Argoda metres …

metresKapatma,
Metres, (Fr. maîtresse, İng. Mistress).
Evli bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapama, kapatma, zamazingo.
Kapama,
Zamazingo,
Zımbırtı.
Kapatma, odalık cariye.
Nikahsız eş, sevgili,
Cariye (İng. concubine),
Metres.
Aftos,
Oynaş,
Aralarında toplumca hoş karşılanmayan ilişkilerde bulunan kadın ve erkekten her biri.
Dost,
Gaco, Kadın, Sevgili.

Metres ile ilgili bir Fıkra,
Karı koca yemek yemektedirler. O sırada masaya yaklaşan heykel gibi güzel bir esmer, adamı selamlayıp geçer. Adamın karısı sinirle sorar:
– Kim bu afet?
– Eğer mutlaka bilmek istiyorsan söyleyeyim, metresim, der adam.
– Bir de bu kadar pervasızca söylüyorsun. Boşanıyorum senden!

Etiler’deki dubleksi, Akmerkez’deki daireyi, Bodrum’daki tripleksi, 24 metre yatı, altındaki son model jeepi, kırmızı spor arabayı, Maldiv adalarındaki devre mülkü, mücevher ve takı kolleksiyonlarını falan bırakıp boşanmak mı istiyorsun?

Uzun bir sessizlik olur. Alt tarafı bir metres için bütün bunlardan vazgeçmeye değer mi bir tanem?
Kadın bunları duyunca sakinleşir ve çevresine bakınmaya başlar ve çift yemeğini çatallarken kadın birden sorar:
– Şu arkada oturan Fuat değil mi? Yanındaki kadın kim?
– Fuat’ın metresi.
– Ay bizimki çok daha güzel!

Çinekopun küçüğüne verilen ad …

defne1Defne,
Defne yaprağı,

Lüfer balığının boyu 10 cm. den küçük ve ağırlığı 50 g. dan az olanına Defne yaprağı denir.

Boyu 11-15 cm. ve ağırlığı 55-65 g. olan lüfer balığına çinekop denir.

Ağırlığı 65-75 g. olan ve boyu 15-17 cm arasında ise kaba çinekop,17-20 cm. boyunda olan 75-110 g. olanlara ise sarı kanat denmektedir. Ama esas lüfer için 125-350 g. ağırlığına eriştiğinde ve 20-30 cm. boyunda olursao zaman balık olur ki rakısız gitmez. Eee daha büyüğü olmaz mı? Tabiki olur. O zaman ona Kofana denir ki yarım kiloyu geçer.

Çinekop, Lüfer balığının küçüğü (Temnodon altator, Pomatomus saltatrix).

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, hanigiller (Serranidae) familyasından lüferin orta boylu olanlarına verilen özel bir ad.

Lüfer balığının orta boylu olanlarına verilen özel bir ad.

Lüfer (Pomatomus saltatrix),

Vücutları uzun, sırt yüzgeçleri iki tane, kuyrukları çatallı, ağızları iri, dişleri sivri ve güçlüdür. Yan çizgi hemen hemen düz olup, pullarla örtülüdür. Yan çizgide pul sayısı 95-100 adettir. Sırt tarafı koyu mavi yeşilimtırak, alt tarafı gümüşî, yanları daha açık renk olan bu balıkların karnı parlak beyazdır. Keskin dişleri vardır. Uzunlukları 110 cm’ye, ağırlıkları 11,5 kg’ye ulaşabilir. Eylül sonu ekim başı gibi Karadeniz’de yumurtlayan balıklar İstanbul boğazından çıkmaya başlarlar.

Lüfer balığının küçükten büyüğe doğru isimleri;

Defneyaprağı,

Çinekop,

Sarıkanat,

Lüfer,

Kofana,

Sırtı kara

Damar sisteminin doğuştan eksik gelişmesi. ..

damar3Anajioplazi,

Damar sisteminin doğuştan eksik gelişmesi.

