Siyah renkten korkma …

Melanofobi,
Siyah renk korkusudur.
Siyah renkten korkma.

Derler ya kara kedi geçti. Bu bir uğursuzluk olarak yorumlanır. Bu durumda işlerin ve günün iyi geçmeyeceğine delalet edeceğine inanılır. O gün başka renkte bir kedi geçse ne olur.
Hatta güzel kadınlardan bile korkanlar vardır. Bu korkuya venüstrafobi derler.

Korkuyu tanımlarsak, Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntüdür. Korku Bim (Farsça), Havf(Arapça), Fear(İngilizce), Peur(Fransızca), Angst (Almanca) olarak bilinir.

Fobi; (İng. Phobia, Frn. Phobie).
Bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali. Fobi kelimesi,
Yunanca Phobos-Dehşet Tanrısı kelimesinden gelir.

Fobi belirtileri;
Korku yaratan obje, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Panik atakta görülen belirtilerin hemen hepsi fobik durumla karşılaşıldığında ortaya çıkabilir.

Fobiler; (Alfabetik olarak)
A

ablütofobi: yıkanmaktan korkma
aerodromofobi: Uçak korkusu
agirofobi: caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma
agorafobi: açık yer ya da kalabalık korkusu
amorofobi: aşık olma korkusu
ailurofobi: kedilerden korkma
akluofobi: karanlıktan korkma

Akarofobi, (İng. acarophobia).

Kaşınmaktan veya kaşındıran böcekten korkma

Akar, böcek ve solucan gibi küçük canlılardan korkma durumu.

Uyuz olmaktan duyulan korku,
akrofobi: yüksek yerlerden korkma
akustikofobi: belirli seslerden kokrma
algofobi: acı çekmekten korkmak
amaksofobi: araba (ya da taşıt)korkusu
amatofobi: toz korkusu
amnezifobi:Hafızasını kaybetmekten korkma
amofobi:Sivri cisim korkusu
androfobi: adamlardan korkma
anemofobi: fırtına, rüzgar korkusu
antlofobi: sel korkusu
antropofobi: insanlardan korkma
apifobi: arılardan korkma
arakibutirofobi: yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku
araknofobi: örümceklerden korkma
aritmofobi: sayılardan korkma
asimetrifobi: simetrik olmayan şeylerden korkma
astenofobi: güçsüz olmaktan korkma
astrafobi: şimşek korkusu
astrofobi: gökyüzü ve yıldızlardan korkma
ataksofobi: düzensizlikten korkma
atelofobi: mükemmel ol(a)mamaktan korkma
aviofobi: uçuş korkusu

B

ballistofobi: silahtan ya da mermilerden korkma
batofobi: derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma
batrakofobi: kurbağa, semender gibi çiftyaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma
basilofobi: mikrop kapmaktan duyulan aşırı korku
belonefobi: iğnelerden korkma
bibliyofobi: kitaplardan korkma
bromidrosifobi: vücut, ten kokusundan korkma
brontofobi: gökgürültüsünden korkma

D

datafobi: veriden korkma
dentofobi: dişçiden korkma
dermatopatofobi: deri hastalıklarından korkma
dekatriaparaskevifobi: ayın 13’ünün Cuma gününe gelmesi korkusu

E

eisoptrofobi: aynalardan korkma
ekuinofobi: Atlardan korkma
elektrofobi: elektrikten korkma
emetofobi: kusmaktan korkma
entomofobi: böceklerden korkma
endofobi: Giyecek korkusu
epistaksiyofobi: burun kanamasından korkma
eremofobi: yalnızlık korkusu
eritrofobi: yüz kızarmasından duyulan korku
erotofobi: cinsellik korkusu

F

farmakofobi: ilaçlardan korkma
fazmofobi: hayaletlerden korkma
febrifobi: yüksek ateşten korkma
filemafobi: öpmekten ya da öpüşmekten korkma
filofobi: sevmekten, aşık olmaktan korkma
fibofobi: korkmaktan korkma
fitofobi:ışıktan korkma
Fobofobi: korkma korkusu

G

gametofobi: evlenmekten korkma
gefirofobi: köprülerden geçmekten korkma

Genofobi, Seks korkusu, Cinsel ilişkiye girme korkusu.
Seks yapmaktan korkmak.
gerontofobi: yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma
glossofobi: topluluk önünde konuşmaktan korkma
grafofobi: Yzaı yazmaktan duyulan korku

H

haptofobi: dokunulmaktan korkma
halitofobi: kişinin ağzının kokmasından duyduğu korku
harpaksofobi: hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma
helyofobi: güneş’ten korkma
hematofobi: kan korkusu
helyofobi: güneş’ten korkma
hidrofobi: sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma
herpetofobi: sürüngenlerden korkma
higrofobi: nemden ya da yağmurdan korkma
hipegiyafobi: sorumluluktan korkma
hipnofobi: uyumaktan korkma
hipofobi: atlardan korkma
homiklofobi: sisten korkma
homofobi: eşcinsellerden korkma

