İç politikaya ilişkin bir sorunda halkın oyuna başvurulması …

Plebisit, (Fr. plébiscite).
Referandum, (Fr. référendum).
Halk oylaması.
Bir kimse veya bir sorun için halkın olumlu veya olumsuz kanaatinin belirlenmesi amacıyla yapılan oylama.
İç politikaya ilişkin bir sorunda halkın oyuna başvurulması.
Plebisit bir şekilde güven oylaması manasını ihtiva ettiği için, günümüzde pek sık kullanılmamaktadır.

Plebs, Eski Roma’da, imtiyazlı sınıfın dışında kalan kalabalık halk sınıfına verilen isimdir. Plebs meclislerinin aldığı karar anlamında olan Latince plebiscitum sözünden gelir.

Plebisit genelde yasama organlarının biri tarafından halkın oylamasına sunulan bir sorudur. Plebisit bir şekilde güven oylaması manasını ihtiva ettiği için, günümzde pek sık kullanılmamaktadır.

Bir kişi veya önemli bir siyasi meselede halkın oyuna başvurma, bir hü­kümdar veya bir hükümet seçme; bağımsız­lık veya başka bir devlet tarafından ilhak edilme yönünde bir tercihte bulunma veya Önemli milli bir siyasi konu hakkında karar verme gibi hayati konularda irade beyanın­da bulunulması için bir ülkede veya belirli bir bölgede yaşayan bütün ahalinin görüşü­ne müracaat etme şeklinde tarif edilebilir.

Uygulamada plebisitin anlamı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Örneğin İs­viçre’de referandum ve plebisit kavranılan aynı anlamda kullanılmakta iken, Fransa’da daha çok halkın belli kişiler hakkındaki eği­limini belirlemek için yapılan genel oyla­malar anlamında kullanılmaktadır.

Plebisitin, bir toprak parçasının veya bir bölgenin hangi devlete tabi olacağının ve orada yaşayan nüfusun geleceğinin ne ola­cağını belirlenmesiyle ilgili oylamalar şek­linde ifade edilen anlamı, içeriği biraz de­ğişmiş olarak günümüzde de geçerli olma­ya devam etmektedir. Nitekim, uluslararası politika literatüründe ve diplomatik çevre­lerde sık sık çeşitli anlaşmazlık konusu olan bölgelerde yaşayan insanların kendi gele­ceklerini kendilerinin belirleyebilme haklarından söz edilmekte­dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.