Osmanlılarda "Tercüman" anlamında kullanılan sözcük …

dragoman_english_language_turkeyDragoman (Fr. dragoman),
Dilmaç,
Tercüman,
Çevirmen,
Turcimanno (İtalyanca), Drogman, tercüman.
Osmanlılarda Tercüman anlamında kullanılan sözcük.
Dragomen sınıfı veya tercüman.
Bir işverenin sözcülüğünü yapan, onun aracısı olan kişi.

Osmanlılarda yabancı dillerden tercüme yapanlara verilen ad.
Osmanlı Devletinde resmi tercüman.
Uluslararası ilişkilerde görevli Rum, Ermeni, Yahudi gibi azınlık topluluklarından oluşan tercüman. Bu tercümanlar Tanzimat dönemine kadar devlet memuru olarak çalışmışlardır.

Genellikle Osmanlı imparatorluğunda yerleşmiş Hristiyan, Rum, Ermeni tabiyetinden vatandaşlar dragoman olarak çalışırlarmış. Bu grup İstanbulda o zamanlar İstanbulun en güzel banliyösi olan Pera semtinde yaşarlarmış. Farklı büyükelçiliklerde çalışırlarmış. Daha ziyade Venedikliler ve büyükelçilerin torunları bu işi yaparlarmış. Yabancılar ve Türkler arasındaki tüm ilişkilerde görev yapmışlardır. Dragomanların bir tesisi veya sermayesi olmayıp altı, yedi lisanda tercüme yapabilmekteymişler.

Tercüman veya dragoman kelimesinin kökeni Süryanilerde-Aramilerde Meturgaman kelimesinden gelmektedir. Ragamu süryanicede konuşmak ve Rigmu kelimeside sözcük anlamındadır. Meturgaman kelimesi İtalyancaya turcimanno, Fransızcaya turchement , İngilizceye dragoman-drogman olarak geçmiştir. Türkçeyede tercüman olarak geçmiştir.

Kelimenin kökeni ve Osmanlıcadaki anlamı;
Tercüman.
Targoman (Arapça), Trucheman, Turcimanno(Fr.), Torsimani, Trujaman,
Dragoymanos(Grek), Dragomanno(Fransızca).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.