Eski dilde sığınmak, korunmak ..

Tahassun, (Arapça).
Bir kaleye kapanmak.
Korunmak. İstihkama çekilmek.
Korunmak için bir yere çekilme, sığınma.
Tahkim edilmiş bir yere sığınmak.
Bir müstahkem yere kapanmak ,
Tabya , tahassun.

Sizleri kötülüklerden, kaza ve belalardan korumak için okuyabileceğiniz bir dua olup çok dehşetlidir.

Tahassun Duası;

Bismillahirrahmanirrahim.

Tahassantü bi zil mülkü vel melekût. Ve aksamtü zil ıizzeti vel ceberût. Ve tevekkeltü alel hayyil kayyümüllezi lâ yenamü ve lâ yemût. Dehaltü fî hıfzillah Dehaltü fî emânillah Dehaltü fî hızillah. bihakkı humiytü bi la havle ve la kuvvete illabillahil aliyyil azıymi tevekkeltü alâ rabbî ve rabbiküm mâ min dâbbetin illa hüve ahizum binasıyetiha inne rabbî alâ sıratim müstekıym. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin zil hulukil azıym. Ve alâ âlihi ve sahbihi bi adedi ıilmillahil azıym. Velhamdü lillahi rabbil alemiyn.

Her zaman olduğu gibi duayı okuyup korunma beklemek yanlış olur. Riyazetli olmakta fayda vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.