Müzikte üç ya da daha çok sesin bir arada tınlaması …

akorAkor (Fr. accord, İng. chord ).
Üç veya daha çok sesin bir arada tınlaması.

Müzikte üç ya da daha çok sesin bir arada tınlaması.
Minimum üç ayrı notanın bir arada tınladığı ses kümesine Akor denir. Ses notaların stiline veya müzikte yaratılacak etkiye göre akor yapılır. Üç sesin büyük olanına majör, küçük olanına ise minör denir ve bu seslerin kombinasyonlarla akorun cinsi belirlenir.

Klasik armonide akorlar, bir temel notanın üzerine üçlü aralıkların üstüste konulması prensibine dayanan dört metodla yapılabilir. Müzikte en önemlisi uyum, ahenk veya armoni olmasıdır.

Armoni, (fr. harmonie). Herhangi bir ton içerisindeki farklı seslerin, aynı anda duyulması ile oluşan ahenktir. Tını, sesin farklılığını ifade eder ve ses kaynağının cinsini belirlemeye yarayan ses özelliğidir. Aynı sesin çeşitli müzik aletlerinden çıktığı zaman gösterdiği farklılığa sesin tınısı denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.