“Yelyutan” da denilen bir kuş …

Sağan,
Yelyutan,


(İng. swift ).
Çobanaldatan, (Durulu).
Çomarlık,
Güngüç,
Keçisağan,
Ak karınlı sağan,
Kırlangıca benzeyen ve “yelyutan” da denilen küçük bir kuş.
Yelyutanlar kırlangıçlara çok benzer. Ama kırlangıçlarla akraba olmayan bu kuşlar kolibrilerle aynı takım içinde sınıflandırılır. Kanatları çok uzun ve dar, kuyrukları kısa ve genellikle çatal uçludur.

Çobanaldatan kuşu (Durulu, İng. night jar ), Çobanaldatangillerden, kahverengimsi gri zemin üzerine benekli ve çizgili tüyleri olan, kanatları sivri, kuyruğu uzun, boynu kısa, başı iri ve enli, gagası ufak, kısa ve kancalı bir kuş türü, keçisağan (Caprimulgus europaeus). Çobanaldatanlar (Caprimulgiformes) takımının, çobanaldatangiller (Caprimulgidae) familyasından, 26 cm kadar uzunlukta, Türkiye’nin her yerinde yazın kuluçkaya yatan, açık orman kenarlarında, fundalıklarda, seyrek ağaçlı açık arazilerde, kurak ve kumlu bölgelerde yaşayan, kanatları sivri ve kuyruğu uzun olan, böceklerle beslenen ve avlarını uçarken yakalayan bir gece kuşu.

Yelyutanlara bazı yerlerde sağan da denir. Sağan, Hızlı uçan, uzun dar kanatlı küçük kuştur. Arapça kökenli olan, sürü, bölük anlamında Ebabil kuşu da denir. Ebabil kuşu, Sağanlardan, kentler ve açık alanlarda yaşayan, kırlangıca göre kanatları daha uzun ve kavisli bir tür kuş, dağ kırlangıcı (Apus apus). Kuşlar (Aves) sınıfının, sağanlar (Apodiformes) takımının, sağangiller (Apodidae) familyasından, 17 cm kadar uzunlukta, tüyleri kahverengi kara olan, Palearktik bölgede ve Türkiye’nin hemen her tarafında yazın kuluçkaya yatan, şehir ve köylerin çevresinde, kayalık ve kovuklu ağaçlar bulunan yerlerde görülen, yuvalarını yarık ve çatlaklara yapan, böceklerle beslenen bir tür. Kara sağan.

Yelyutanlar adlarını, hızla uçarken gagalarını sonuna kadar açmalarından alır. Bu davranışlarının amacı hemen hemen tek besin kaynakları olan havadaki böcekleri yakalamaktır. Yelyutanlar saatlerce uçabilir ve saatte 100 kilometrelik bir hıza ulaşabilirler. Bacakları tüneyemeyecekleri ölçüde küçük ve zayıftır. Yere indiklerinde yeniden havalanmakta büyük güçlük çektiklerinden kayaların yan yüzlerine ya da duvarlara tutunarak dinlenirler.

Yelyutanların yuvası, yapışkan tükürükleriyle birbirine tutturdukları dal parçaları, diken ya da tüylerden oluşur. Hurma yelyutanı – Cypsiurus parvus hurma ya da başka palmiye ağaçlarının yaprağında tüylerden düz bir yuva hazırlar; yumurtalarını da bu yastıkçığa yapıştırır. Yuva yaprakta dikine ve bazen baş aşağı bile duruyor olabilir.

Yelyutanların sonar işlevi gören sesleri kısa patlamalar halinde çıkar ve insan kulağının duyabileceği bu seslerin frekansı 1.500-5.500 hertz arasında değişir. Bu benzer özellik yarasa ve yunuslarda da görülür.

Suudi Arabistan’a özgü geleneksel kılıç dansı …

Arda,
Arapça, زيادة


Suudi Arabistan’a özgü kılıç dansı ,
Hükümdar veya kumandan asası.
Vaktiyle bazı çavuşların elde tuttukları uzun değnek.
Kılıç dansı,
Arap erkeklerin icra ettiği geleneksel bir oyundur.
Davul ve şarkılarla icra edilen bu kültürel oyun, günümüzde düğünler ve çeşitli kutlamalarda sergileniyor.
Kılıç dansı geleneksel olarak bir çok ülkede yapılmaktadır. Türkiye, Yunanistan, Orta Doğu, Pakistan, Hindistan, Çin, Kore, İskoçya ve Japonya’da da kılıç dansları var. Suudi Arabistan’a da özgü kılıç dansı vardır. Büyük tören ve kutlamalarda yapılır. Devletin en üst kademesi, krallar ve prensler de bu dansı icra eder. hatta Tramp da …

ARDA, Araplarda kılıç dansı

Doğurganlığın sembolü olduğuna inanılan küçük heykel …

Willendorf
Willendorf Venüsü,


Doğurganlığın sembolü olduğuna inanılır. Tarih öncesi çağlarda dünya çapında en popüler ve bilinen bir kadın temsilidir.Yontma Taş Çağına ait olan Willendorf Venüsü heykeli, tarih öncesi çağın en önemli eserleri arasında gösteriliyor.

XX. yüzyılın başında 1908 yılındademiryolu inşaatı sırasında, Avusturya’nın Wachau’da Willendorf kentinde bulunmuştur. Buna izafeten Willendorf Venüsü olarak isimlendirilmiştir. Bu venüs heykelinin boyu 11 cm ve oolitik kireçtaşından yapılmıştır. Heykel dalgalı bir saç stili, büyük göğüsleri, dikkat çekici bir venüs tepesi (mons pubis) ve geniş kalçaları olan yüzü olmayan çıplak bir kadın figürünü temsil eder. MÖ 25.000 yıllarında yapılan bu sanat eseri Viyana Ulusal Tarih Müzesindedir.

Fas kentinde Meriniler döneminden kalma ünlü medrese…

İnaniye,
İnania,


İnaniye Medresesi,
Fas’ta Ebu İnaniye Medresesi (1355).