İ

ihtiyofobi: balıklardan korkma
islamofobi: islamdan ve müslümandan korkma

J

jinefobi: kadınlardan korkma

K

kainatetofobi:Yenilik korkusu
kakofobi: çirkinlikten, çirkin seylerden korkma
kakorafiyafobi: başarısız olma korkusu
kanserofobi: kanser olmaktan korkma
kardiyofobi: kalp hastalığından korkma
karnofobi: etten korkma
katagelofobi: dalga geçilmekten korkma
kemofobi: kimyasal maddelerden korkma
kenofobi:Karanlık korkusu
keymafobi: kıştan ve soğuktan korkma
kimofobi: dalgalardan korkma
kinofobi: köpeklerden korkma
kitinofobi:böcekten korkma
klimakofobi: merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma
klinofobi: yatağa girme korkusu
klostrofobi:kapalı yer korkusu Kapalı ve basık yerlerde duyulan korkudur. Asansör, basık tavanlı odalar, koridorlar, kapıları kapalı ve kalabalık otobüs, yeraltı çarşıları, metro, alt geçitler ve kilitli odalar onlar için korku verici yerlerdir. Hastanın temel korkusu bu sayılan yerlerde sıkışıp kalmak, nefes alamamak ve boğulmaktır.
Kopofobi: Yorulup bitkin düşmekten duyulan aşırı korku.
koprofobi: dışkı korkusu
koulrofobi: palyaçolardan korkma
kremnofobi: yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma
kriyofobi:buzdan ya da donmaktan korkma
kronomentrofobi: saatlerden korkma
ksantofobi: sarı renkten korkma
ksenofobi: yabancılardan korkma
ksilofobi: tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma

L

lalofobi: kekemelik korkusu
litikafobi: davalardan ve mahkemelerden korkma
logofobi: belirli kelimelerden, sözcüklerde korkma
lökofobi: beyaz renkten korkma

M

manyofobi: delirmekten korkma
mastigofobi: cezalandırılmaktan korkma
mekanofobi: makinelerden korkma
melanofobi: siyah renkten korkma
Melofobi, Müzik korkusu.
mikrobiyofobi: mikroplardan ve bakterilerden korkma
mizofobi: kirlilikten, pislikten, tozdan korkma
monofobi: yalnızlıktan korkma
musofobi: farelerden korkma

N

nekrofobi: cesetten korkma
nelofobi: camdan korkma
neofobi: Yenilik korkusu
niktofobi: geceden, karanlıktan korkma
nozokomefobi: hastanelerden korkma
nüdofobi: çıplaklıktan korkma
Negrofobi: Zencilerden korkma
Nomofobi: Cep telefonu eksikliğindendolayı korkma
nozofobi: Bir hastalık kapma, özellikle kanser ya da mikrobik hastalıklar gibi belirli türde hastalıklara yakalanma korkusu İle ortaya çıkan ruhsal hastalık durumu.

O

obesofobi: şişmanlamaktan, obezlikten korkma
odontofobi: Diş sorunlarından ve dişciden korkma
ofidiyofobi: yılanlardan korkma
oklofobi: kalabalık korkusu
okofobi: taşıt araçlarından korkma
orofobi:Yamaçtan iniş korkusu
orotofobi: Kızarmaktan korkma
osmofobi: belirli kokulardan korkma
otofobi:ıssız bir yerde kişinin tek başına olmaktan duyduğu korku
oykofobi: Telefon dinleme korkusu

P

pantofobi: her şeyden korkma
papirofobi: kâğıttan korkma
parafobi: Hafif korku
paraskavedekatriafobi: ayın onüçü ve cuma olan günden korkma
patofobi: hasta olmaktan korkma
payrofobi: Ateş korkusu
pedofobi: çocuklardan korkma
peladofobi: kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma
penyafobi: fakirlikten korkma
pirofobi: ateşten korkma
plakofobi: mezar taşlarından korkma
pogonofobi: sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma
politikofobi: politikacılardan korkma
porfirofobi: mor renkten korkma
potamofobi: ırmaklardan ya da su akıntılarından korkma
potofobi: alkollü içeceklerden korkma
pteronofobi: kuş tüyünden korkma
pupafobi: kuklalardan korkma

R

radyofobi: radyasyondan, x ışınlarından korkma.
ranidafobi: kurbağalardan korkma

S

scatofobi: Dışkıya bulaşma korkusu
scabiofobi:Uyuz olma korkusu.

Skopofobi,

Gözlenilmekten aşırı derecede korkma. Başkası tarafından seyredilme korkusu.

Skopofobi bakılma veya görülme korkusudur.
selenofobi: ay’dan korkma
siderofobi: yıldızlardan korkma
Siderodromophobia: Tren , demiryolu veya tren yolculuğu fobisi.
simetrofobi: simetriden korkma
sitofobi: Yemek yemekten korkma
skiofobi: gölgelerden korkma
sosyofobi: toplumdan, genel olarak insanlardan korkma
soteriofobi: başkalarına muhtaç olmaktan korkma
stazofobi:Hiçbir doku bozukluğu olmadığı halde, sıkıntı verici bir kaygı sonucu ayakta durmakta güçlük çekme korkusu

T

tafefobi: diri diri gömülmekten korkma
takofobi: yüksek hızdan korkma
talassofobi: deniz ya da okyanus korkusu
tanatofobi: ölümden korkma
teknofobi: teknolojiden korkma
teratofobi: gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması
termofobi: ısıdan korkma
testofobi: testlerden ya da sınavlardan korkma
tokofobi: gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma
tomofobi: ameliyat olmaktan korkma
toksifobi: zehir korkusu
topofobi: belirli yerlerden korkma
travmatofobi: yaralanmaktan korkma
tremofobi: titreme gelmesinden aşırı derecede korkma
trikinofobi: gıda zehirlenmesinden korkma
triskaidekafobi: 13 sayısından korkma
tripanofobi: aşı ya da iğne olmaktan korkma
trikopatofobi: saç hastalıklarından korkma

Ü

ürofobi: idrardan, sidikten korkma

X

xenofobi: yabancılardan korkma

V

Vajinismus, Cinsel ilişkiye girme korkusu, Kadında İlişkiye Girme Korkusu,
venereofobi: zührevî hastalıklardan korkma
venüstrafobi: güzel kadınlardan korkma
vermifobi: solucanlardan korkma

Z

zelofobi: kıskançlıktan korkma
zenofobi: yabancı düşmanlığı ve korkusu
zoofobi: hayvanlardan korkma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.