Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kova…

Gerdel, (Rumca)

Süt vb. şeyler koymaya, hayvanlara yem vermeye yarayan kova biçiminde tahta veya deriden kap.

Gemilerde temizlik işlerinde kullanılan, saç ya da pirinç çemberli tahta kova.

Gemilerde temizlik işlerinde kullanılan, saç veya pirinç çemberli tahta kova.
Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kova.

Ağaçtan oyularak yapılan yuvarlak tekne.
İçine süt sağılan helke.

Gerdel kelimesinin diğer anlamları;
Rize ve çevresinde, “ineğe verilen yemin konulduğu tahta kap”

Güney Amerika’ da yerlilerden, nüfusun çoğunluğunu oluşturdukları ülkelerin toplumsal ve siyasal yaşamında belirleyici bir konuma gelmesini savunan hareket …

İndigenismo,
Indigenismo, Indianismo,

Bir toplumsal düşünce eğilimi,
Güney Amerika’ da yerlilerden, nüfusun çoğunluğunu oluşturdukları ülkelerin toplumsal ve siyasal yaşamında belirleyici bir konuma gelmesini savunan hareket.

Birçok sanatçı ve yazar, 1920 ve 1930 yılında büyüyen işçi sınıfı ve köylü hareketinin etkisi altında kalarak bu hareketi başlatmışlardır. Kızılderililerin yaşamını betimleyen hareket.

Indigenismo Latin Amerika fikirler ve hareketler çeşitli setleri atanmış bir terimdir. Bazı çağdaş kullanımlarında, ulusal düzeyde reformlar veya bölge çapında işbirlikleri yoluyla. Her iki durumda da, indigenismo bu tip yerli halkı istiyor olsun, Amerika Yerli halklar için daha fazla sosyal ve siyasi içerme peşinde anlamına gelir kültürel ve dilsel farklılıklar, yerli haklarını savunmak, tanınması ve sömürgeci ve cumhuriyetçi devletlerin geçmişte yanlış davranış için bazı durumlarda tazminat talepleri olmuştur.

Terimin ikinci kullanımı ise, daha yaygın ve daha fazla tarihsel derinliğe sahiptir. Başlangıçta, indigenismo 1910-20 devriminin konsolidasyon sonrasında Meksika’da etkili olmuştur. Milliyetçi ideolojinin bir bileşeni oldu. Bu “indigenismo” yani yerli kültürel mirasın bazı yönlerini överek, ama öncelikle geçmişin bir kalıntısı olarak Meksikalı milletin büyük ulusal anlatı içinde Avrupa ve Amerindian “rasemik karışım” indigenismo ürünüdür. İndigeneity bir hayali, folklorized şekil için nostalji ifadesiydi. Lázaro Cárdenas (1934-1940), nadiren modern Meksika toplumu içinde asimile hedef olan çağdaş yerli halk, taşınır indigeneity bu değerli kılma cumhurbaşkanlığının olası istisna ile. Indigenista politikalarının yazarları yerli halkı korumak ve rahatlatmak için arayan olarak görüyorlardı rağmen, kendi çabaları devrim öncesi geçmişin açıkça ırkçı zorla asimilasyon ile temiz bir mola yapmak değildi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, halk arasında tatarcık sineğine verilen ad …

Yakağan,
Yakarca,
Tatarcık,
(İng. sandfly, Fr. phlebotome, Lat. Ixiolirion tataricum – Phlebotomus papatasii ).
Tatarcık sineği,

Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek, yakarca (Phlebotomus). Tatarcık sinekleri geceleri faal, gündüzleri izbe, loş, karanlık ve nemli mikrohabitatlarda saklanarak yaşar. Dişi tatarcık sineğinin dişileri yumurtalarını beslemek için insan ve hayvanların kanını emerler. Erkekleri ise kan emmezler.

Halep çıbanı, tatarcık humması, kala azar gibi önemli birçok hastalık etkenlerini bulaştırıcı tatarcık sinekleridir. Böcekler (Insecta) sınıfının, iki kanatlılar (Diptera) takımından, 2 mm kadar uzunlukta, kanatları kadife gibi tüylü, çeşitli layşmanya türlerini taşıyarak kalaazar hastalığına ve Halep çıbanına sebep olan bir tür. İnsan sağlığı için çok zararlı bir hayvandır.

Tatarcık sineği, boyları 1 ila 3 mm arası olan, uzun bacaklı, vücudu kıllı, insan kanıyla beslenen ve hayvan ağıllarında, pis su akıntılarında yaşar.

Gemi demirinin zinciri …

Gomina,
Gemi demirinin zinciri,

Çapa, Lenger, Gemi demiri.
Çipo, Çapa, Gemiyi istenilen bir yerde tutmak için bir zincirle denize atılan gemi demiri.
Tırnak, Gemi demirinin ucundaki yassı parça.
Kalamo, Gemi zincirinin su içindeki bölümü.
Kuzine, Gemilerde yemek pişirilen yer, mutfak.
Gemene, Gemi çapasına bağlı bulunan kalan halat ya da zincir.

Gemi;
Su üstünde dengede durabilen, manevra kabiliyeti bulunan (makine, yelken, tayfa, kaptan, kürek yardımı vs.) belli bir büyüklüğe sahip olan ulaşım aracına tekne denir.

