Belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma …

photo 15
Tecessüs, (Arapça, تجسس).
Eski dilde kullanılan bir kelimedir Tecessüs.
Arapça cess-cesse kökünden gelmektedir. Elle dokunmak, haber araştırmak, bir şeyin iç yüzünü araştırıp sırrını çözmek, ifşa etmek, göz dikmek, yoklamak anlamındadır. Casus kelimesi de aynı kökten üretilmiştir. Mahrem olanı deşifre etmek veya herkesçe bilinmemesi gereken şeyi açığa vurmak tecessüs’tür.

İnsanların gizli işleri, kusurları ve ayıpları araştırılmaz…
Herkesin günah işleme özgürlüğü vardır. Dokunulmaz.

Belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma.
Merakını gidermeye çalışma, görme, anlama merakı.
Gizlice araştırmak, Yoklamak.
Gizlice bakmak.
İç yüzünü araştırmak.
İç yüzünü araştırma merakı.
Casusluk,
Gözetleme, bilgi toplama,
Gıybet etmemek.
Araştırma,
Merak.
Gizli sorak,
Buluş ve keşif merakı.
Zanda bulunmamak.
Bu işi yapan kişi yani meraklı, tecessüskar, mütecessis olmaktadır

Kullanıldığı yerdeki görevine göre anlam yüklemek gerekiyor. Ama burada ifade edilmek istenen tecessüs kelimesi ile başkalarının kusurlarını görme, araştırma ve onları etrafa yayma dediğimiz anlamındadır. Hatta tam olarak kötü bir maksada yönelik olarak gizli hususları araştırma ve yayma anlamındadır. İslam dininde tecessüs yasaktır. Birbirinizin gizli hallerini araştırıp, yaymak doğru bir davranış değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.