Firdevsii Rumi' nin cin çağırma, fal, tılsım konularını ele alan gizli bilimlere ilişkin yapıtı …

Davetname,

Uzun Firdevsi’nin (Firdevsii Rumi) cin çağırma, fal, tılsım konularını ele alan gizli bilimlere ilişkin yapıtı (1481). Yazar sekiz bölümlük kitabın girişinde, Şemsi maarif üssağir, Mushafı kevâkib, Dakayıkı hakayık gibi arapça, farsça kaynaklardan yararlandığını belirtir Kendisi tarafından çizilen, konuları açıklayıcı resim ve şekiller minyatürden çok, halk resmi özelliğini taşır.

Eskiler, öteki dünya ile temasa yaradığına ve bilim olduğuna inandıkları faaliyetlere havas ilmi adını vermişlerdir. Kütüphanelerimizde çok sayıda elyazması havas kitabı vardır ama bu kitapların birçoğu okuyucuya asla çıkartılmaz ve kasalarda yahut dolaplarda kilit altında tutulurlar. Yasak kitaplardan ikisi; Buni Risalesi ve Davetname.

İlk kitap vefk adı verilen tılsımlarla cinlere hükmetmenin yollarını, diğeri ise yine cinler vasıtasıyla arzu edilen her işin yaptırılma usullerini anlatıyor.

Buni Risalesi,
İstanbul’daki bir elyazması kitaplığında saklanan eser, 1225 yılında ölen Cezayirli büyü álimi Ebu’l-Abbas Ahmed bin Ali bin Yusuf el-Kureşi el-Buni’ye ait. Sihir, büyü, muska, cin, yani ‘havas’ bahislerinde İslam dünyasının gelmiş geçmiş en önemli uzmanlarından olan Buni, 1208 sayfalık eserinde bu konularla ilgili bütün temel bilgileri veriyor.

Cin çağırma konusunda kaleme alınmış eserlerin başında, 15. yüzyılda yaşamış Uzun Firdevsi adındaki bir cin alimine ait olan ‘Dávetnáme’ isimli kitap gelir.

Eserin elyazması tek nüshası, bugün İstanbul’daki bir kütüphanede muhafaza altında. Kitapta, Urumhamatahayil adlı, insanı aşık etmeye yarayan bir cinden söz edilir.

Kaynak, http://www.flickr.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.