Meriniler on ikinci yüzyılın sonundan on altıncı yüzyılın ortalarına kadar Fas’ta hüküm süren hanedan. İslam kaynaklarının ve Avrupalıların Beni Merin de dedikleri bu hanedan, Zenate Berberi kabilelerindendir. Muvahhidlerin Magrib’i (Fas) zabt etmesine karşı mücadele eden bu kabileler, Ebu Muhammed Abdülhak tarafından örgütlendirildi.

Meriniler hakim oldukları bölgelerde pekçok kültür, sanat, ilim ve sosyal müesseseler inşa ettirdiler. Fas, Sale, Meknes, Taza, Tlemsen ve Cezayir’de birçok medrese yaptırdılar. Bunlardan Fas şehrinde, Es-Sahriç, El-Attarin, ile Ebu İnaniye (1350-1355) medreseleri en ünlüleridir. Tlemsen’de Mansüra (1336), El-Ubbad (1339), El-Halvi (1334) Fas’ta El-Hamra, Küçük Zehra, Ebü’l-Hasan camileri, El-Mansura surları ve Sidi Türbesi sanat değeri yüksek eserlerdendir.

Fas’taki medreselerin en görkemlisidir. Yapı bir saray biçimini almıştır. Kürsüleri, minaresi ve büyük bir saati olan medresenin iki portalı vardır. Biri, dirsekli bir dehliz ve sonundaki bir geçitle avluya ulaşır. Diğerinin bitişik iki kapısı olup büyük olan yapının ekseni üzerinde yer almaktadır. Dikdörtgen avlu tamamen mermer döşelidir. Avlunun ortasında camiye kadar uzanan bir kanal 2 m genişliğinde olup abdest almak için yapılmıştır. Avlunun 3 tarafında öğrenci odalarının açıldığı dehlizleri vardır. Camii iki sahından oluşmaktadır ve avlunun devamı gibi düzenlenmiştir. Avlunun yan kenarlarında birer eyvan yer alır.

At yarışları ve konkurhipiklerde, binicilere verilen nizami kiloyu tamamlamak için kullanılan, kurşun levha…

Madraba,


At yarışları ve konkurhipiklerde, binicilere verilen nizami kiloyu tamamlamak için kullanılan, kurşun levha.
At yarışlarında binicilere verilen nizami kiloyu tamamlamak üzere eyere ya da eyerin altındaki örtüye takılan kurşun levha.
At yarışları ve konkurhipiklerde, binicilerin kilosunu tamamlamak için eyer yada teyelti içine konulan kurşun levhalar.
Konkur hipiklerde binicilerin kilosunu tamamlamaları için kullanılan, teğelti içine yerleştirilen metal plakalar.
Konkurhipik, (Fr. concours hippique).
Yalnız spor amacıyla yapılan at yarışı.

Konkurhipik,
Fransızca: concours hippique.

Atlarla yapılan binicilikte engel atlama.
Teyelti, eyer altı çul demektir.

Yasada, örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç….

İctihad,
İçtihad,

Arapça, اجتهاد
Görüş,
Kanaat,
Kavrayış,
Çalışma,
Çabalama,
Anlayış.

Yasada, örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç.
Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış.
Fıkıh bilgininin bir konu ile ilgili olarak İslam hukukunun temel kaynakları üzerinde derinlemesine yaptığı çalışmalar, araştırmalar sonucu elde ettiği kesin görüş ve kanaatidir.
Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak.
Gayret etmek.
Çalışmak.
Anlayış.
Kanaat.

Duvarlara çiziktirilen resimlere verilen ad…

Stensil,
Duvarlara çiziktirilen resimlere verilen ad.


Grafitinin uzantısı,
Sokak Sanatı,

Ara sokaklardaki, eski apartman duvarlarındaki esprili figürler, mesaj veren şekiller dikkatinizi çekmiştir. Bunlar elde hazırlanan şablonlar ve sprey boyayla duvara uygulanıyor. Tekniğin adı stensil. Grafiti gibi hemen her sokakta, her duvarda karşılaştığımız stensiller “sokak sanatı”nın hızla yükselen kolu. Sokağın sesini yansıtıyor, çoğunlukla da siyasi görüşleri ortaya koymak için kullanılıyor. Beyoğlu sokaklarındaki sinek ve Osman isimli bıyıklı adam stensilleri çok ünlü.

Stensil, 1980’lerde yükselişe geçen “street art” yani sokak sanatı kavramının bir kolu olarak doğdu. Uygulanış tekniği farklı olsa da stensil grafitinin uzantısı. Ne de olsa ikisinin de amacı, eleştirmek ve mesaj vermek. Stensilin dünyadaki en ünlü isimleri İngiliz Banksy ve Fransız Blek le Rat, bu tekniği siyasi tavırlarını ortaya koymak için kullanıyor. Shepard Fairey ve Margaret Kilgallen stensil dünyasının efsane sanatçıları.

Türkiye’de, stensil ağırlıklı olarak İstanbul’da, önceleri Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında karşımıza çıktı. Şimdi Beyoğlu çevresinde duvarlar bin bir tür figürle kaplı. Sprey boyayla yaptığı işlerle tanınan Turbo lakaplı Tunç Dindaş ve Nalan Yırtmaç, Türkiye’de stensilin ustaları sayılıyor. Bonan, Ari Alpert, S2K, WYN, Flypropaganda, Kop-art lakaplarıyla bilinen stensilciler de, yeni işleriyle duvarları süslemek için sürekli sokakta. Yepyeni mizahi figürler, karakterler, hatta karikatürleri şablon baskıyla duvarlara uygulamaya devam ediyorlar.

Stensil nasıl yapılır?
Stensilde herhangi bir resim, karikatür, fotoğrafı kullanabilir ya da kendiniz bir figür çizebilirsiniz. Elinizde renkli bir resim varsa, onu önce bilgisayarda stensil için uygun kontrast oranına getirmeniz gerekiyor. Resim siyah-beyaz hale gelip, fotokopi baskısına benzediği zaman şablon olarak kullanılmaya hazır oluyor. Resmin kağıt çıkışından şablon hazırlanıyor. Sprey boyayla erimemesi için, şablon kalıbı asetat, PVC ya da metale uygulanıyor. İşin en eğlenceli kısmıysa şablonu duvara uygulamak. Şablonu yerleştirdikten sonra en iyi sonucu almak için sprey boya 20 cm uzaktan püskürtülüyor.

