Eski Yunan mimarlığına örnek olan ev biçimi …

Megaron,
Alm. Megaron.
Tapınak.

Mimarlıkta önünde bir giriş bölümü, içinde yalnız bir odası, odanın ortasında da ocak bulunan taştan Yunan konutudur.
Yunan mimarlığına örnek olan ev biçimi.
Ege bölgesinde, temeli taştan ve üstü kerpiç ile tahtadan yapılmış en eski ev tipine verilen isimdir.

MÖ. 3000 yılında Anadolu’ da Ege’ de, Güneydoğu Yunanistan’ da, Trakya’ da, Doğu Bulgaristan’ da görülen ve genelde iki odalı mimari plana sahip ev. Eski çağlardan itibaren ege çevresinde uygulanmış, kısa tarafında giriş bölümü olan ön dehliz ve dikdörtgen bir odadan oluşan ev tipi. Yunan tapınağının prototipidir. Eski Yunan tapınağının kökeninde Miken evi Megaron vardır. Megaron tarzı evler ilk olarak ilk tunç çağı döneminde Truva’da ortaya çıkmıştır. Dini yapıların bulunduğu yere yüksek kent anlamında akropolis,

şehir merkezine, meydan anlamında agora, alışveriş yapılan yer anlamında AVM değil stoa denirmiş.

M.Ö. 650 yıllarında oval ve apsisli evlerin yerine megaron tipi evler yapılmaya başlamış. M.Ö. 500 yıllarında Perslerin etkisi ile megaron ev tipleri de eklenen odalarla avlulu evlere dönüşmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.