Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yanlızca dar bir çevreye aktarılan her türlü bilgi ve öğretiye verilen ad …

Ezoterik,
Fr. ésotérique.
Ezoterizm.
Osmanlıca, Batinilik.
Gizlemli, Gizlem,
İçe yönelik anlam, ileti,
İçrek.

Karşıtı dışrak, ekzoterik.
Herkesle paylaşılmayan, belirli bir grupla sınırlı kalan bilgi, öğreti, inanç.,

El verme.
Yunanca içe ait, içrek, sadece müritlerin bildiği anlamında eswterikoV kelimesinden gelir. Arıkdal Gizli Öğreticilik olarak kullanılıyor.
Herkesle paylaşılmayan, bilgi, öğreti, inanç içeren, belirli bir grupla sınırlı kalan öğreti.
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yanlızca dar bir çevreye aktarılan her türlü bilgi ve öğretiye verilen ad.

Felsefede belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış öğretiye Ezoterizm denir. Görünenin arkasındaki gerçeklerin yalnızca gerekli idrak ve bilgiye sahip olanlara açıklanabileceği ilkesine dayalı bir öğreti sistemidir. Ezoterizm geniş, farklı öğreti ve pratik yelpazesine sahip olan bir akımdır.

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Yani el verme. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir.

Egzoterik öğretiler olmayıp, tam tersine belirli kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı öğretilerdir. İçsel, tinsel farkındalığa sebep olan, Mistisizm ile eşanlamlı kabul edilen önemli ve kesin bilgilerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.