Eski dilde Üniversite ..

darulfununDarülfünun, ( دار الفنون).
Üniversite. (İng. university).
Üniversite, ( Fr. université).
Darülulum,
Durülilm,
Külliye,
Camia.

Arapça dar ve fünun sözcüklerinden türetilmiş olup fen evi, fen ilimleri evi anlamındadır.

Fen, Matemetik, Edebiyat, Hukuk, Tıp, Mühendislik, Denizcilik, Öğretmenlik gibi alanlarda eğitim ve araştırma yapan fakültelerden oluşan yüksek öğretim kurumudur. Bilimsel özerkliğe sahiptir. Kamukurumu olan üniversiteler yüksek düzeyde eğitim, öğretim yapmaktadır. Üniversiteler bir öğretim kurumu olup bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşur.

Darülfünun her yıl seçilen bir emin-rektör ve fakülte temsilcilerinden (dekan) meydana gelen bir divan-senato ile idare edilirdi. Yönetmenlikte Edebiyat, Hukuk, Tıb ve Fünun bölümlerinde dört medrese-fakülte vardı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma çalışmalarının bir parçası olarak üniversite öğrenime önem verilmiştir.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İstanbul’da bulunan ve Osmanlı Devleti döneminde hizmete giren Darülfünun çağdaş eğitim sistemi yetersizdi. Köklü reformlar gerekmekteydi. Bunun üzerine 1931 yılında, Cenevre Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Albert Malche hükümet tarafından Türkiye’ye davet edilerek gerekli çalışmalar başlatılmış ve sonuçta Darülfünun’un kapatılıp yerine İstanbul Üniversitesi’nin kurulması kararlaştırılmıştır. İstanbul Darul Fünunu lağvedilip yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur.(1933).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.