Siyah ve uzun bir erik cinsi ….

Üzümerik,
Üzüm erik,
Siyah ve uzun bir erik cinsi.
Küçük, kara erik.
İrikara, İri ve siyah taneli bir üzüm cinsi.
Çakal eriği, Çok ekşi, sert,iri çekirdekli bir erik türü.
Sarol, Yuvarlak yeşil mayhoş, olgunlaşınca sarı ve tatlı erik.

Gögem, Bir çeş it yabani ekşi erik cinsi.
Anjelika, (Angeleno), Kırmızı renkli bir erik cinsi.
Albardak, Kırmızı renkli, tatlı, sulu ve kokulu bir erik cinsi.
Üryani, İnce kabuklu bir erik cinsi.
Tamas, Siyah, ekşi erik ve kurusu.
Ağeruk: bi tür erik cinsi.
Aynabakar, Yerli bir cins erik.
Büyük, yumurtamsı, kırmızımsı mavi renkli bir erik türüdür.
Ayrıca erik ağaçlarının dağlarda kendiliğinden de yetişen bir cinsi vardır ki buna yaban eriği ya da cız erik denmektedir.

Erik
(Alu),
Gülgiller (Rosaceae) familyasından Prunus cinsinden meyvesi yenen bazı ağaç türlerinin ortak adı. Erik ağaçları tür ve çeşitlerine göre iri boylu ağaçları teşkil ettikleri gibi, küçük boylu ağaçlar veya çalı şeklinde olanları da vardır.

Erik Türleri;
Alaerik (Üryani), Ağeruk, Albardak (Bursa yöresinde),
Aynabakar, Amerika eriği (Prunus americana), Anjelika (Angeleno),
Avrupa eriği (Prunus domestica)
Bardak, Börek eriği, Briton, Black Amber, Black Diamond,
Can, Climax, Cız Eriği,
Çakal eriği (Prunus spinosa),
Dağ eriği, Deli erik, Delice erik,
Yaban eriği,
Kum eriği,

Göğem.
Damson eriği (Prunus insititia)
Eterik,
Formasa,
Giant, Grandprix D’Agant,
Havran, Hamıtatlı, Hırsızçalmaz,
İstanbul eriği, İtalyan Eriği, İrikara,
Japon eriği (Prunus salicina)
Kara erik (Prunus nigra), Karagöynük, Kiraz eriği (Prunus cerasifera),
Köstendil, Küpeli erik,
Meksika eriği (Prunus mexicana) ,

Mürdüm Eriği,
Natal,
Oregon eriği (Prunus subcordata),
Papaz Eriği,
President,
Red Kennen, Reine Claude Violette,
Reine Claude Verte, Red Heart,
Sarol, Santa Roja, Simon eriği (Prunus simonii),
Sahil eriği (Prunus maritima), Stanley,
Tamas, Türbe,
Üryani (Alaerik),
Üzüm eriği ,
Yaban Eriği,
Zerdali eriği,

 

ERİK

Eski dilde, içki içme …

İşret,
Arapça, işret, (ﻋﺸﺮﺕ)
İçki içme, içki,
İçki.

Alkollü meşrubat.
İçki içme.
Alkollü içki kullanma.
Birlikte yiyip içme, ziyafet,
İçkili toplantı.
Alkollü meşrubat.

İçkili eğlence, sefahet.
Arapça, İçki alemi.

Bu arada yukarıdaki reklamda adı geçen müskirat ne demek diye merak edenlere;

Müskirat, (Müskir) İçilmesi ve kullanılması Allah, tarafından men’edilmiş sarhoşluk veren şeyler demektir.

Pirinci kabuğundan ayırmak ya da bulgur dövmek için kullanılan dibek…

Dink,
Ding,
Soku,
Ding-Dink, pirinci kabuğundan ayırmada kullanılan dibek.

Soku içinde tokmakla bulgur, yarma, döğme veya kuru biber dövülen büyükçe taştan oyulmuş bir gereçtir. Sokunun bir adı da dibektir.

Pirinci kabuğundan ayırmak veya bulguru dövmek için kullanılan dibeklere dink de denir.

Pirinci kabuğundan ayırmak veya bulgur dövmek için kullanılan dibek.
Tahılın kabuğunu yumuşatmaya ve ayırmaya yarayan değirmen.
Tahılın kabuğunu ayırmaya yarayan büyük taş dibek.
Pirinç fabrikası.
Pirinç dövmeğe yarayan, hayvanın çevirdiği büyük taş silindir.

Ağaçtan oyularak yapılan, içi ve ağaç kolu dişli olan, şal, aba, şayak gibi kumaşları dövmeğe yarayan bir araç.

Değirmenin mili.
Şayak, aba vb.ni dövmek için kullanılan araç.

Ding,
Değirmen; dövme bulgurun yapıldığı eski bir değirmen çeşidi.

Ankara yöresinde testiye verilen ad …

Eğilbaş,
Cere,
Testi,
Desti,
Farsça, testi, دستی .
Testi kelimesi farsça elde taşınan manasındadır.

Ankara yöresinde Testiye Eğilbaş denir.
Ağaçtan yapılan testiye boduç denir.
Kil çamurundan yapılan, geniş gövdeli, dar ağızlı, kulplu toprak su kabı.

Çarkla dönen bir tabla (devvare) üzerine konan, çamur havuzunda dinlendirilmiş kil hamuru testi biçiminde şekillendirilir. Gün ışığında kurutulur.

Sonra odun ocaklarında pişirilir. Pişirilen testiler soğumaya bırakılır. Bir gün soğutulan testiler piyasaya sunulur.

1 2 3 376