Argoda “Git, Defol” anlamında bir sözcük …

Okso,

Oksu,

Naş,

Oksi, 

Oksi kelimesi , yürü, bas, defol, çek arabanı anlamında argoda kullanılmaktadır.

Okso, Oksi şekillinde anlam bulmuşutr.

Argoda Git Defol,

Argoda “Git, Defol” anlamında bir sözcük .


Okso kelimesi yunanca dış, dışarı anlamındaki ekso kelimesinden türetilerek git, çık, defol anlamında argoda kullanılmıştır. Bazen okso olarak bazen de oksu olarak kullanılmaktadır.

Naş kelimesi de argoda git, defol koş anlamında kullanılmaktadır. Haydi bakalım Naş, naş.. Bu sözcük Alman argo dilinde de git, koş, defol gibi aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Okso etmek,  kovmak, birisinin defolmasını, gitmesini sağlamak anlamındadır. 

Argo, (Fr. argot, jargon, İng. Slang).
Başıboşlar, hırsızlar gibi toplum düzeninin dışında kalan kişilerin kendi aralarında kullandıkları özel dil.

Aynı meslekten olan kişilerin kendi aralarında kulladıkları özel sözcük ve deyimler.

Külhanbeylerin ve tulumbacıların kullandıkları, özel anlamlı kelime ve deyimlerin yer aldığı kaba dil.

Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.