Halk dilinde öküz, sığır …

Davar,
Öküz, (Arapça sevr, ثور ).
Gav (Farsça, گاو ).
İğdiş edilmiş erkek sığır.
Mal.
Sevr.
Boğa.
Sığır.
İnek.

Fransızca, bœuf, bétail.
İngilizce, Ox, bull, cattle.
Dört ayaklı evcil, çiftlik hayvanı.

Halk arasında öküz ya da sığır geviş getiren, etinden, sütünden ve gücünden faydanılan büyükbaş hayvanlara denir. Anlayışsız, kaba saba kimse anlamında da kullanılır. Bu hayvanların altı aylık erkek ve dişi yavrularına buzağı denir. Bir yıllık olanlara ise dana denir. Sanki dana erkek yavru gibi algılansa da erkek ve dişi için kullanılır. Hayvanın gebelik dönemine kadar olanına düve denir. Bu erkek ise tosun denir. Sığırın damızlık olanına boğa, yavrulayan dişine ise inek denir. Kısırlaştırılmış erkek boğaya tam anlamıyla öküz denir. Öküzlerin koşulduğu arabalara, kağnı ya da öküz arabası denir. Bazen çok yavaş giden araçlar için da aynı tabir kullanılır. Yürüsene öküz arabası !..

Davar diye de hitap edilir. Anlam olarak koyun ve keçiye verilen ortak isimdir. Koyun ve keçi sürüsüne de davar denir.

Ayrıca Halk arasında saf, kalın kafalı, kabiliyetsiz, görgüsüz, be­ceriksiz ve yetenksiz kişilere de öküz denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.