunda (bazı virüslerde RNA) olur. Genler protein sentezini yönetir, kendilerini eşler ve RNA tiplerinin sentezini yaparlar.
Polipeptit zincirinin sentezini yöneten fonksiyonel gen bir sistrondur.
Kromozomlarda bulunan ve kalıtsal karakterlerin bir dölden bir döle taşınması, karakterlerin gelişmesi ve tayini ile ilgili oları kalıtım faktörleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.