Yedikule zindanlarında boğularak öldürülen, XVI. Osmanlı padişahı …

Genç Osman,
II. Osman,


Osman Çelebi,
XVI. Osmanlı padişahı,
Farisi,
Divan edebiyatındaki mahlası Farisi’dir.
(3 Kasım 1604, İstanbul – 20 Mayıs 1622, İstanbul)
95. İslam halifesi,
En genç ölen Osmanlı padişahı.
Boğularak ve işkence edilerek öldürülen ilk Padişah,

Genç Osman’ın babası I. Ahmed ve annesi Yunan kökenli Mahfiruz Hatice Sultandır. Babası 1617 yılında vefat edince tahta geçmesi gerekiyordu. Ancak babasının uyguladığı ekber ve erşed sisteminden dolayı hanedanın en büyük yaştaki üyesi olarak II. Osman’ın kafadan rahatsız amcası padişah olur. Osmanlı devletinde bu sistemin uygulanmasına I.Ahmet ile başlandı. Bu sisteme göre en yaşlı ve en olgun hanedan üyesi tahta çıkar.


Sultan III. Mehmet’in oğlu olan I. Mustafa (d. 1591 Manisa – ö. 1639 İstanbul), XV. Osmanlı padişahı ve 94. İslam halifesidir. Osmanlı tarihinde ilk defa padişahlığın babadan oğula geçmesi kuralını bozarak kardeşinin arkasından tahta çıkmış olan ilk padişahdır. Genç Osman’dan önce ve sonra olmak üzere iki defa padişahlık yapmıştır. I. Mustafa devlet meseleleri ile ilgilenmediğini ifade ederek saltanatı kabul etmedi. Nitekim tahta çıktıktan 96 gün sonra 26 Şubat 1618 günü tahttan indirildi, yerine henüz 14 yaşında olan II. Osman geçirilir.

II. Osman, Şeyhülislam Esad Efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştirdi. Şeyhülislamın yetkileri kaldırdı. II.Osman padişah olduğunda, I. Mustafa’nın tahta geçirilmesine karışan ve İran seferinde olan sadrazam Damat Halil Paşa’yı azleder. Yeni iyi bir sadrazam bulamaz. Ancak yenilik taraftarı olmayanlar ve yetkileri elinden alınan bazı kişilerin tahrikleriyle yeniçeriler isyan eder. 19 Mayıs 1622’de ayaklanma olur. II. Osman tahttan indirilir. Sultan Mustafa’nın yeniden ikinci defa tahta çıkar. II. Osman iyi bir terbiye ve tahsil görmüş. Arapça ve Farsça öğrenmiştir.

İsyancılar II. Osman’ı yakalarlar. Yedikule Zindanlarına götürülen II. Osman, boğularak öldürülür. İşkence ile öldürülen Genç Osman’ın naaşı, babası Sultan I.Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camisine gömülür.

II.Osman’dan sonra saltanatın başına tekrar I.Mustafa geçer. I.Mustafa’nın akıl sağlığı olmadığı için 30 Ağustos 1623′ tarihinde vezir olan Kemankeş Ali Paşa’nın önerileriyle, I.Mustafa tahttan indirilirek bir odaya kapatılır. Yerine IV.Murad tahta geçirilir.

Cezayir Kurtuluş Savaşı sırasında, Fransızların 1945′ te yaklaşık elli bin kişiyi katlettikleri kent …

Setif,
Arapça Stif,

Kuzeydoğu Cezayir’de, Sellam nehrinin yakınında olan, Setif, 6,504 km² yüzölçümünde olup 20 Daire ve 60 Belediye’den oluşan vilayetin nüfusu yaklaşık 1,5 milyonla Cezayir’in Alger’den sonra ikinci büyük şehridir.
Setif , Guelma katliamı,
Setif ve Guelma’da 8 Mayıs 1945’te Fransızların 8 Mayıs 1945’te 45 bin Cezayir’liyi öldürmesiyle sonuçlanan katliamdır. Cezayir’liler, 1945’te meydana gelen ve 1968’e kadar süren toplu saldırıları “soykırım” olarak ifade etmektedirler. Çok sayıda insan işkence ve kötü muameleden geçmiştir.

Fransız ordusu ve polisi tarafından makinalı tüfeklerle, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi üzerine Cezayir bayrakları ile kutlama yapan Cezayirlilerin üzerine, ateş açılmış, silahsız 50.000 sivil Cezayirli katledilmiştir. Fransa, Cezayir’in bağımsızlığını ilan ettiği 01 Temmuz 1962 yılına kadar sistemli olarak sivil Cezayirlileri katletmiştir. Cezayirlilere göre, Fransa, Cezayir’i 132 yıl süren işgali sırasında 1 milyondan fazla insan öldürülmüştür.
Cezayir Soykırımı’nı konu alan Hors-la-loi (Outside the Law filmi), Cezayir’in Fransa’ dan bağımsızlığını kazandığı savaşın farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Yine İçimizdeki düşman (Intimate Enemies / L’ennemi Intime) filmi Fransa’nın 1999 yılında sadece bir savaş olarak nitelendirdiği, eski Fransız sömürgesi Cezayir içinse bir özgürlük savaşı olan savaş sırasında gerçekte tam olarak neler yaşandığını çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor.

Doğu Akdeniz bölgesindeki Araplar arasında yaygın bir halkoyunu …

Dabke,
Arapça: دبكة ,


Debke,
Dabka,
Dabkeh,

Doğu Akdeniz bölgesindeki Arap nüfus arasında yaygın olan geleneksel halk oyununa verilen ad. Bu bölgede yaşayanlar Levant olarak bilinir.
Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, Türkiye ve Suriye’de de özellikle düğün ya da kutlamalarda oynanan yaygın bir halk oyunudur. Oyunda dabke kelimesinin anlamına uygun olarak birlikte ayağı yere sertçe vurma olarak ifade ve icra edilmektedir. Kadın ve erkek karışık olarak beraber oynayabilir. Ama sadece kadınlar ya da erkekler de oynayabilir.

