Kadınlarda leğen kemiklerinin arasında kalan kısma, alt karın bölgesine verilen ad …

Pelvik, (Latince pelvic, İng. pelvis).
Pelvis, Pelvise ait.
Pelvik Hastalığı,
Kalça kemiği arasındaki boşluk, havsala, Pelvis, Leğen.
Leğen kemiğinin olduğu bölge.
Alt karın.
Basenle ilgili.
Kadınlarda göbek altı ve kalça arasında kalan alan.

Leğen kemiklerinin arasında kalan kısma verilen addır. Bu bölgede genital, iç genital organlar, idrar torbası, kalın bağırsak ve barsağın diğer kısımları bulunur. Pelvik İnflamatuar Hastalığı, yumurtalık, rahim ve rahim boynu iltihaplarına verilen addır.

Ekonomik alanda kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin rejimi …

otarsi

Otarsi, (Fr. autarcie).
Otarşi (İng. autarchy, autarky).

Autarchia.
Özerklik, Özerk Belediye.
İngilizce (Selfgovernment).

Ekonomik alanda kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin rejimidir.
Bir ülkede ekonomik alandaki gereksinimleri kendi kendine karşılamaya yönelen tutumdur. Bir devletin, ekonomik hayatında kendi kendine yeterli olmaya yönelmesi halidir.
Bir ülke veya grubunun izlediği ekonomik bakımdan kendi kendine yeterlilik politikasıdır. Kendi kendine yeterlilik kavramıdır.

Ekonomik olarak kendine yeterlilik prensibine dayanır. Genellikle uluslararası ticarete kapalı bir ekonomiyi belirtmek için bir ticaret modeli olarak kullanılır. Bu bağlamda ticaret olmadığı için hakim fiyatlar uygulayıcı tarafından tanımlanır. Uluslararası ticarete açık olmadığından farklı ülkelerdeki fiyatlarla bir karşılaştırılma yapılamaz. Bu politikayı uygulayan ülke ile diğer ülkeler arasında bir ekonomik izolasyon vardır. Korumacı önlemler uygulanarak ekonomik olarak kendine yeterliliğe ulaşmak için ithalatı azaltan bir ekonomik politika stratejisi uygulanır. Bu sistemle uygulanan otarşik politikalar Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında uluslararası sahneye çıkmış ve hakim olmuştur.

Tarihte bu politikayı, İtalya hükümeti Faşizm döneminde kusursuzca uygulamıştır. Savaş sırasında Nazi Almanyasında ve II.Dünya savaşı sırasında Arnavutluk’ta tatbik edilmiştir. Son yıllarda eski Sovyet bloku ve Çin gibi birçok ülkede de kısmen uygulanmıştır. Ancak Dünya Ticaret Örgütü uluslararası ticaretin gelişmesinin önünü açmasıyla bu tür tecrit politikaları terk edilmiştir.

İkinci Dünya Savaşının sonunda, bu politika Uluslararası Para Fonu ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının oluşturulmasıyla sanayileşmiş ülkelerin çoğu tarafından terk edilmiştir. Bireysel özgürlük ilkesini koruyan bir siyasal felsefe olan otarsi zorunlu hükümeti reddeder. Bu politikaya siyasi taassuptan dolayı kısaca özerklik demektir.

Anadolu halkının kuş yüreği diye adlandırdığı küçük otsu bir bitki …

Briza,
Briza maxima,
Kuşyüreği,
Qaking grass.
Zembil otu.
Anadolu halkının kuş yüreği diye adlandırdığı küçük otsu bir bitki.

Briza, Briza maxima L. bilimsel sınıflandırılması; Plantae – Tracheobionta – Magnoliophyta – Liliopsida sınıfından Poaceae ailesindendir.

Geniş düzlüklerde, oval, soluk sarı salkım şeklindeki ürünü bitkinin ince dallarında sallanır. Düz, doğrusal yaprakları bir tutam oluşturur. 30-45 cm boylarında , bir yıllık, küçük otsu bir bitkidir. 15 adet çiçeği ile bitkinin dallarından sarkar. Zembil gibi sarktığından zembil otuda denir. Anayurdu Avrupa ve Akdeniz havzasıdır. Ekili alanlarda, kayalık taşlı bölgelerde bulunur. Yumuşatıcı özelliği vardır, kabızlık giderici etkisi vardır. Kuş yüreği Buğdaygiller sınıfından tek yıllık, istilacı bir bitkidir. Tohumları ve yaprakları yenilebilir ve şifalı ot olarak da kullanılır.

Fotoğraf : Haşim KILIÇ

Eski dilde bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme…

Tevil, (Arapça تأویل ).
釈義
註釋

Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme.
Çevri.
Eski dilde sözü çevirmek.
Yorumlama,
Başka bir yorum getirme.
Bir nesneye redd ve irca etmek.
Söz veya davranışa başka bir anlam vermek.
Döndürmek.
Durum, biçim.

Tevil, kelimesi yukarıda açıklanan anlamlarından başka rüya tabir etmek manasına gelir.
Tevil ayrıca hoş kokulu bir nebat adıdır.

1 2 3 5