Anadolu’da ortaklaşa yapılan yemekli içkili toplantı …

Ferfene,
Felfene,
Felfele,
Ferfana,
Ferfane,

Ortaklaşa yapılan yemekli içkili toplantı.
Anadolu’da ortaklaşa yapılan yemekli içkili toplantı …
Çocukların ayrı ayrı evlerden malzemelerini toplayıp kırda yaptıkları pilav.
Kış gecelerinin eğlencesi.
Kış mevsiminde yemekli sohbet toplantıları,
Bolu’da köylerde yaşatılan bir gelenek.
Anadolu’nun birçok yerinde farklı isimlerle çeşitli uygulamaları bilinen yemekli eğlence.
Ferfene eskiden elektrik, televizyon ve bugünün teknolojik aletlerin olmadığı yıllarda, uzun kış gecelerinde eğlence amaçlı düzenlenen yemekli ortaklaşa içkili toplantı..

Kefal balığının yavrularına verilen ad …

Gamit,
Ganbut,
Kefal balığının yavruları.
Kefalin küçüğü.
Kefalin yavrusudur.
Levrek gibi balıkları avlamak amacıyla canlı yem olarak kullanılır.

Kefalgiller (Mugilidae).
Tropikal ve ılıman bölgelerin deniz ve tatlı sularında yaşar.
Vücudu iri pullarla örtülü, çift sırt yüzgeçli, otçul bir balıktır. Sırtı gri, karın tarafı gümüşi beyazdır. Uzunlukları 25-90 cm arasında değişir. Eti makbul olup avlanması güçtür. Kefal 15-16 yıl yaşar.

Türkiyede sularımızda yaşayan türleri;
Has kefal-Gambot-Topan Kefal, Bıldırcın Kefali, Dudaklı kefal, Altınbaş kefal-Sarı yanak-Sarı kulak, Topbaş kefal, Polatarina, İlirya – İnce dudak-Ceyran, Çulara kefali, Mezopotamya kefali, Mavraki.

Kefal, çevik ve kurnaz bir balık olduğundan olta ve ağla yakalanması zordur. Genellikle serpme ve çöktürme ile avlanır. Japonya, Çin ve son yıllarda İsrail’de havuzlarda sazan balıklarıyla beraber kefal yetiştirilmektedir. Küçük kefal yavruları, denize dökülen nehir ağızlarında küçük bir ağ ile yakalanır. Koruyucu mukoza örtülerini zedelememek için elle dokunulmadan kovalarla, depo tanklarına aktarılırlar. Yavrular tanklardan havuzlara aktarılırken her iki ortamın sıcaklığına dikkat edilmelidir. Havuzlar zengin alg (yosun) ihtiva etmelidirler.

Gamit ayrıca zayıf kişiye denir.

Büyük okyanusa verilen başka bir ad …

Pasifik,
Büyük okyanusa verilen başka bir ad.
Büyük Okyanus, diğer adıyla Pasifik Okyanusu, Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasında bulunur.
Yüzölçümü: Atlas ve Hint okyanuslarının toplamına yakın olup dünyadaki bütün karaların yüzölçümü toplamından daha büyük yani 179.7 milyon km² dir. En derin yeri: Mariana Çukuru’dur. (11.034 m.)

Diğer 5 okyanus şunlardır.
Büyük Okyanus, Pasifik.
Atlas Okyanusu, Atlantik.
Hint Okyanusu.
Arktik Okyanusu, Kuzey Buz Denizi.
Güney Okyanusu, Antarktika Okyanusu.
Büyük okyanusa Pasifik ismini Portekizli denizci, Ferdinand Magellan vermiştir. Magellan, günler süren zorlu ve fırtınalı şartlar altında adını verdiği Macellan Boğazı’ndan geçip bu okyanusa açıldığında, fırtınaların dinmesinden ve kendisini sakin suların karşılamasından dolayı Portekizcede “sakin” anlamına gelen “Pasifico” kelimesinden yola çıkarak bu ismi vermiştir. Mikronezya, Melanezya, Polinezya takımadaları Büyük Okyanusun batı kesiminde bulunur.

En az kötü olan çözümü kabul etme eylemi …


Minimizasyon,
Minimization, minimisation
En az kötü olan çözümü kabul etme eylemi.
Simpleks yöntem.
Bir anlamda Ehvenişer, (ehven-i şerreyn).
Maliyet enazlaştırması.
Amaç fonksiyonunu en aza indirgeme (en azlama) çalışmasına minimizasyon denir.

Masrafları azaltmak amacı güdülen bir gider minimizasyonu nihai amaçta kar maksimizasyonudur.
Bir firmanın belirli bir üretim miktarını olası en düşük maliyetle üretebilmek amacıyla girdi miktarını ayarlaması.
Minimizasyon, küçültme. Bir şeyi olabildiğince az miktarda veya dereceden veya konuma indirgeme eylemidir.

Osmanlılarda kentlerin güvenliğini sağlamakla görevli karakollara verilen ad …

Kulluk,
Osmanlılarda kentlerin güvenliğini sağlamakla görevli karakollara verilen ad.
Kullukçu,
Osmanlı devletinde İstanbul’ un güvenliğini sağlamakla görevli yeniçerilere verilen ad.

Eski Türkler’de kamu düzen ve güvenliği işleri Subaşılar tarafından belli yasalara uygun olarak yürütülürmüş. Osman Bey Karahisarı aldığı zaman, kentin yönetimini oğlu Orhan Beye vermiş ve onun yanına arkadaşı olan Gündüz Alp’i de Subaşı olarak tayin etmiştir. Subaşılar savaş zamanında ise yetiştirdikleri kıtalara komuta etmişlerdir. Kulluk denen bu karakollarda bulunan ve devriye görevi yapan Kullukçu, Karakullukçu neferleri devamlı surette kol gezerek önleyici zabıta hizmetlerini yerine getirirlerdi. Osmanlı Devletinde şehirlerde ve taşrada ve köylerde kullukçu veya karakullukçu denen bir baş karakullukçunun emrinde gece ve gündüz devriye görevi yapan zabıta kuvvetleriydi.
Kullukçular görev aldıkları bölgelerde kol gezerek şüpheli gördükleri kişileri, gece fenersiz gezenleri yakalayıp, amirlerinin huzuruna getirirlerdi. Fuhuş yapıldığı iddia edilen evlere baskın düzenlerdiler. Bölgelerinin emniyet ve asayişini sağlayarak, halkı koruduklarından dolayı kendilerine kullukçu, yasakçı hakkı verilirdi.

Osmanlıda kullanılan görevler ve isimleri;
Kulluk, Karakol haneler,
Baş Karakullukçu, Kullukçuların Amiri,
Kullukçu veya Karakullukçu, Yasakçı, Zabıta Kuvvetleri,
Kulluk Neferi, Karakol Bekleyen Yeniçeri
Keçeli, Yeniçeri Neferi
Odabaşı, Yeniçeri Kışlası Amiri
Kulluk Bayrakdarı, Emniyet Amiri.
Cellat, İdam Hükümlerini İnfaza Memur
Cellat başı, Cellatların Amiri
Subaşı, Bir Şehrin İnzibat Amiri
Asesbaşı, Yeniçeri Ocağı İnzibat Amiri
Böcek Başı, Gizli Polis Amiri,
Böcek, Gizli polis, ajan.

1 2 3 5