Al-Shaabye

Mardin’de evlerde yapılan sucuğa verilen ad …

Şeredin,
Mardin sucuğu,


Mardin’deki kasapların vitrinini süsleyen yöresel bir sucuk türüdür. Bu sucuk, diğer sucukların aksine oval olmayıp, şekil itibari ile basıktır. İçerisinde ki baharatlardan dolayı da etin fermantasyon süreci hızlı bir şekilde gelişip et, sucuğa dönüşüyor.
Mardin mutfağından seçmeler;
Alluciye, Fırkiye, Kaburga Dolması, Dobo, İkbebet, Erok, Sembusek, Kibe, Merge gibi yemekleri sayabiliriz.
Ancak Mardin yemekleri için kullanılan ürünler bu yemeklere lezzet vermektedir. Bunlar;

Acur (Trozi – Kıtte), Acur, salatalarda kullanıldığı gibi kişniş de denilen gızbara ve koruk üzümü ile tatlandırılmış turşusu da çok lezzetlidir. Acur turşusunun en belirgin özelliği, fermantasyon esnasında maydanoza çok benzeyen tadı değişik ama ilginç lezzette gızbara baharatının kullanılmasıdır. Ayrıca turşu yapımında doğal şeker içeren Mazruna Koruğu kullanılır ki ayrı bir tat verir. Denediniz mi ? Deneyin derim.

Rami (Şelengo) meyvesi, Mardin’e özgü olup yazın olgunlaşır ve salata, turşularda kullanılır.
Ballot, Şeker hastalığına iyi gelir. Bölgede kayalık dağların eteklerinde, yarım boy ağaçlarında yetişir.
Petiğ, Midyat Kavunu, Tırş, Hamız, Aseli, Hıllu gibi dört farklı aroma taşır.
Pivok, Çiğdem de denir. Bölgede nisan ayından itibaren yetişir. Gerçekten kalp hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.
Keme, Çok güzel bir aromaya sahip bir yeraltı mantarıdır. Keme, müthiş aroması ile Avrupa’da paha biçilmez olan Trüf mantarının Mardin alternatifidir.
Kenger, diğer adı ise Harşef, Mardin yöresinde yetişen dikenli bir bitki olup ekşi tadı ile kahverengi, yeşil, beyaz renkli bir şifa bitkisidir.
Gızbara (Kişniş), Mardin mutfağının en belirgin baharatıdır. Bu baharat, toz olarak, taze yeşillik olarak veya tane olarak kullanılır. Mardin’ de bu tane kişnişler pirinç havanlarda dövülerek kullanılır. Gızbara baharatı ikbebet(igbebet) ve erok(irok) köftelerinde de kullanılır.
Çorbalık olarak hazırlanan bulgura dövme, içli köfte yapımında kullanılan bulgura ihşane denir.
Kapalı Lahmacuna, Sembusek denir.
Kızarmış içli köfteye İrok denir. Haşlanmış içli köfteye İgbebet denir.
Pırpare, Ekişimsi tadı ile salatalarda kullanılan bir çeşit Mardin otudur. Ekşi köy yoğurdu ile de çok kullanılmaktadır.
Mardin’de kaburga dolmasının ana baharatı olarak Tane Yeni Bahar, kullanılır. Kaburga dolmasından elde edilen et suyuna, kahverengimsi bir renk ve karanfilimsi bir aroma veren bu baharattır.
Meyan Kökü (Irksud) şerbeti, Meyan böbrek taşı düşürme özelliği ile bilinir.
Mazruna Üzümü, Midyat ve köylerinde yetişen bir cins üzümdür. Özelikle Tori köylüleri ile bütünleşmiş olan bu üzümün son hasadı çok tatlı olur. Cevizli sucuk yapımında da kullanılır.
Badem Şekeri (Imlebbes), Badem şekerinin üzerinde bulunan mavi renk, rengini Lahor ağacının kökünden alır. Bu Lahor ağacının kökünden çıkan bu mavi özüt renk, eskiden yara yapmasın diye bebeklerin ağzına da dezenfekten olarak sürülürmüş.
Harire, Mardin’de taze üzüm suyu ile yapılan bir çeşit tatlıdır. Kışın üzüm suyu yerine, harire yapımında pekmez de kullanılıyor.
Cevizli Sucuk (Ikude), Üzüm bağlarından toplanan mazruna üzümünün çuvallar içerisinde dövülerek, bu üzümden elde edilen suyun kaynatılması ile yapılan geleneksel bir Mardin yemişidir.
Bestik, Mazruna bağlarının son hasadından elde edilen tatlı üzüm suyundan yapılan pestil türüdür.
Hımmıs, Mayıs aylarında yetişen taze nohuttur. Buket halinde, Mardin Pazar yerlerinde rahatlıkla bulunabilen bir mevsim yemişidir.
Mardin Lavaş Peyniri,
Mardin Bardak Peyniri,
Mardin Dil Peyniri,
Göçer Peyniri,
Tuzsuz Tatlı Peynir (Kahhiye ve Peynir Tatlısına kullanılır),
Keçi Peyniri,
Matfora Peyniri,
Megbuse Peyniri (Eritildikten sonra tenekelerde saklanan Peynir)
Havdal, Cevizli Sucuk (Ikude)’nin ceviz ile harmanlanmadan önceki üzüm suyunun nişasta ile kaynatılmış halidir.
Danuk,(Selika), Belirli mevsimlerde yapılan buğday kaynatmasıdır.
Goşte Maksut (Lahme Imneşşefe), Buzdolabının olmadığı dönemlerde muhafaza etmek amacı ile kurutulmuş ete verilen isimdir. Et, tuzlanarak bünyesindeki su minimize edilip kurutulur. Bu metot sayesinde etin bünyesinde var olan patojen bakteri oranı da minimum seviyede azaltılmış olur.
Şeredin, Mardin sucuğu,
Xoğ,
Taraki,
Mış Mış,
Incas,
Alluc,
Serupe,
Maste Gameşa

