Fizikte "evre, safha" anlamında kullanılan terim …

Faz, (Farsça).
Fr. phase, İng. phase.
Evre,
Safha,
Kısım,
Aşama,
Durum,
Ardı ardına gelen değişikliklerin her biri.
Elektrik geriliminde evre.
Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
Aynı şey üzerinde görülen değişik durumlardan her biri.
Bir şeyin gözle görülen yüzlerinden her biri.
Bir olayda birbiri ardınca görülen safhalardan her biri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.