Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç ya da demir direklerden her biri …

Bodoslama,
Podostima, (Rumca).

Bodoslama kelimesi rumca sözcüğünden türemiş ve kullanılmaktadır. Orjinal olarak Pod-Ayak ve Stema-Durmak kelimeleri rumcada birleştirilerek Podostima olarak çevrilmiş ve Türkçeye girmiştir.
Bodoslama, bir geminin baş ve kıçında, gövdenin her iki yanının tam ortada birleştiği kalas veya metal dikmeye denir.
Teknelerin baş ve kıç tarafından yukarıya doğru uzanan demir, ahşap ya da ağaç direklere verilen ad.

Gemi omurgasının baş ve kıç tarafında birleşen kısımda omurgadan yukarıya doğru uzanan demir ya da ağaçtan yapılmış direklere bodoslama denir.

Geminin, teknenin ya da vapurun suyu yararak yüzdüğü zaman baş kısmındaki direklere de bodoslama denir. Herhangi bir şekilde bir yere veya kişiye çarpan cisimler, kişiler için yaptığı bu işi benzeterek bodoslama girdi denir. Pervasızca hareket edenler için de aynı sözcük kullanılır. Kelime Yunancadan pervasızca anlamındadır. Geminin baş kısmındaki burun kısmına baş bodoslama, kıç taraftakine de kıç bodoslama denir. Tabi her zaman kastedilen baş bodoslama anlamındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.