Mardin yöresine özgü diğer yemekler;
http://www.bulmacabil.com/2017/06/mardin-yoresinde-haslanarak-haz
Kiliçe, http://www.bulmacabil.com/search?q=kili%C3%A7e
Dobo, http://www.bulmacabil.com/2010/02/mardin-yoresine-ozgu-kuzu-budu-ve.html
Bello, http://www.bulmacabil.com/2013/04/mardin-yoresine-ozgu-mercimek-koftesi.html

Afrika kıtasında Hint Okyanusunun güneybatı kısmında bir ada devlet …

Mauritius,
Mauritius Cumhuriyeti,


Başkenti: Port Louis’dir.
Para birimi:Mauritius Rupisidir.
Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkedir. Madagaskar’ın doğusunda Hint Okyanusu’nun güneybatı kısmında yer alır.
Mauritius, Araplara ait eski dönem haritalarında gösterilmiş olup arap tüccarların uğrama ve dinlenme adası olarak kullanılmış.

XVI. yüzyıl başlarında Portekizli denizciler gelmiş ve adaya isim olarak geldikleri geminin adı olan Cerne ismini vermişlerdir. Adayı sömürge olarak değilde üs olarak kullanmışlar. 1598 yılında Hollandalıların hakimiyetine geçen ada, 1710 yılından itibaren Fransızların hakimiyetine girmiştir. Ta ki Napolyon Savaşları ile Fransa adadaki hakimiyetini kaybeder. Fransa adanın yönetimini Birleşik Krallık’a devretmek durumunda kalır. Britanyalıların hakimiyetine 1810 yılında girmiştir. Son olarak 2 Mart 1968 yılında da bağımsızlığına kavuşmuş ve adı Mauritius olarak değiştirilmiştir.

Dünyada daimi ordusu bulunmayan 25 ülkeden birisidir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra adada küçük bir özel birlik ve kıyı emniyetini sağlayan bir birlik mevcuttur.

Issız ve kapalı bir yerde yalnız, tek başına, başbaşa kalma …

Halvet,
Arapça, خلوت

Eski dilde,
Başbaşa kalma,
Issız ve kapalı yerde yalnız kalma.
Yalnızlık. Tenhaya çekilme.
Tek başına kalmak.
Gizlilik.
Hamamlarda çok sıcak küçük yer.
Hamamlarda tek kişilik yıkanma hücresi.
Hamamlarda terlemek için yapılmış sıcak yer.
Tapınma için bir insanın içine girip yalnız kaldığı oda.

Yukarıda yapılan açıklamalardan gayrı argoda sevişmek anlamında da kullanılır. Toplum içinde sevişmek, cinsel birleşme anlamı daha çok kullanılır.

Eskiden halvete girmek, ibadet ve zikir ile meşgul olmak için yalnız başına tenha bir odada kalmaktır. Tekkelerde halvethane denilen tek kişilik hücreye, kapanmaktır. Halvete çekilmek, tenha bir yerde yalnız başına oturmaktır.

Tekkelerde çile denilen kırk günlük halvet eğitimi, çilehanede, halvethanelerde yapılırmış. Farsça’ da, çihil, kırk demek. Kırk gün tek kişilik bir odada ibadet etmeye halvet eğitimi yapılırmış, bu odaya da çilehane denir. Hak ile gizli konuşmak şeklinde tanımlanabilir. Bununla birlikte tekkelerde halvet, genellikle kırk gün sürdüğü için buna arapça erbain kelimesinden erbain çıkarmak denir.

Bir tür tafta …

Luizin,
İpek tafta,


Bir tür ipek tafta.
İki yüzü de birbirinin aynı olan bez armür üzerine dokunmuş perdahlı bir kumaştır.
Biraz sert tuşeli, metalik bir parlaklığı ve ince, çapraz görünümü olan iplik sıklığı fazla ipek türü kumaş.
Bez ayağı dokumadır ve yalnızca doğal ipektendir. Şemsiye üretiminde kullanılır. Kara çarşaf da bu kumaştan yapılır.

Diğer tafta çeşitleri;
Luizin,
Kamelyon,
Fay,
Muare,
Luizin,
Payet,
Ponje,
Fular,
Florans.

Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama …

Uzlet,
Arapça, عزلت


Yalnızlık.
Köşesine çekilme.
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama.
İnsanlardan ayrılarak bir tarafa çekilip yalnız kalmak.

DÜŞÜNCE
Ülfet belalı şey, fakat uzlet sıkıntılı,
Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş on yılı?
İnsanlar anlaşıldı. Cihanın da sırrı yok,
Kalsaydı terkeşimde bugün tek bir altın ok

En tatlı bir hayal için atmazdım ufkuma.
Dalsın yakında gözlerim artık son uykuma!
“Yalnız duyan yaşar” sözü, derler ki, doğrudur
“Yalnız duyan çeker” derim, en doğru söz budur.

Gördüm ve anladım yaşamak macerasını,
Bakiyse ruh eğer dilemezdim bekasını.
Hulyası kalmayınca hayatın ne zevki var?
Bitsin, hayırlısıyla, bu beyhude sonbahar!

Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi,
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi.

Yahya Kemal BEYATLI

“Altın Oran” da denilen, yaklaşık 1,61 değerindeki sayıya verilen ad …

Fi, Phi Ø
Altın oran,
1,618034


Kutsal oran,
İlahi oran,
Altın Bölüm,
Altın Sayı
Altın Oran olarak tanımlanan 1,618034 rakamı.
Greek alfabesindeki Phi Ø ile gösterilir.
Altın orana kısaca “göz nizamının oranı” da diyebiliriz.

