Uçuşu olmayan uçakların bekleme alanları …

Apron,
Uçuşu olmayan uçakların bekleme alanları .
Hava alanında uçakların parklandırılmaları, akaryakıt ikmalleri, yolcu, yük, posta, kargo, bakım, ikmal, indirme ve bindirme işlerinin yapılması için uçuşu olmayan uçakların bekleme alanlarına apron denir.

Başka bir tarifle uçakların yolcu aldıkları ve bindirdikleri geniş alana havacılık dilinde apron adı verilir.
Apron, havaalanlarında uçakların park pozisyonlarını aldıkları, yakıt aldıkları ve uçaklara yüklemenin yapıldığı alanlardır.

Apronlar halka açık alanlar değillerdir. Giriş için özel izin gerektirmektedir. Bu izinler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Apronda sigara içmek, alev alabilecek ya da kıvılcım çıkarabilecek malzeme ve ekipman taşımak, izinsiz giriş yapmak ve reflektörlü yelek gibi gerekli önlemleri almadan dolaşmak kesinlikle yasaktır. Apron, hava alanlarında uçakların uçuşa hazırlanmasına, manevra yapmasına, yolcuların inip binmesine yarayan, uçuş pistiyle hava alanı binası ve yapıları arasındaki düz ve sert yüzeyli alanlardır.

Apron kelimesinin kullanılan diğer anlamları;
Önlük, göğüslük, önlük gibi kullanılan şey,
Peştamal.
Tiyatro sahnesinin ön kısmı.
Hangarın önündeki beton saha.
Makinelerin üzerindeki koruyucu metal kapaklar.
Kayışlı taşıyıcı.
Buzul eteği.
Örtü Göğüslük, önlük,
Koruyucu kapak, rüzgarlık.
Kayışlı taşıyıcı.

Artırma ile satış …

Mezat,(Arapça).
Müzayede,
İhale,
Ziyadeşeleştirme,
Üsterme,
Artırma ile satış.
Açık arttırma Arapça müzayede ( مزایده ).
Açık artırma ile satış.
Açık artırma ile satış yapılan yer.
Devletçe veya bir müessesece satılığa çıkarılan bir malın veya arazinin arttırılmaya konulması.

Mezat, taşınır veya taşınmaz malların açık artırma yoluyla alım ya da satımıdır. İki türlü bu mezat işi yapılmaktadır. Birinci durumda ki buna geleneksel metod diyoruz alıcıların birbirini izleyen artırma teklifleri mezatı yöneten tarafından en yüksek bedele ulaşması yoluyla olanıdır. Diğer yöntemde ise tam tersine ki bu metoda Hollanda tipi diyoruz. Satıcı mal için önerdiği bedeli giderek azaltarak her alıcının kabul ettiği bedele malı satar. Eğer bedel çok düşük ise malını satıştan çekebilir.

Bir mal müzayede ile satılacaksa kapalı zarf ya da açık arttırma ile olmak iki türlü yapılır. Müzayedede konulan şey, en çok arttırma yapana ihale edilir.

Gözün saydam tabakasına yerleştirilen mercek …

Lens, ( İng. lens).
İngilizce cam anlamındadır.
Kontak lens.
Mercek.

Gözün saydam tabakasının üzerine doğrudan uygulanan, görmeyi düzeltici mercek.

Lensler, gözün saydam tabakasına, dış yüzeyine yerleştirilebilen, kırma kusurlarını düzeltme veya bazı göz hastalıklarını tedavi edici amaçlarla kullanılabilen protez ekipmanlar olup Kontak Lens olarak bilinir. Çok popüler olan renkli lenslerdir. Göz rengini değiştirdiği gibi görme bozukluğunu da düzelten çeşitleri mevcut olup tercihe şayandır.

Lensler genellikle uygun olursa kozmetik gereklilik olarak gözlükler yerine kullanılmıştır. Ancak faydalı yanları olduğu kadar zararlı yönlerininde olduğu unutlmamalıdır. İlk olarak 1978 yılında üretilen gaz geçirgen lensler, sert lensler ve yumuşak lensler olmak üzere iki tiptir. Daha sonra 1980 yılında silikon lensler yapılmaya başlanmıştır.

Bir tür küçük çömleğe ve bu çömleğe bastırılarak yapılan peynire verilen ad …

Küpecik,
Küpecük, (Çankırı yöresine özgü).
Carra, (Adana yöresine özgü).
Küp,
Çömlek,
Küp Peyniri,
Küpecik peyniri ,
Çömlek ile küp arası büyüklükte küplere kürecik adı verilir.
Çömlekden Büyük, Küpden Küçük topraktan yapılmış çömlek.

İç anadolunun bazı yörelerinde Küpecük denir. Küçük küp, çömlek, kazan. Kışlık peynirler salamura ya da küplere, basılarak kış için soğuk yerlerde saklanır. Kalıplar halindeki taze koyun veya inek peyniri, bez torbalara konur. Üzerine bir ağırlık (taş) ile iki gün baskı yapılarak süzüldükten sonra çömlek veya küplere basılarak saklanır. Peynir suyu süzülür. Süzülen bu suya penir alt suyu denir ve ekmek yapımında kullanılır. Suyu süzülen taze peynir, ufalanıp, tuzlanarak bir bez, tülbent içinde bir gün bekletilir. Sonra üzerine çörek otu atarak bu küpecik veya küp veya çömlek veya carralara basılır. Küpecik, Çömlek, Küp, Küpecük, Carra gibi topraktan, kil malzemeden yapılmış çömleklerde bu peynirler saklanır. Basılan peynirin üstüne tuz serilir. Küpecik, küp veya çömlek ağzı az bir un ile hazırlanan sert bir hamurla veya donmuş yağ ile kapatılarak mağaralarda veya evlerin zemin katında, hazırlanan nemli kumlara gömülerek iki-üç ay saklanır. Zamanı gelince açılarak yıkanıp afiyetle yenir.

1 2 3 9