Gemi demirinin zinciri …

Gomina,
Gemi demirinin zinciri,

Çapa, Lenger, Gemi demiri.
Çipo, Çapa, Gemiyi istenilen bir yerde tutmak için bir zincirle denize atılan gemi demiri.
Tırnak, Gemi demirinin ucundaki yassı parça.
Kalamo, Gemi zincirinin su içindeki bölümü.
Kuzine, Gemilerde yemek pişirilen yer, mutfak.
Gemene, Gemi çapasına bağlı bulunan kalan halat ya da zincir.

Gemi;
Su üstünde dengede durabilen, manevra kabiliyeti bulunan (makine, yelken, tayfa, kaptan, kürek yardımı vs.) belli bir büyüklüğe sahip olan ulaşım aracına tekne denir.

M.Ö. 4000 yıllarında Mısırlılar tarafından ilk gemiler inşa edildi. Nil nehrinde ticaret için gerekli olmuştur. Suda yüzebilen taşıt yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Malzeme olarak kamış ve ahşap kullanarak ilk gemiler yapılmıştır. Bunu yapan kişiler halat ve yelken işiyle uğraşan gruplar olmuştur. İndus nehri kenarında yaşayan Hintliler ise ilk gemi inşacılardır. Hatta türkçede denizde seyretmek, seyre çıkmak olarak kullandığımız Navigasyon sözcüğünün kökeni Sanskritçe olan “navgathi” kelimesinden gelmektedir.

Gemi inşaası için ayrılan özel bölümlere yerlere tersane denildi. Yük taşımak için büyük gövdeleri olan tekneler yapılmıştır.
Fenikeliler Akdeniz’de Koloniler arasında ulaşım ve ticaret için gemiler gerekliydi. Vikingler uzun tekneler yapmışlardır. 1500’lü yıllarda kalyon adı verilen tekneler yapılmıştır. 19. yüzyılda yelkenlerin yerini buhar gemileri almaya başlamıştır. Bunlar halen kullanılmaktadır.

Gemi çeşitleri;
Tanker, Konteyner, Cevher, LASH, Kurtarma, Buzkıran, Fabrika, Frigorifik, Savaş gemileri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.