Fibonacci sayı dizisinin Leoardo Fibonacci tarafından bir problemin çözümünde bulunduğunu ve bu sayıların 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,… şeklinde kendinden önce gelen iki sayının toplamı şeklinde ilerlediği görülmektedir. Fibonacci sayılarını oluşturan, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987. .. dizisindeki terimleri kendilerinden sonra gelen sayıya bölersek, gittikçe 0,618033989 sayısına yaklaşılır. 13. sıradan sonra tekrar etmeside ilginç bir durumdur.

(0/1=0,0000, 1/1=1,00000, 1/2=0,5000, 2/3=0,666666, …, 34/55=0,6181818, 89/144=0,6180555, 144/233=0,618025, 610/987=0,61034 … gibi)
Bu yöntemle ilerleyecek ve bu işlemi sonsuza devam ettirecek olursak 0,618033989 sayısına giderek yaklaşacaktır. Diğer taraftan, F2/ F1 = 2, F3/F2 = 1,5 olarak devam edersek, yani dizilim içinde bir sayıyı kendisinden önce gelen sayıya bölerek ilerlersek ulaşacağımız sonuç: 1,618034 rakamına sürekli yaklaşacak şekilde oluşacaktır.

Altın Oran ile doğada hemen hemen her yerde karşılaşmaktayız. Bitki yapraklarında, tohumlarında, çiçek yapraklarında, çam kozalaklarında, deniz kabuklarında, en yakın örneği ise insan vücudundadır.

Ayçiçeğinin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının birbirine oranı, altın oranı verir. İnsan boyuna x, göbek deliğinden ayak uçlarına kadar olan bölüme de y dersek; göbekten başa kadar olan uzunluk “x-y” olacaktır. Bu durumda ideal yani altın orana göre olan insan vücudunun denklemi: x / y = y / (x – y ) olacaktır.
Bu formül insanın diğer uzuvları, parmak boğumları, kol oranı, yüz hatlarının oranı için de geçerlidir.

Mısır Piramitleri:
Her bir piramitin tabanının yüksekliğine oranı yine altın oranı veriyor.
Sanatta ve mimaride ise Altın Oranı veren birçok eser bulabilmekteyiz. Eski Yunan Mimarisinden Leonardo Da Vinci, Raphael, Rubens, Boticelli gibi ünlü ressamlar da resimlerinde Altın Oran’ı kullananların başında gelmektedir. Altın Sayı, matematiksel hayal gücünün değil de, denge yasalarına ilişkin doğal prensibin bir ürünüdür. Kısaca altın orana “göz nizamının oranı” diyebiliriz.

Leonardo Da Vinci’ ye ait olan “The Annonciation” adlı yukarıdaki tablonun da gelişi güzel değil, belli bir oran dahilinde yapıldığı görülmektedir. Leonardo ve çağdaşlarının o dönem sadece resim ve mimari ile uğraşmadığı, çok yönlü, yani matematik, fizik gibi dallarla da yakından ilgili olduğu düşünüldüğünde bunu tablolarına yansıtmaları mantıklı durmaktadır.

Görüldüğü gibi Fibonacci sayı dizisinin ve Altın Oran’ın kullanıldığı ve doğada görüldüğü alanlar saymakla bitmiyor. İşte tam da bu yüzden, bugüne kadar bu konuda araştırma ve inceleme yapmış bilim insanları ona Tanrı’nın dünyayı yaratırken kullandığı oranı kastetmek amacıyla Kutsal Oran, İlahi Oran benzetmesini yapmışlardır.

http://www.bulmacabil.com/search?q=alt%C4%B1n

Asur Krallığı’nın başkenti…

Ninova,
Asur Krallığının Başkenti,


Ticaret ile uğraştılar. Kolonicilik yapmışlardır.
Anadolu’nun en eski yazılı belgeleri Kayseri’de Kültepe tabletlerinde bulunan belgeler Asurlu tüccarlardan kalmadır.
Asurlular Asya’da ilk atlı birlikleri oluşturmuşlardır. İlk sömürge imparatorluğudur ve en önemlisi Dünaynın ilk kütüphanesi Ninova’da kurulmuştur.

Asurlular,
Hareketli, güçlü, aynı zamanda da acımasız ve kan dökücü bir halk olan Asurlular, korkunç savaşlarla büyük zaferler kazandılar. Asur ordusu çok iyi örgütlenmişti. Mızraklı askerler ve okçular, örme zırhlar giyerlerdi; savaş arabaları çok çabuk yer değiştirebiliyordu; kuşatma gereçleri son derece gelişmişti. Ayrıca, gerçek bir süvari sınıfı da tarihte ilk olarak Asur ordusunda kurulmuştu. Ne var ki, bu yırtıcı insanlar, kazandıkları her zaferin ardından, ele geçirdikleri savaş tutsaklarına büyük işkenceler yapıyor, işgal ettikleri ülkelerdeki insanları ya öldürüyor ya da sürüyor, ülkeyi sistemli biçimde yakıp yıkıyorlardı.

Asurluların ilk büyük kralı, Tiglatpileser l (M.Ö.1112-M.Ö.1074) olmakla birlikte, Asur imparatorluğu özellikle Sargonlar sülalesi (M.Ö. 721-M.Ö.610) zamanında en parlak dönemini yaşadı. Başkent Ninova’ da, Sargon II (M.Ö.727- M.Ö. 705) büyük bir saray yaptırdı ve önemli bir kitaplık kurdurdu. Sargon II’nin yeri ne geçen Sanherib (M.Ö.705-M.Ö.681),Basra körfezi kıyılarındakı halkları boyunduruk altına alabilmek için bir donanma yaptırarak, Fenike ve Filistin kıyılarını bütünüyle ele geçirdi.

Asur Banipal döneminde (M.Ö.668-M.Ö.626), imparatorluk en geniş sınırlarına ulaştı. Avrupa’dan gelen İskitler tarafından istila edildi. Ninova M.Ö.612 yılında alındı ve yerle bir edildi. Babil kralları, Asur İmparatorluğu’nun büyük bölümünü elde ettiler ve Asurluların egemenliğinden kurtulabilmek için canla başla savaştılar.

