Fermuar değiştirmek, etek boyu kısaltmak gibi giysi tadilatı yapan terzi …

Komandatura,
Komandatura tadilat anlamına gelmektedir.
Düzeltme terzisi.
Giysi Tadilatı,
Fermuar değiştirmek, etek boyu kısaltmak gibi giysi tadilatı yapan terzi .
Pantalon paçası kıvırma, pantalonun belini daraltma, belden alma, etek boyu kısaltma, ceket daraltma, giysileri bedene göre tadil eden kişi, terzi.
Fermuar değiştirmek, etek boyu kısaltmak, vb. elbise (giysi) tamiratı, tadilatı yapan terzi.

Osmanlılarda devlet görevlilerinin yetiştirildiği okul …

Enderun,
Farsça, اندرون .
Osmanlıca, اندرون مکتب .
Devlet görevlilerini yetiştiren mektep, okul.

Harem,
Harem dairesi.
İç, içerisi, İç dahil.
Gönül, kalp.
Büyük sarayların iç bölümü.
Osmanlı Sarayının iç teşkilatı.
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer.
Osmanlılarda hıristiyan ailelerin devşirilen akıllı ve yetenekli çocukları devlet görevlisi olarak bu okulda yetiştirilir ve saraya alınırlardı.

Enderun Mektebi,
Osmanlı Padişahı II. Murad tarafından kurulmuştur. Saray hizmetinde çalışacak görevlileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Saray görevlilerini yetiştirmek üzere kurulmuştur. Yetenekli öğrencilerini devşirme usulü ile alırdı. Bu okulda saraya mensup şehzadeler ve diğer ekabir kesimin çocuklarıda eğitim görürlerdi. Enderun mektebleri bir saray okulu olup devleti yöneten yüksek dereceli sivil kadro yetiştirmiştir.

Osmanlı devletinin ihtiyacı olan mimar, nakkaş, imam, müezzin, müverrih, şair, alim, vali, elçi, sadrazam, silahşör, harende, sazende, ressam, hattat, katip, nüktedat, hatta serasker, kazasker, kaptanı derya gibi devlet adamları bu okulda yetiştirilmiştir. Bir süre sonra eğitim ve öğrenim bozulup, yozlaşınca Enderun mektebi, 1 Temmuz 1909 yılında lağvedilmiştir.

Hititlerin atası sayılan kral …

Anitta,
Kral Anitta (M.Ö. 1750).

Hititlerin atası sayılan kral Anitta, MÖ 1800 yılında Anadoluda yaşamış, Hititlerin ilk kralıdır. Pithana’nın oğlu olup Kuşşara ve Neşa (Kaniş) şehirlerinin kralıdır. Kral Anitta zamanında Neşa şehri başkent olmuştur. Anadolu’nun yerli halkıyla kaynaşıp Hitit Devletini kurmuştur. Bu devlet Kral Labarna tarafından kurulmuş olup Hattuşa (Boğazkale) şehri başkent ilan edilmiştir. M.Ö.1600 – 1300 arasında dönemin en güçlü imparatorluğu olmuştur. Ancak kral Şuppiluliuma zamanında. M.Ö.1200 yıllarında deniz kavimlerinin istilasıyla gerileme dönemi başlamıştır. Asur Kralı II.Sargon M.Ö.700 yıllarında Hitit devletini yıkmıştır.

Ünlü Güneş Kursu olarak anılan törensel nesne, Hititlerin sembolü olarak kabul edilir. Hitit kaynaklarına göre bütün tanrıların atası sayılan tanrı Kumarbi’dir.

Azota verilen bir başka ad…

Nitrojen,
Azot.
Nitrojen (Arapça, نتروجي ).
Azot, (simgesi N).
Fr. azote, İng. nitrogen

Atom numarası 7,
Atom ağırlığı 14,006 g,
Azot, Nitrojen (simgesi N), havada beşte dört oranında bulunan, rengi ve kokusu olmayan, dingin, tadsız, çift atomlu bir soy gaz.

Protein, nükleik asit gibi bazı önemli moleküllerin yapısında bulunur.Hücrenin yaşamasında önemli rol oynar. Bitkiler azot gazıyla doğrudan doğruya solunum yapamazlar. Bitkiler Azot ihtiyaçlarını topraktaki azot bileşikleriyle sağlarlar. Tarımda yetersiz durumda azotça zengin gübreler kullanılır.

Azot elementi amonyak, amino asit, nitrit asit, siyanür, organik nitratlar (itici ve patlayıcı) gibi endüstriyel bileşikleri oluşturur. Sıvı Azotun sıcaklığı, Azota göre daha düşük olup, (-196 °C)’ dir. Endüstriyel sıvı Azot, renksiz ve berrak olup hava ayrıştırma yolu ile elde edilir.

Azot oksidul (Diazot monoksit) N2O, güldürücü gaz olarak bilinir. Eski zamanlardan beri anestezik olarak kullanılan gazdır.
Azot oksit (NO), renksiz bir gazdır. 1784 yılında bulunmuştur.

Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü…

Eşelek,
Kesmük,

Elma, armut gibi meyvelerin yenildikten sonra kalan çekirdekli orta kısım.
Halk dilinde elma, armut, ayva vb. meyvelerin yenmeyen iç bölümü.
Samsun Vezirköprü yöresinde elma, armut ve ayva gibi meyvelerin yenildikten sonra kalan kısmına kesmük denir.

Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü.
Elma, armut gibi meyvelerin yenildikten sonra kalan çekirdekli kısmı.
Meyve artığı.
Meyve çürüğü.

Eşelek kelimesinin diğer anlamları;
Ceviz içinin ortasında bulunan ve içi ikiye ayıran sert madde.
Şişman kadınlara verilen isim.
Olgunlaşmamış meyve.
Mısır koçanı.
Meyve.
Sinir.

Tayfı kırmızıya doğru şiddetli bir kayma gösteren, yıldız görünümlü ve ışınım gücü çok yüksek gökcismi …

Kuazar,
Quasar.
Yılberk,

Yıldızımsı cisim.
İlkel gökadalar,
Yıldızımsı denilen gök cisimlerine verilen ad.

Tayfı kırmızıya doğru şiddetli bir kayma gösteren, yıldız görünümlü ve ışınım gücü çok yüksek gökcismidir. Bu cisimler optik fotoğraflarda yıldız gibi görünen, morötesi ışınım yayan kaynaklardır. Aktif galaksilerin merkezleri olup güçlü bir radyo kaynağı ve ışıma yayarlar. Işıma yoluyla büyük bir enerji yayarlar bu nedenle çok parlaktırlar. Bir nesneden yayılan ışığın elektromanyetik tayfın kırmızı yönüne yakınlaşmasına, tayfı kırmızıya kayma deniliyor. Cisim bize yaklaşıyorsa ışığı maviye doğru kayar.

1 2 3 8