Yer ölçmeye yarar düğümlü ip …

Gez,
Yer ölçmeye yarar düğümlü ip.
Yapı işlerinde kullanılan çekül’e de gez denir.

Gez sözcüğünün diğer anlamları;
Arşın, endaze,
Kirman ya da tengerek adı verilen yün bükme aracının çubuk kısmı.
Ayakkabıların köselesinde açılan dikiş yeri.
Dokumada kullanılan bir çeşit motif.
Bir yaşında keçi, oğlak.
Çukur.

Dokunmakta olan bez, kilim vb. şeyleri gergin tutmaya yarayan, ve dokunan tarafa takılan iki ucu sivri ağaç.
Tahta evlerde kapı pervazlarını birbirine geçirmek için uçlarına açılan oluk. kun, kirişe geçen ucundaki kertik.
Tüfek, tabanca vb. ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertik.

Ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve doğru nişan almaya yarayan kertik.
Defa, kere, kez.
Kerpiç yapılarda iki kerpiç arasındaki aralık.
Bel, geçit.
Sıra dağların uzayıp giden sırtları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.