Asurlular, aşırı savaşçılıklarının yanında büyük bir medeniyet meydana getirmişlerdir. Kuvvetli bir hükümet teşkilatı kurmuşlar tek tanrı fikrini benimsemeye başlamışlar, çivi yazısını kullanmışlar, sanat, edebiyat, mimarlık ve hukuk alanlarında bir çok eserler yaratmışladır. Asurluların sanatlarında Sümer Hitit sanatlarının izleri açıkça görülür de, Asur sanatındaki doğruluk, gerçek bağlılık, nispetlerde ve çaptaki ululular, bu sanatı, öbür sanatlardan ayırır.

Afrika çevresini dolaşmaya gerek kalmadan, Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasını sağlayan kanal …

Süveyş Kanalı,

Arapça: قناة السويس‎,
Qana el-Suways.
Suez Canal.

Mısır topraklarında bulunan suveyş kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan yapay su yoludur. Sina Yarımadası’ nın batısındadır. 193,3 km. uzunluğundadır. Kanalın en dar yeri 313 m. genişliğindedir. Asya ile Avrupa arasındaki deniz taşımacılığını sağlar. Dünyada kapakları olmayan gece ve gündüz geçiş yapılabilen en uzun kanaldır.

Temeli Osmanlı İmparatorluğu zamanında atılmıştır. Kanalın açılmasıyla baharat yolunun ve Akdeniz ticaretinin canlandırılması sağlanmıştır. Süveyş kanalı, I. Dünya Savaşında Almanya’nın isteği ile Birleşik Krallık ve Arapların yardımı ile Osmanlı topraklarından çıkarak Birleşik Krallık sınırlarına dahil edilmiştir. Birleşik Krallık tarafından 17 Kasım 1869 yılında deniz trafiğine açılmıştır.

Satılacak şeyler, mallar …

Emtia,
Arapça, امتعه

Mallar, Meta.
Eski dilde mal.
İng. commodity.

Ticarete konu olan mallar.
Satılacak şeyler, mallar.
Ticaret malları, meta
Ticaret malları.
Zahire,
Emtia, ticarete konu olan altın, gümüş, petrol, doğal gaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi malların tümüne verilen addır.
Bu malların alım-satımının gerçekleştirildiği piyasaya Emtia Borsası denir

Bir tür çökelek peyniri …

Lolik.
Çökelek Peyniri


Ulaşık,
Lolik peyniri,
Bir çeşit sertleştirilmiş çökelek peynirine, Kurut denir.
Çökelekle Karışık Peynire, Alaman denir.
Yağı alınmış ayranın ısıtılması sonucu ortaya çıkan yoğurt parçalarına, Çökelek denir.
Çökelek peynirinde albümin ve kazein proteinleri bulunur. Lor peynirinde bu proteinler bulunmaz. Hayvansal yağlı gıdaların vücutta birikmesi ile kalp, damar tıkanıklığı ve sertliği, yüksek kolestorel, hipertansiyon, kangren gibi rahatsızlıklar oluşmaktadır. Az yağlı çökelek peynirinin kalori değeri düşük, iyi bir protein ve kalsiyum kaynağıdır.

Mersin ili, Silifke ilçesinde hamçökelek, Anamur yöresinde keş, Trakya’da ise ekşimik denir. Doğu Karadeniz bölgesinde minci-minzi, ve Hatay’da sürk, denir. Azerbeycan’da çökelek peynirine, şor denir.

Çökelek peyniri, görünüş olarak lor peynirine benzerlik gösterir. Ancak farklı peynirlerdir. İrimçik, bir tür lor peynirine verilen ad.

Çökelek türleri;
Cabaaltı, (İnebolu) Koyunun ilk iki gün verdiği ağızdan yapılır. Bir süt çökeleğidir.
Tortu ya da Ekşimik peyniri, Isparta Sütçüler ilçesinde koyun ya da keçi sütünden yapılır. Kahverengi bir çökelek türüdür. Yoğurdun ayranına süt ilave edilerek kaynatılması sonucu elde edilir.
Kars çökelek peyniri,
Antakya Zahterli Cara çökeleği,
Milas Kırk tokmak peyniri,
Hatay tulum çökeleği,
Kurçi-Kurçta, Rize ve Erzurum yöresinde yayık altı suyundan kestirilerek yapılır. Elle ovuşturulduğunda ufalanır ve özellikle mısır ekmeği ile birlikte tüketilir.
Giresun çökelek peyniri,
Keş Peyniri,
Antakya Sürk Peyniri,
Küflü Çökelek.

Çökelek peynirinin yapım metodu;

Normal sağılmış süt bir gün öncesinden ekşimeye bırakılır. Ekşiyen süt ocak üzerinde hafif sıcaklıkta (40-45°C) çöktürmeye başlanır. Bunu hızlandırmak amacıyla içersine limon sıkılır ya da limon tuzu atılır. İçindeki su yavaş yavaş buharlaşır ve tortusu dibe çöker. Dibe çöken tortu, süzülmek için tülbent bezine alınır ve yüksek bir yere asılır. Tortu içindeki peynir suyu süzülür. Suyu iyice süzülen çökelek, bezden çıkarılıp tuzlanır. Genellikle taze olarak tüketilir. Bazen, daha sonra tüketilmek üzere tuzlanarak hava kalmayacak şekilde küp yada tulumlara basılır. Çökelek peynirinin olgunlaşması için serin bir yerde 3-4 ay bekletilir.

14 Şubat’ ta kutlanan Sevgililer Günü’ nün simgesi olan aziz …

Valentine,
Valentine ya da Valentinus,

Hıristiyan inanışına göre Roma azizlerden biridir. 269 yılı civarında öldürüldüğü sanılmaktadır. Aşıkların Azizi olarak da bilinir. Valentine, her yıl 14 Şubat günü anılır, zamanla bu gün Sevgililer Günü’ ne dönüşmüştür.

