Represyon …

Engelleme,
Represyon (Frn. Répression, İng. repression).

Latince geri bastırmak anlamındaki repremere kelimesinden türetilerek Fransızca ve İngilizce repressio kelimesi olarak üretilmiştir.
Bastırma, Geri-bastırma.
Baskılama,
Psikolojide savunma mekanizması olarak kabul edilen davranış biçimi.

Dürtüleri veya fikirleri kabul edilemez olarak kabul ettiğimiz bir tür psikolojik savunma mekanizmasıdır.

Kabul edilemez fikir veya dürtülerin bilinçdışı unutulmasıyla karakterize savunma mekanizması.

Bilinç dışına itilen.

Bastırılan, engellenen,

Baskı altında tutulan.

Represyon, psikanalizde önemli bir yeri olan baskılama, ruh hastalıkları alanında da çok sık kullanılan bir kavramdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.