1945’teki Yalta Konferansı’nın da yapıldığı saray …

Livadiye,
Livadiya, Beyaz Saray, 1911

1945 yılında savaş sonrası meşhur Yalta Konferansı’nın da yapıldığı saray. Yalta’dan 3 km ötede Livadiye’nin Mohabi tepesinde, Çar II. Nikolay için 1911 yılında sahil tarafında yazlık saray olarak yaptırılmıştır.

İtalyan Rönesans tarzında 1910-1911 yılları arasında mimar Nikolay Krasnov tarafından beyaz Kırım Graniti kullanılarak inşa edilmiştir. Sarayın bahçe bölümü İtalyan tarzında düzenlenmiştir. Yazlık olarak inşa edilen saray 1917 Devriminden sonra sanatoryum olarak kullanılmış ve 1993 yılında müze haline getirilmiştir. Sarayın ilk katında Yalta Konfesansı’na ait belge ve resimler, ikinci katında Çar ve ailesine ait kıymetli eşyalar sergilenmektedir.

Sarayın dünya siyasi tarihi açısından önemi çok büyüktür. Stalin, Churchill ve Roosevelt, bu sarayda, savaş sonrası 4-11 Şubat 1945 tarihinde Avrupa’nın geleceğini tartıştıkları Yalta konferansı yapılmıştır. Bu tarihi toplantının anısına üç lideri sembolize eden üç palmiye ağacı sarayın avlusuna dikilmşitir. Halen itina ile bakılan palmiyeler ve bahçesi ayrı bir güzelliktedir.

Kum fırtınalarını engellemekte yararlanılan bir tür çalı…

Ebucehil.
Ephedra distachya,
Kum fırtınalarını engellemekte yararlanılan bir tür çalı.

Ephedraceae ailesinden, boyu 25 -50 cm arasında değişir. Avrupanın güneyi ile Asyanın orta ve batı yörelerinde yetişen bir çalıdır.
Yöresel adı Ebu Cehil çalısı’ dır.
Güçlü kökleri ile erozyona karşı toprağı korur.

Aynı zamanda kuvvetli bir stimulandır. Uyarıcı veya Stimülan(Uyarıcı, uyandırıcı, kamçılayıcı) etkisi olan bir bitkidir. Geçici olarak farkındalığı ve uyanıklığı artıran ilaçlardandır. Ebucehil Çalısı diye bilinen derin köklü, kurağa dayanıklı bir çalıdır.

Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yanlızca dar bir çevreye aktarılan her türlü bilgi ve öğretiye verilen ad …

Ezoterik,
Fr. ésotérique.
Ezoterizm.
Osmanlıca, Batinilik.
Gizlemli, Gizlem,
İçe yönelik anlam, ileti,
İçrek.

Karşıtı dışrak, ekzoterik.
Herkesle paylaşılmayan, belirli bir grupla sınırlı kalan bilgi, öğreti, inanç.,

El verme.
Yunanca içe ait, içrek, sadece müritlerin bildiği anlamında eswterikoV kelimesinden gelir. Arıkdal Gizli Öğreticilik olarak kullanılıyor.
Herkesle paylaşılmayan, bilgi, öğreti, inanç içeren, belirli bir grupla sınırlı kalan öğreti.
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yanlızca dar bir çevreye aktarılan her türlü bilgi ve öğretiye verilen ad.

Felsefede belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış öğretiye Ezoterizm denir. Görünenin arkasındaki gerçeklerin yalnızca gerekli idrak ve bilgiye sahip olanlara açıklanabileceği ilkesine dayalı bir öğreti sistemidir. Ezoterizm geniş, farklı öğreti ve pratik yelpazesine sahip olan bir akımdır.

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Yani el verme. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir.

Egzoterik öğretiler olmayıp, tam tersine belirli kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı öğretilerdir. İçsel, tinsel farkındalığa sebep olan, Mistisizm ile eşanlamlı kabul edilen önemli ve kesin bilgilerdir.

Kars’ın Digor ilçesinde VII. yüzyıldan kalma bir Ermeni kilisesi …

Mren,
Mren Kilisesi,
Mren Katedrali,
Müren Kilisesi.
Kars’ın Digor ilçesinde bulunur.

Digor bölgesinde bulunan VII. yüzyıla ait Mren Ermeni kilisesi veya Türkçe deyişle Müren Kilisesi, Kars’a 42 km. uzaklıktaki eskiden Tekor olarak bilinen Digor İlçesi’ne bağlı Karabağ Köyü’nde bulunuyor. Digor’da ünlü Türk şairi Dede Korkut’un yaşadığına inanılıyor.

