Arap abecesi yazılan bir yazı türü …

Kufi,
Kûfi, Küfi veya Kufi.
Arap alfabesiyle yazılmış yazıya hat, hat sanatı ve Osmanlı alfabesine elifbâ denir.
Kûfi, Küfi veya Kufi, yazı, dik, yalın ve köşeli harflerle yazılan, Arapça hat sanatında yaygın olarak kullanılan bir yazı türüdür.

Osmanlı dönemine damga vuran arap abecesiyle yazılan yazılar Divani, Cel Divani, Rika, Celi Talik türleridir.

Günümüze kadar devam eden yazı türleri şunlardır;
Sülüs,
Nesih,
Küfi,
Talik,
Muhakkak,
Siyakat,
Reyhani,
Tevki,
Divani,
Celi Divani,
Rika,
Celi Talik.

Ayrıca;
Gübari, Hilali, İcazet, Nısıf, Sülyesin, Tomar, Tavaki, Reyhani, Celil, Nebati, Makili gibi türlerde mevcuttur.

Rika, Nesih yazısının dendansız, dişsiz, yuvarlak ve kıvrak bir türüdür.

Siyakat, Kufi yazısını andıran tapu kayıtlarında, arazi ve emlak defterlerinde ve mali kayıtlarda kullanılan özel bir yazı türüdür. Bu tür Türklere mahsustur.

Celi, Sülüs ve Talik yazılarının kalın kalemle büyük boyda yazılmış türüne dedenir.

Nesih, Daha çok Osmanlılar tarafından el yazmasında kullanılan, yumuşak, köşeleri yuvarlaklaşmış, işlek bir yazı türüdür. Kufi yazısındaki köşelerin yuvarlanması ile meydana gelen yazı türüdür.

Muhakkak, (Arapça: محقق) Sülüs yazısının yatkın ve yatay bölümleri daha uzun ve geniş olan türüdür.

Reyhani, Nesih yazısının yatay kısımları daha yatkın ve uzun olup yapısı bakımından daha sert türüdür.

Tevki, (Arapça: توقِ), Yazıların yarısı düzümsü, yarısı ise yuvarlağımsı olan bir türdür. Sülüs yazı türüne pek benzerdir.

Talik, Her harfi yuvarlağımsıdır. Düz hattı yoktur.
Divani, Sülüs ve Talik yazı şekillerini içerir. Bir yönden Tevki, bir yönden Talik yazıya benzer. Bu yazı türüne İran’da Cep adı verilir. Celi Divani ve Rika divani olarak ikiye ayrılır.

Gubari, Arap abecesi ile yazılan ancak büyüteçle okunabilen bir yazı türüdür. Çok ince ve küçük yazılmış, toz gibi denecek tarzdaki yazı türüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.