Dolaşım sistemi veya kardiyovasküler sistem kan, kalp ve damarlardan oluşmaktadır.

Kan, kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar), beyaz kan hücreleri (lökosit), trombosit ve kan plazmasından oluşur. Diğer taraftan kan damarları ise ven (toplardamarlar), arter (atardamarlar), arteriol (büyük atardamarları kılcal damarlara bağlayan küçük atardamar) ve kapiller (kılcal damarlar) oluşur. Bu parçaların hepsi damar sistemini oluştururlar. Bu sistemdeki bazı damarlar doğuştan eksik gelişebilir. Bu nedenle oluşan duruma Anajioplazi denir. Sağlık sorunlarına neden olan bu durum doğumdan itibaren mevcut (doğumsal) olan hastalıklardır. Bir diğeri ise doğum sonrası gelişen (edinsel) olan hastalıklardır.

Ordu’ nun bir ilçesi …

Fatsa,
Ordu ilinin ilçesi.

Karadeniz Bölgesi’nin Doğu ve Orta Karadeniz bölümünde yer alan, deniz kıyısında bir ilimiz olan Ordu’ nun biri Merkez olmak üzere 18 ilçesi vardır.
Bu kazalar şunlardır;
Birbirinden güzel bu ilçelerden kendine has güzellikleriyle Fatsa;
Göreği manastırı, Cıngırt Kaya, Kız kulesi, Lady Gaga’ nın görmediği Gaga gölü ve Çınarları ile meşhur bu ilçe deniz kıyısı, ovası ve hemen ardından yükselen canik dağlarının uzantısı dağlardan meydana gelir. Başlıca akarsuyu Bolaman Çayıdır. Bu akarsuyun getirdiği alüvyonlu topraklar, eskiden çok girintili olan koyu doldurarak Fatsa Ovasını meydana getirmiştir.

Ordu Merkez,
Akkuş,
Aybastı,
Çamaş,
Çatalpınar,
Çaybaşı,
Fatsa,
Gölköy,
Gülyalı,
Gürgentepe,
İkizce,
Kabadüz,
Kabataş,
Korgan,
Kumru,
Mesudiye,
Perşembe,
Ulubey,
Ünye,

Mezarların baş ve ayak ucuna diklemesine yerleştirilen, yazı ve çiçek motifleriyle süslü taş …

şahidelerŞahide,
Mezar taşı.
Maşat,
Hece Taşı,
Mezarda yatanın kim olduğuna şehadet eden manasına Şahide denir.
Mezara dikine dikilen ve üzerinde yazı ve çiçek motifi bulunan baş ve ayak taşları. Mezar taşı,

Mezarların baş ve ayak ucuna diklemesine yerleştirilen, yazı ve çiçek motif.
Gömülen kişiye ait kimlik bilgileri, dua vb. yazıları kazınmış olarak üzerinde bulunduran ve mezarın baş ucuna dikilen taş.

Mezarların baş ve ayak kısımlarında blok taşlardan oluşan işlenmiş, yontulmuş hatta süslenmiş taşlar dikilir. Bu mezar taşlarına şahide denir. Hatta bu şahidelerin baş kısmındakilere süsleme başlık yapılır ki buna da Serpuş denir.

Mezar taşları kadın ve erkek olmak üzere iki gruptur. Erkek mezar taşları serpuş denilen başlık süsü ile kadınlara ait mezar taşları ise bitki (gül, lale, karanfil, sümbül, menekşe ve dal) veya geometrik motif ile belirlenmiştir. Kadın mezar taşları daha çok başlıksızdır. Her bir bitki motifinin bir anlamı vardır. Mesela karanfil, hüznü, menekşe tevazuu ifade ediyor.

Mezar taşında mevtanın kimlik bilgilerinin yazıldığı kısma kitabe denir. Ayrıca mezar taşında doğum ve ölüm tarihleri ile dua veya fatiha bölümlerinin olduğu yazılar yazılır.

Şahide aynı zamanda Dilber, Güzel demektir.

1 2