Yalnız akıl yoluyla yönetilen, ortak mülkiyete dayalı bir kent devletini tanımladığı “Ütopya” adlı yapıtıyla tanınmış İngiliz yazar ve devlet adamı …

ThomasMore1

Thomas More,
(1478-1535 Londra)
İngiliz yazar, devlet adamı ve hukukçu.

Hümanist bir bilgindir. İngiltere’de bir yargıcı oğlu olarak dünyaya gelmiş. Oxford Üniversitesinde eğitim görmüş. 1501 yılında Avukat olmuş ve ülkesine hizmet etmek için pek çok kamu görevinde bulunmuştur. Yazar, Jane Colt ile evlenmiştir. Antik Yunan ve Latin alfabesine ilişkin çalışmalar yapmıştır. 1504 yılında Parlamentoya giren yazar, Erasmus’la iyi bir arkadaşlık kurmuştur. Thomas More, yıllarca süren yargıçlığı sırasında, dürüstlüğü ve adalet anlayışı ile Londra’da ünlü biri olmuştur. Erasmus, onun için bir mektubunda, “Hiçbir yargıç, bu kadar çok sayıda davayı karara bağlamamış ve doğru yargılar vermemiştir” diyerek, methiyeler düzmüştür.

1517 yılında Kralın hizmetine girdikten sonra diplomatik görevleri nedeniyle şövalye unvanını almaya hak kazanmıştır. Eserleri, görüşleri ve yaşam tarzıyla Henry VIII’in İngiliz kilisesinin başına geçmesi düşüncesine karşı çıkarak ters düşen, Sir Thomas More, 1535 yılında vatana ihanet suçlamasıyla idam edilmiş. Yalnızca idam edilmeyle bırakmamışlar. Kafasını kesip, ibreti alem için Londra Köprüsüden halka teşhir etmiş zalim ve despot kral. Fakat ölümünden 400 yıllık bir süre sonra Papa Pius tarafından aziz olarak ilan edilmiş ve kutsanmıştır.

Günümüzde insanlığa, bütün dillerde taht kuran yok-ülke anlamındaki ütopya adlı eserini 1516 yılında yazmıştır. Ütopya’da; her şeyin herkese ait olduğu bu yerde, insanlar, bütün ihtiyaçlarının karşılanacağından eminler. Orada zengin de yoktur fakir de. Kimsenin hiçbir şeyi yoktur, ancak herkes zengindir. Bundan daha büyük bir zenginlik olabilir mi ?

Eserleri;
Ütopya,
Kral III Richard’ın Tarihi,
Tyndals’ın Yanıtlarına Tekzip,
Savunma,

 

Rize-Erzurum karayolunda bir dağ ve geçit …

ovit

Ovit,
Ovit dağı,
Ovit Geçidi,

Rize – Erzurum arasındaki karayolu Karadeniz’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlıyor. Rize’nin İkizdere ile Erzurum’un İspir İlçesi’ni birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı ve geçididir.Dünyanın en büyük beşinci, Avrupa’nın en büyük üçüncü tüneli olacağı belirtilen ve her biri 14,7 kilometrelik 2 tüpten oluşacak Ovit Tüneli 2016 yılında açılması planlanmış olup, halen inşaatı devam etmektedir.
Türkiye’nin en uzun tüneli olacaktır. (10.04.2015)

Ülkemizdeki geçitler ve boğazlar …

Museviliğin simgesi olan yedi kollu şamdana verilen ad …

Menora,
Museviliğin simgesi Şamdan,
Yedi kollu Şamdan.
Museviliğin simgesi olan yedi kollu şamdana verilen ad.
Kudüs’teki eski tapınakta kullanılan ve zeytinyağı ile yakılan 7 kollu şamdan ya da lamba tutacağıdır.

Musevi inanç sembollerinin en eskilerinden biri olup daimi ışık ‘ı simgeler.
Menora yedi kollu oluşu itibariyle, antik Dönem Bilimi’nin 7 ana temeli olan aritmetik, geometri, astroloji, simya, retorik, müzik ve etniği simgeler.

Şamdan, Arapça mum anlamındaki şem kelimesinden türetilmiştir. Şamdan mum taşıyıcı, aydınlatma aracı anlamındadır. Şamdan kollarının ucundaki tablalara lamba ya da kandil konularak yakılır. Halk arasında şamdan, çırakma ya da çerağ-ışık ayağı denilir. Muhtelif boy ve biçimlerdedir. Altın, gümüş, bakır, pirinç, bronz gibi malzemelerden yapılmıştır.

Yahudilik başta olmak üzere manevi aydınlatmayı da temsil ettiği için hemen hemen her dinde özel bir yeri, değeri ve sembolik bir anlamı vardır. Manevi inanç sembollerinin en eskisidir. Sonsuz ışık (Allah’ın nuru), evrenin ve ruhların aydınlığı, bilimin aydınlığı gibi manevi anlamlardadır.

Tevrat’a göre Allah, yeri ve göğü yarattıktan sonra ilk olarak ışık olsun diyerek aydınlanmış dünya. Buna izafeten şamdan, ışık, nur anlamında kullanılmıştır. İslam dininde tekkelerde de yedi kollu şamdan kullanılmıştır.

1948 yılında kurulan İsrail devletinin simgesi olup Menorah – Menora, Sonsuz Işık, daimi ışık (Allah’ın nuru) simgesi olarak kullanılmıştır. Menora’nın Kudüs’ te Knesset’ in (İsrail meclisi) önünde büyük bir heykeli bulunmaktadır. Museviliğin sembolü olan menoralar, musevi tapınaklarında, sinagog ve havralarda çok sıkça kullanılır.

Yedi kollu şamdanlar, 7 ışığı, yaradılışın 7 gününü sembolize eder. Yani yahudilikte şabat’ ı altı çalışma günü ve yedinci dinlenme gününü ifade eder.