Başlıca malzemesi deniz yosunu olan Japon yemeği ….

Asakusanori,
(Japonca).
Porphyra tenera.


Başlıca malzemesi deniz yosunu olan japon yemeği.
Porphyra yenebilir bir bitkidir, çoğunlukla nori olarak bilinir, dünyada en geniş çapta tüketilen denizsel üründür.
Çoğunlukla Asya yiyeceği, özellikle Japon yiyeceği, olarak bilinir ve Japonya da dev bir nori endüstrisi olarak başı çeker.
Porphyra çok ilginç heteromorfik yaşam döngüsünün yanı sıra bir algden isteyebileceğiniz her şeye sahiptir.

Yedi Osmanlı saltanat sancağından birinin adı …

Akalem,
Ak alem,


Ak sancak da denilen beyaz renkli sancaktır.
Yedi Osmanlı saltanat sancağından biri.

Osmanlı İmparatorluğu 622 yıl, 1922 yılına kadar hüküm sürmüştür. Osmanlı Beyliği’nin kurucusu, Osman Bey tarafından kurulan hanedan tarafından yönetilmiştir. 1922 yılında Ankara Hükümeti tarafından saltanat kaldırılmıştır. Hanedanın son üyesi Fatma Neslişah’tır. Bu üye de 2012 yılında vefat etmiştir.

Osmanlı saltanat sancağı, be­yaz, yeşil, iki tane kır­mı­zı ve iki tane ala­ca yeşil­li kır­mı­zı­lı ve bi­r de ye­ni­çe­ri­le­re ait olan ya­rı kır­mı­zı – sa­rı renk­ler­de ol­mak üze­re ye­di ta­ne Osmanlı sancağı vardır.

Elviye-i Sultani,
Alemha-yi Osmani,
Alem-i Padişahi
Akalem,
Her pa­dişah cü­lu­sun­dan son­ra yani tahta çıkmasından sonra padişahın adının yazıldığı saltanat sancağı yaptırılırdı.

Osmanlılarda saltanat sancaklarının sopalarının başları altın alemli olup bayrak üzerinde birer Kuran-ı Kerim asılı bulunurdu. Saltanat sancaklarını Mehteran-ı alem adı verilen Emir-i alem emrinde bulunan alemdarlar taşırlardı. Sadrazamın sancağı yeşil, vezirlerin kırmızı, beylerbeyilerin kızıl renkli idi. Savaşta saltanat sancaklarını, sağ ve sol ulufeciler sınıfı korur.

Osmanlı saltanatında unvanlar babadan oğla geçer, padişah oğulları şehzade, kızları sultan denir. Şehzadelerin çocukları da yine şehzade, kızları yine sultandır. Sultanların çocukları Osmanlı hanedan üyesi sayılmazlar. Sultanların erkek çocukları beyzade olarak anılırlardı.

Yunan mitolojisinde, olaganüstü gücüyle tanınan dev avcı…

Orion,
Yunan mitolojisi’nde dev bir avcı.


Dev yapılı Orion Merope adlı bir prensese aşık olmuştur. Onun gözüne girmek için Khios adasını yabani hayvanlardan temizlemiştir. Kral Onopion kızını Orion’a vereceğini söylemişti; ama, düğünü durmadan geciktiriyordu. Dev avcı bir gün sarhoş o lup Merope’ye kötü sözler söyledi. Bunun üzerine Oinopion Dionysos’a (şarap tanrısı) baş vurup Orion’un cezalandırılmasını
istedi. Tanrı derin bir uykuya daldırdı avcıyı, Khios Kralı da fırsattan yararlanıp onun gözlerini kör etti.
Orion bir süre kör dolaştıktan sonra bir tapınaktan gözlerinin iyileşebiliceğini öğrendi. Bunun için Dünyanın doğusuna gitmesi gerekiyordü. Doğan Güneşin ışıkları onun yüzüne vurunca gözleri açılacaktı. Anlatılanları yaptı ve gözleri açıldı. Dönüp Kraldan öç almak istedi ama adaya döndüğünde onu bulamadı. Orion Khios’ tan Girit’ e geçti. Orada Artemis’in (Roma Mitolojisinde Diana) avcısı olarak yaşamaya başladı. Çok geçmeden onun Aurora’yı (Şafak Tanrıçası) sevdiğni öğrenen Av Tanrıçası kıskançlığa kapılarak Orion’u öldürdü. Ölümünden sonra Tanrılar Orion’u gökyüzüne çıkardılar.