Digor’da Orta Çağdan kalma kiliseler mevcut. Bunların içinde Digor yakınlarında bulunan Beş Kilise, (Khtzkonk manastırı) ve Karabağ köyü yakınlarında bulunan, iyi korunmuş Mren Kilisesi bölgenin önemli tarihi eserleridir. Bunlardan Beşkilise olarak bilinen manastır, Kars ili Ani harabelerinin yaklaşık 25 km güneybatısında bulunur. Eski adıyla Tekor olarak bilinen Digor ilçe merkezine yakın vadinin içindedir. Manastırın toplamda, hepsi kubbeli ve özenle kesme taştan yapılmış beş kilisesi, (Aziz Karapet, Meryem Ana-Surp Astvatsatzin, Aziz Stefanos, Aziz Krikor ve Aziz Sarkis Kiliseleri) olarak bilinen bu kiliseler beş kilise olarak anılmaktadır. 1878 yılında Kars bölgesinin Rus yönetimine geçmesiyle Beşkilise, Ermeni Kilisesine devredilmiştir. Binalar onarılmış, manastır yeniden ibadete açılmıştır. Günümüzde sadece Aziz Sarkis Kilisesi ayakta kalmış ancak 1989 depreminde o da ağır hasar almıştır.

Üslup, biçem …

风格
Tarz,
Tarz (Arapça, طرز ), Şekil, biçim.
Tarz, (Fr. Style, İng. style ).
Üslup,
Üslûb (Arapça, اسلوب ) anlatım tarzı.
Biçem (Osmanlıca).

Stil,
Janr,
Konsept,
Meslek,
Yöntem.
Yol,
Biçim.
Şekil,
İfade tarzı.

Özel oluş veya davranış biçimi, üslup.
Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi.
Latince stylum.

Farsça, gûne ( گونه ), biçim, tarz.
Minval (Arapça, منوال ) tarz, yol.
Reviş (Farsça روش ). Gidiş, Tarz, yöntem.
Sebk (Arapça, سبک ) üslup.
Suret (Arapça, صورت ). Yüz, Çare, Biçim, Tarz.
Vetire (Arapça, وتيره ). Üslup, Süreç.

“Akrebin Yolculuğu”, “Sarı Tebessüm”, “Kadının Adı Yok” gibi filmlerde de oynamış tiyatro ve sinema oyuncusumuz …

Şahika Tekand,
(1959- …..)
Sinema ve tiyatro sanatçısı,
Oyun yazarı, eğitmen, yönetmen.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesine gitmiştir. Sahne ve Görüntü Sanatları, Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünü 1984 yılında bitirmiştir. Sanatçı olarak tiyatro ve sinema oyunculuğuna başlayarak bir çok tiyatro ve filmde rol almıştır. Dostlar Tiyatrosunda da çalışmıştır.

1988 yılında Studio ismiyle bir oyunculuk stüdyosu kurmuş ve faaliyetlerini buradan yürütmüştür. 1990 yılında evlenerek eşi ile beraber Studio Oyuncuları topluluğu olarak çalışmalarını devam ettirmişlerdir. Bir çok ünlü film ve eser sergilemiştir. Bu çalışmalarıyla ödüller almıştır. Bu ödüller, 2013 yılında 17. Afife Tiyatro Ödülü ve Yılın En Başarılı Işık Tasarımcısı ödülünü almıştır. 1993 yılında 5. Ankara Film Festivalinde Sarı Tebessüm filmi ile Jüri Özel Ödülü sahibi olmuştur.

Halen ışık tasarımcılığı, tiyatro ve sinema sanatçılığına ilave olarak kitap yazarlığı da yapmaktadır. (25.01.2015)

Filmleri;
Adı Vasfiye, Afife Jale, Ahi Evran-1989, Akrebin Yolculuğu-1997, Anayurt Oteli,
Batık Aşklar Müzesi, Bir Avuç Gökyüzü,
Dost Eller-1982,
Ekran Aşıkları-1989,
Gece Yolculuğu,
Kadının Adı Yok, Kara Sevdalı Bulut, Kurt Kanunu – 1991
Sarı Tebessüm-1992, Sessiz Fırtına, Su da Yanar-1987,
Yedi Uyuyanlar, Yengeç Sepeti – 1994, Yıldızlar Gece Büyür,

1 2 3 4