Hristiyan metinlerinde Valentinus şeklinde anılan başka bir aziz daha vardır. Bu iki azizi tek kişi kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer Günü’nün Valentine’den değil de Valentinus denen diğer azizden kaynaklandığını iddia ederler. Valentine kelimesi batı medeniyetlerinde “hoşlanılan kişi” ya da “sevgili” anlamında kullanılır. Sevgililer Günü’ nde gençler hoşlandıkları kişilere “Be my valentine” (Sevgilim olur musun?) yazılı kartlar verirler.

Omuzlara kadar inen bir tür fes püskülü …

Omuzdöven,
Omuzlara kadar inen bir tür fes püskülü.


Omuzdöven olarak adlandırılan daha çok gemiciler tarafından kullanılan ve omuzlara değin inen bir tür fes püskülüdür. Tunus’tan Osmanlıya gelmiştir. Fesin Fas’tan geldiğini düşünülür, amma fesin üretim yeri, ilk çıkış yeri Fas’ın Fes şehri olup Osmanlıcaya da Fes adıyla girmiştir. Fes püsküllü, silindir şeklinde, genelde kırmızı renkte, tepesi düz bir tür başlıktır. Osmanlı İmparatorluğunda olduğu gibi bir çok müslüman ülkelerde de kullanılmıştır.

Subayların, polislerin erlerin feslerinin püskülleri burma şeklinde olup ortasında tahta bir düğme olurmuş. Zeybeklerin püskülleri uzun ve serpme şeklindedir. Feslerin püskülleri için ferahi denilen dökme pirinçten bir tepelik kullanılırdı. Fese has olan kırmızı rengi, kızılcık boyasından alır. Bazı feslerde püskül fesin her tarafını kaplar ve rüzgarlı, yağmurlu havalarda birbirine karışır. En iyi püskül Dublin’den gelir ama Tunus’un mavi püskülleri de çok meşhurmuş. Çocuk feslerine süs olarak nazarlıklar, muskalar, ziynet altınları gibi şeyler takılırmış.

Fes gibi bir başlık türü olan Şapka, Türkiye’ye ilk getiren, Beyaz Ruslar’dır. İstiklal Caddesinde, şapkacı dükkanı açarak, yaptıkları şapkaları, azınlıklara satmaya başlarlar. 1923 yılında ilk şapkayı Jön Türkler, takmıştır.

Fes çeşitleri:
Aziziye,
Sıfır.
Zuhat.
Mecidiye.
Hamidiye.

İslamiyete karşı Budizmi savunmuş, bu yolda babası Hulagü Han’ ın başlattığı mücadeleyi sürdürmüş ünlü İlhanlı hükümdarı….

Abaka Han,
İlhanlı hükümdarı (Moğolistan 1234 – Hemedan, İran 1282).


Cengiz Han’ ın torunu ve İlhanlılar devletinin kurucusu Hülagu Han’ ın ve Yesuncin Hatun’ un oğludur.1256 senesinde, babasıyla birlikte İran’a geldi. Hülagu Han, Bizans İmparatorunun kızını istemişti. Fakat kız yolda iken, Hülagu öldü. Abaka Han babasının yerine bu kızla evlendi. Koyu bir budist olan Abaka Han, Bizans İmparatorunun kızıyla evli olduğundan, Müslümanlara karşı düşmanca, Hıristiyanlara karşı ise dostça bir siyaset takib etti.

1243 Kösedağ Savaşından sonra Moğollar, Türk Selçukluları üzerinde hakimiyet kurmuşlar ve Anadolu’ yu işgale başlamışlardı. Sultan Baybars, Moğol ordusunu Elbistan’ da bozguna uğrattı. Moğol ordusunun yenilgiye uğradığını haber alan Abaka Han, büyük bir ordu hazırlayarak Anadolu’ ya girdi. Bu sırada Melik Baybars, geri çekilip Suriye’ ye döndü. Abaka Han ise Kayseri ve Erzurum arasında yaptığı mezalimlerde binlerce masum kişiyi katlettirdi.

Budizmin yayılmasına çalıştı ve birçok Budist tapınakları yaptırdı. 1282 senesinde Hemedan’ da öldü. Abaka Hanın ölümünden sonra yerine yeni müslüman olan kardeşi Ahmed Han (Teküdar) geçti.

Yunan mitolojisinde güzel sanatların dokuz perisinden biri…

Erato,
Yunan mitolojisinde güzel sanatların dokuz perisinden biri.

Eski Yunan mitolojisinde edebiyat, bilgi, müzik ve dans tanrıçaları olan Musalar varmış. Tanrıların kralı Zeus ile bellek tanrıçası Mnemosyne’ nin dokuz kızı varmış.
Dokuz kız kardeş Pireus’ da doğmuş ve öteki dağlara yayılmışlar. Vakitlerinin çoğunu Boiotia’ da bulunan 1750 m. yüksekliğindeki Helikon dağında geçirirlermiş.

Erato

(Yunanca, sevimli demek.), Yunan mitolojisinde, 9 müzden (ilham perileri) birisidir. Lirik şiirin, aşk şiirlerinin ve korolu şiirlerin ilham perisidir.
Arcas’ dan Azan isminde bir oğlu olmuştur.
Zeus ile Minemosyne’ nin kızı Aşk ve lirik şiir perisi

Yunan mitolojisinin dokuz perisi;
-Erato
-Polhymnia (Polihimnia) tanrılara sunulan ilahiler,
-Kalliope (Kalyope) epik şiir (ya da belagat), (İlham perilerinden biri, Calliope), Yunanca güzel sesli anlamındadır. Müzlerin en büyüğü ve en zekisidir.
-Urania, (Cennet gibi, cennetsel) Yunan mitolojisindeki müzlerden (musalardan) yani ilham perilerinden biri. Gökbilim ve astrolojinin ilham perisidir. Göklerdeki Nymphelere verilen ad Bunlar gök kubbesini idare ederlerdi Astronomi.
-Melpomene, trajedi, tragodia,
-Talia, (Thalia) Komodia, komedi yazarları,
-Terpsikor (Terpsikhore), dansın esin perisi,
-Klio (Kleio) tarih,
-Euterpe flüt çalanlar, lirik şiir (bazılarına göre müziği),

1 2 3 4 5 65