Saz, kamış …

saz
Kofa,
Saz,
Genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli kamış, hasır otu, kiliz, kofa.
Hasır otu, (Rhizoma Typhae).
Semerci Sazı,
Semer Otu,
Su Kamışı
İnce kamış,
Zembil otu,
Kiliz,
Kofa,
Çayır,
Kamış (Phragmites australis) .
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler .

Saz, hasır otu çatı, izolasyon ve hasır yapım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Hasırgiller familyasından; düz ince uzun, dayanıklı olan yaprakları; minder ve yastık gibi şeyleri doldurmaya, hasır örmeye yarayan bir sazdır. Bataklıklarda yetişir.

Saz kelimesinin diğer anlamları;
Bir çalgı aleti.
Her tür müzik aracı, çalgı.
Çalgılı eğlence yeri.
Takım, silah, edevat.
Ustalık.
At takımı.
Düzen, tertip, sıra.
Öğrenme.
Kuvvet, kudret.
Menfaat.
Benzer, misil, eş.
Hile.
Türk halk müziğinde bağlama, cura, tar vb. mızraplı çalgıların genel adı.
Türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi ağaçtan oyularak yapılmış, telli, uzun saplı çalgı, bağlama.
Kavrulmuş un içine sirke, soğan ve et konularak pişirilen yemek.
Birden çok çalgının bulunduğu takım.
Hamut çemberi (arabalarda).

Çok sert ve tutarsız hareketlerde bulunan akıl hastası …

Ajite,
Fr. agité
Akıl hastası.
Çok hareketli akıl hastası.
Saldırgan hasta.
Ajite
Esas olarak Fransızcadan alınan ajite anlamındaki sözcük kışkırtmak, duygu sömürüsü yapmak” anlamındadır. Ancak ajite etmek deyiminde ve çırpıntıya uğramak” anlamında ajite olmak olarak kullanılır.

Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan.
Kışkırtmak, duygu sömürüsü yapmak.

Ajite hastalar, saldırgan olabilir.Bu hastalara müdahale “kısıtlama (restraint)” olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel ve kimyasal olarak iki çeşidi bulunmaktadır. Fiziksel kısıtlamada dört noktadan hasta sabitlenerek kendisine zarar vermesi engellenir. Kimyasal kısıtlama yönteminde ise ilaçlarla tedavi uygulamasıdır. Bu işlemler mutlaka uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda hasta her şekilde zarar görebilir.

Bowling’ de oyuncunun devirmeye çalıştığı lobutlara verilen ad …

bowling
Pin,
Kuka,
Lobut,

Bowlingde oyuncunun devirmeye çalıştığı, akça ağaçtan imal edilmiş ve dayanıklılığını arttırmak için üzeri plastik ve benzeri malzeme ile kaplanmış lobut, kuka.

Bowlingde topun yuvarlandığı ahşap yada sentetik kulvara lane denir. Lane ve Aproachı birbirinden ayıran siyah banta faul çizgisi denir.

Bowling basit anlamda dizilmiş 10 adet kuka (pin), bir topla devirmek esasına göre oynanan bir oyundur. Bir set oyun, 10 bölümden oluşur ve bunların her birine frame denir. Bowling nezaket kurallarına göre atış önceliği atış hazırlığını tamamlamış atış alanına ilk çıkmış oyuncudadır. Eğer iki oyuncu aynı anda atışa çıktıysa öncelik sağ taraftaki oyuncudadır. Atışa hazırlanılan ve atışın yapıldığı zemine aproach, İlk atışta 10 pinin devrilmesine strike denir. Eğer ikinci atışta,ilk atıştan kalan tüm pinlerin devrilmiş olmasına spare denir. Topun falsolu gitmesine hook denir. Ters falso verilmesine ise reverse ya da back-up denir. İlk hakkınızda attığınız top geri gelmeden, ikinci atışınızı yapmayınız. Topları alırken iki elinizi kullanarak güvenli bir şekilde topu kanalından alınız. Her zaman atışa hazır oyunculardan sağ lane’i kullanan oyuncu atış önceliğine sahiptir. Daima faul çizgisinin gerisinde durunuz.

Hindi…

hindi-1
İbi.
Hindi,
Fransızca erkek hindi dindon.
Fransızca Dişi hindi, dinde.
Arapça, Hind.

Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika’dan bütün dünyaya yayılan, boyun ve başı çıplak, parlak, yeşil ve esmer tüylü, kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo).

Tavuksular (Galliformes) takımının, sülüngiller (Phasianidae) familyasından, 100-110 cm kadar uzunlukta, Meksika ve Teksas’tan bütün dünyaya yayılmış bir tür.

Deve kuşu tüyü …

otriş
Otriş,
(ostrich),
Beyaz telek tüy.
Erkek devekuşunun kanatlarında bulunan beyaz renkli telek tüyleri, en değerli olanlarıdır. Bu tüyler sahne giysilerinde, moda ve dekorasyon alanında kullanılıyor.

Diğer ikinci kalite tüyler elektrostatik özelliklerinden (tozu toplar ve bırakmaz) dolayı temizlik ve toz alma işleri kapsamında elektronik eşyalarda, araba endüstrisinde boya işlerinde kullanılmaktadır.

Devekuşu’ ndan bir defada yaklaşık 0.8 kg tüy alınabilir. Bir yaşından sonra her sene tüy alınnabilir. Tüyler, telek çıkarma, yolma ve kırkma şeklinde alınabilir. Unutmamak gerekir ki Avrupa ülkelerinde canlı hayvandan tüy hasadı yasaklanmıştır.

Eski Mısırlılar’ da, Hz. Süleyman simetrik devekuşu tüyünü adaletin simgesi olarak görmüş ve kullanmış. Yunan ve Romalı generaller miğferlerine devekuşu tüyü takarlarmış. Devekuşu tüyleri dini anlamlar taşıdığına inanılır.

1 2