M.Ö. 4000 yıllarında Mısırlılar tarafından ilk gemiler inşa edildi. Nil nehrinde ticaret için gerekli olmuştur. Suda yüzebilen taşıt yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Malzeme olarak kamış ve ahşap kullanarak ilk gemiler yapılmıştır. Bunu yapan kişiler halat ve yelken işiyle uğraşan gruplar olmuştur. İndus nehri kenarında yaşayan Hintliler ise ilk gemi inşacılardır. Hatta türkçede denizde seyretmek, seyre çıkmak olarak kullandığımız Navigasyon sözcüğünün kökeni Sanskritçe olan “navgathi” kelimesinden gelmektedir.

Gemi inşaası için ayrılan özel bölümlere yerlere tersane denildi. Yük taşımak için büyük gövdeleri olan tekneler yapılmıştır.
Fenikeliler Akdeniz’de Koloniler arasında ulaşım ve ticaret için gemiler gerekliydi. Vikingler uzun tekneler yapmışlardır. 1500’lü yıllarda kalyon adı verilen tekneler yapılmıştır. 19. yüzyılda yelkenlerin yerini buhar gemileri almaya başlamıştır. Bunlar halen kullanılmaktadır.

Gemi çeşitleri;
Tanker, Konteyner, Cevher, LASH, Kurtarma, Buzkıran, Fabrika, Frigorifik, Savaş gemileri.

Kimi eklemlerde kemik arasında bulunan kıkırdaksı levha …

Menisk, (Fr. ménisque).
Bazı eklemlerde kemik arasında bulunan kıkırdak bölüm.

Menisküs, (Latince).
Diz eklemlerinde kemik arasındaki kıkırdak yapıda oluşan yaralanma.
Menisk’in diğer bir anlamı,
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek.

Menisküs, meni sözcüğü Yunanca’da ay anlamına gelmektedir.
İnsan dizinde yer alan ay-hilal-C harfi şeklinde kıkırdak dokudan oluşmuş bir yapıdır. Doku, dizde, parlak beyaz renkte, üstte ve altta yer alan iki ana bacak kemiğinin birleştiği yerde bulunan yumuşak kıvamda kıkırdaktır. Menisküs iki kemiğin sürtünmesini engellemektedir. Her dizde iki adet menisküs bulunur. Bunlar iç ve dış menisküstür. Menisküslerin dizlerde yük emici, eklemlerde uyum ve dizllerde algılayıcı sensör görevi yapar. Menisküs hastalıklarında osteoartrit (kireçlenme) görülür. Hastalık ve yırtılmalarda ağrı şeklinde kendini gösterir. Oturup kalkerken, merdiven inip çıkarken ortaya çıkar. Yırtık durumunda dizde kızarıklık görülür. Menisküs yırtığı, ön çapraz bağ yırtığı, kıkırdak yaralanması, iç ya da dış yan bağ yırtılması şeklinde oluşan lezyonların tedavisinde, cerrahi veya konservatif (ameliyatsız) yöntem uygulanır.

Bu hastalık sporcular, özellikle futbolcular için sık rastlanır.

Çocukların oynadıkları bilye, ceviz gibi oyunlarda sahip oldukları sermaye …

Enek,
Çocukların oynadıkları bilye, ceviz gibi oyunlarda sahip oldukları sermaye.
Taş, kemik, cam ya da madenden yapılmış zıpzıp, bilye.
Çocukların oynadığı aşıkların en büyüğü ve en güzeli
Kaydırak, bilye gibi oyunlarda ortaya dikilen kuka ya da para.
Dikdörtgen şeklinde yanyana dizilmiş dört aşık.

Çocukken biriktirilen cicoz, bilyemile, enek, cilli, gülle (Taştan yontularak yapılan), kemik adı ile oynanan camdan, kemikten, taştan, mikadan demirden, kurşundan v.b. malzemelerden yapılan küçük top şeklinde oyun aracına verilen isimlerdir. Bu oyunda kullanılan sermaye adı verilenlere enek denir. Noylan poşet veya torbalarda saklanan ve oyunlarda beğenilen enekler göz bebeği gibi saklanır ve en son oyuna sokulandır.

Cicoz,
Cam veya toprak bilyelerle oynanan bir çocuk oyunu.
Yüzük oyunu.
Bu oyundaki bilyelerin her biri.
Misket, Kemik, Koç, Enek,

Diğer isimleri,
Cille, Cicile, Dobi, Fiske, Babüş, Gülle, Mika, Eneke, Kanarya, Fiske, Cambiş, Ayna,
Misketlerin irisine Gaflik, parlak olanına Cillop, hasarlı olana da Kotor denir.
Misket, (Fr. mousquet), Cam bilyelere verilen addır.
Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun veya demir tanelerin adına da misket denir.
Bilye, Bilya, Gülle, Kemik,
Cicoz, Cilli (Bursa yöresinde),
Mile,
Enek,
Atış yapılan miskete Eldeş kondik, ellik, gaflik(iri), başlık, Eneke-Enek adları verilir.
Çocukların oyuncak olarak kullandığı, genellikle kemik, cam veya demirden yapılan küçük, sert, küre biçimindeki toplara misket, cicoz, enek, bilye, mile denir. Bursa’da cilli olarak adlandırılır.
Bilye İtalyanca: biglia, (bilya okunur),

Misket oyunları;
Klasik Misket, Şap, Çukur, Zehir, Karış (Vuruş), Kafakarış, Cors, Mors (Üçgen), Tumba, Cımbız, Şap, Kuyu, Kaptan oyunu.

Kaynak, http://www.bulmacabul.com/

1 2