“Yelyutan” da denilen bir kuş …

Sağan,
Yelyutan,


(İng. swift ).
Çobanaldatan, (Durulu).
Çomarlık,
Güngüç,
Keçisağan,
Ak karınlı sağan,
Kırlangıca benzeyen ve “yelyutan” da denilen küçük bir kuş.
Yelyutanlar kırlangıçlara çok benzer. Ama kırlangıçlarla akraba olmayan bu kuşlar kolibrilerle aynı takım içinde sınıflandırılır. Kanatları çok uzun ve dar, kuyrukları kısa ve genellikle çatal uçludur.

Çobanaldatan kuşu (Durulu, İng. night jar ), Çobanaldatangillerden, kahverengimsi gri zemin üzerine benekli ve çizgili tüyleri olan, kanatları sivri, kuyruğu uzun, boynu kısa, başı iri ve enli, gagası ufak, kısa ve kancalı bir kuş türü, keçisağan (Caprimulgus europaeus). Çobanaldatanlar (Caprimulgiformes) takımının, çobanaldatangiller (Caprimulgidae) familyasından, 26 cm kadar uzunlukta, Türkiye’nin her yerinde yazın kuluçkaya yatan, açık orman kenarlarında, fundalıklarda, seyrek ağaçlı açık arazilerde, kurak ve kumlu bölgelerde yaşayan, kanatları sivri ve kuyruğu uzun olan, böceklerle beslenen ve avlarını uçarken yakalayan bir gece kuşu.

Yelyutanlara bazı yerlerde sağan da denir. Sağan, Hızlı uçan, uzun dar kanatlı küçük kuştur. Arapça kökenli olan, sürü, bölük anlamında Ebabil kuşu da denir. Ebabil kuşu, Sağanlardan, kentler ve açık alanlarda yaşayan, kırlangıca göre kanatları daha uzun ve kavisli bir tür kuş, dağ kırlangıcı (Apus apus). Kuşlar (Aves) sınıfının, sağanlar (Apodiformes) takımının, sağangiller (Apodidae) familyasından, 17 cm kadar uzunlukta, tüyleri kahverengi kara olan, Palearktik bölgede ve Türkiye’nin hemen her tarafında yazın kuluçkaya yatan, şehir ve köylerin çevresinde, kayalık ve kovuklu ağaçlar bulunan yerlerde görülen, yuvalarını yarık ve çatlaklara yapan, böceklerle beslenen bir tür. Kara sağan.

Yelyutanlar adlarını, hızla uçarken gagalarını sonuna kadar açmalarından alır. Bu davranışlarının amacı hemen hemen tek besin kaynakları olan havadaki böcekleri yakalamaktır. Yelyutanlar saatlerce uçabilir ve saatte 100 kilometrelik bir hıza ulaşabilirler. Bacakları tüneyemeyecekleri ölçüde küçük ve zayıftır. Yere indiklerinde yeniden havalanmakta büyük güçlük çektiklerinden kayaların yan yüzlerine ya da duvarlara tutunarak dinlenirler.

Yelyutanların yuvası, yapışkan tükürükleriyle birbirine tutturdukları dal parçaları, diken ya da tüylerden oluşur. Hurma yelyutanı – Cypsiurus parvus hurma ya da başka palmiye ağaçlarının yaprağında tüylerden düz bir yuva hazırlar; yumurtalarını da bu yastıkçığa yapıştırır. Yuva yaprakta dikine ve bazen baş aşağı bile duruyor olabilir.

Yelyutanların sonar işlevi gören sesleri kısa patlamalar halinde çıkar ve insan kulağının duyabileceği bu seslerin frekansı 1.500-5.500 hertz arasında değişir. Bu benzer özellik yarasa ve yunuslarda da görülür.

Suudi Arabistan’a özgü geleneksel kılıç dansı …

Arda,
Arapça, زيادة


Suudi Arabistan’a özgü kılıç dansı ,
Hükümdar veya kumandan asası.
Vaktiyle bazı çavuşların elde tuttukları uzun değnek.
Kılıç dansı,
Arap erkeklerin icra ettiği geleneksel bir oyundur.
Davul ve şarkılarla icra edilen bu kültürel oyun, günümüzde düğünler ve çeşitli kutlamalarda sergileniyor.
Kılıç dansı geleneksel olarak bir çok ülkede yapılmaktadır. Türkiye, Yunanistan, Orta Doğu, Pakistan, Hindistan, Çin, Kore, İskoçya ve Japonya’da da kılıç dansları var. Suudi Arabistan’a da özgü kılıç dansı vardır. Büyük tören ve kutlamalarda yapılır. Devletin en üst kademesi, krallar ve prensler de bu dansı icra eder. hatta Tramp da …

ARDA, Araplarda kılıç dansı

1 61 62 63 64 65 325