Hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki …

Fiğ,
Zavar.
Fiğ (Vicia sativa).

Tek yıllık baklagiller familyasından yem bitkisidir. Boyu ortalama ortalama 50-70 cm. dir. Yaprak uçları sivri, İçinde 5-6 dane bulunan ve 3-5 cm. boyunda fasulyeye benzer meyvesi vardır.İç Anadoluda çok ekilir. Tohum elde etmek için fiğin saplarında en alt fasulyeler tamamen olgunlaşınca biçilerek tohumluk ayrılır. Bilinen ondört tür fiğ çeşidi vardır.

Önemli olanlar şunlardır;

Yaygın Fiğ-Adi Fiğ (Vicia sativa L);
En çok yetiştirilen besleyici bir fiğ türü olup tüm bölgelerimizde yetiştirilen bu yem bitkisi yeşil ve kuru ot olarak hayvana verilir. Adi Fiğ ekimi için kumlu topraklar uygun değil su tutma kapasitesi yüksek olan orta ve ağır topraklar uygundur. Yeşil ot olarak çiçeklenme döneminde, kuru ot olarak ilk baklalar yetişince biçilir.

Macar Fiği (Vicia pannonnica Cranys);
Soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tek yıllık bir fiğ türüdür. Orta ve Doğu Anadoluda kıraç alanlarda ekilir. Kurağa dayanıklı olup kışı sert geçen bölgelerde yazlık ekimi yapılır. İlk tohumları Macaristan’dan alındığı için bu isim ile anılır.

Tüylü fiğ (Vicia villosa Roth),
Koca fiğ (Vicia narbonensis L.),
Burçak (Vicia ervilia L.),
Bakla (Vicia faba L.),
Dar yapraklı fiğ (Vicia angustifolia Reic),
Meyvesi tüylü fiğ (Vicia dasycarpa Ter),
Bozlar fiği (Vicia montana Rotz),
Kara mercimek fiği (Vicia articulata L.),

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.