Veri, muta …

veriimagesPM05FHA5
Done, (Fr. donnée, İng. data, datum, Alm. daten, werte).
Malumat(Osmanlıca, Arapça, معلومات)
Muta,
Veri,
Done,
Data,
Bilgi,

Geçici kazanç.
İtaat olunan, boyun eğilen, başkalarının kendisine itaat ettikleri.
Kendine itaat olunan.
Sözü dinlenen.
İntifa, faydalanma. (Osmanlıca’da yazılışı: mut’a)
Verilen.
İta olunmuş, verilmiş olan. (Osmanlıca’da yazılışı: mu’ta)
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge.
İstatistik veriler.
Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları.
Bilgi, data
Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı.
Deneyle bulunmuş veya bilinen bilgiler.
Deneyler ya da gözlemler sonunda elde edilen nicel ya da nitel değerler,
Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde edilen nicel veya nitel değerler.
Çözüme ulaşmak için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi.
Bilgisayar için işlenebilir duruma getirilmiş sayısal ya da sayısal olmayan bilgi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.