Hükmü kalmamış, eski önemini yitirmiş, düşmüş…


Sakıt,
Arapça ساقط.
Düşen, düşmüş.
Sükut eden, düşen, hükümsüz kalan, sona ermek,
Hükmü kalmamış, eski önemini yitirmiş.
Kıymetsiz, sukut eden.
Hükmü kalmamak, değerinden düşmek.
Ölü olarak düşmüş çocuk
Ölü olarak doğan (çocuk).

Düşük.
Düşük, düşük cenin.
Düşen.

Topal ördek,
Bu kısımda özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan başkan seçimlerinde kullanılan topal ördek kelimesi şu durumlarda geçerlidir. Taammüllere uygun olarak Devlet başkanı görevinin başındadır. Ancak yerine yenisi seçildiğinden dolayı hiç bir karar almaz ve imza atmaz. Yasal süresini doldurup görevinden ayrılır. Yenisi göreve başlar. Bu süre içindeki, sakıt, seçilemeyen kişi devlet başkanıdır. Ancak yetkisiz olduğundan topal ördek tabiri ile nitelenir.

Sakıt kelimesi ayrıca aşağıdaki anlamlarda da kullanılmıştır.
Nodul,
Üvendire çivisi.
Övendirenin ucundaki sivri çivi, nodul.
Mars,(Osmanlıca Merih gezegeni).

Abhazların kendilerine verdikleri ad …


Aspuva,
Abhazlar,
Abhazca, Аҧсуа,
Apsva,
Apsua.

Abhazların kendilerine verdikleri ad.
Abhaz ise Abhazya’da yasayan ve kendilerini Apsuva olarak adlandıran gruba Gürcülerin verdiği ad olarak bilinir.
Abhazya Cumhuriyeti, Abkhazia,
Resmi Dil, Rusça, Abhazca
Başkent, Sohum
Cumhurbaşkanı (2019), Sergei Bagapş’dır. 2019 verilerine göre yüzölçümü, 8 600 km2 dir. Nüfus, 215 972 kişi olarak Hristiyan ve Müslüman’dır.

Abhazya Cumhuriyeti, Gagra, Gudauta, Sohum (Başkent), Gulripş, Tkuarçal, Oçamçira ve Gal olmak üzere 7 idari bölgeden oluşmaktadır.

İller;

Sohum (Başkent),
Afon,
Gagra, Gal, Gudauta,
Oçamçira,
Tkuarçal,

Abhazlar;
Abhazya’da yaşayan Güney Kafkas halkıdır. Gürcistan dışında en büyük Abhaz nüfusu Türkiye’dedir. Türkiye’deki Abhazlar ve Çerkesler beraber Ruslar tarafından sürgün edilmiştir. Ayrıca Rusya, Kazakistan ve Ukrayna’da da Abhaz nüfusu vardır. Kuzey Kafkasya’da yaşayan Abazalar ile Abhazların aynı kökenli olduğu kabul edilir. Kafkas dilleri ailesinin Abhaz-Abaza dilleri grubunu oluşturan dilleri konuşurlar.

Abhazya’daki Abazalar için Abhaz, Rusya’daki Karaçay – Çerkes Cumhuriyeti’ ndeki Abazalar, Abazin olarak adlandırılır.

Abhaz Mitolojisine göre, bilgi ve akıl tanrıçası Atana’dır.

Kazakistan’ daki Baykonur Uzay Üssü’ ne verilen bir başka ad….


Tyuratam,
Baykonur,
Baykonur Uzay Üssü
Kosmodrom Baykonur,
Leninsk,


Kazakistan’ın Baykonur kasabasının 320 km kadar güney doğusunda, Seyhun (Sırderya) nehrinin kıvrımındaki bozkırda kurulmuş olan üs, dünyanın en eski ve en büyük uzay fırlatma üssüdür.

Sovyet yönetimi üsse güvenlik nedeniyle yanıltıcı olarak 320 km uzaktaki Baykonur’un adını vermiştir. Baykonur Uzay Üssü , birçok fırlatma rampası , 5 adet kontrol kulesi , 9 adet kontrol merkezi ve 1.500 km uzunlukta bir füze deneme alanına sahiptir.

2 Haziran 1955 yılında hizmete giren üssün genişliği kuzeyden güneye 80 km , doğudan batıya 130 km kadardır. Askerlerin çalıştırıldığı yapım işleri yaklaşık ikibuçuk yılda tamamlanmıştır.

Üs yakınlarına çalışanların ve ailelerinin kalmaları için Tyuratam şehri (o zamanki adı ile Leninsk) şehri kurulmuştur. Tüm Rus insanlı uzay araçları , ay ve gezegen sondaları bu üsten fırlatılmıştır.

Baykonur, Kazakça bay (bereketli) ve konur (kahverengi) kelimelerinden oluşan bir bileşik kelimedir. Baykonur (Eski adı: Leninsk) Kazakistan’ ın Kızılorda eyaletinde bir kent. Rusya tarafından kiralanmıştır ve yönetilmektedir. Sovyetler döneminde Baykonur Uzay Üssü’ ne hizmet vermek üzere kurulmuştur. Gerçek Baykonur, birkaç yüz kilometre kuzeydoğuda, Karagandı eyaletinde bir madencilik kasabasıdır.

Sovyetler, uzay üssüne bu adı vererek düşman casuslarını şaşırtmaya ve üssün gerçek yerini gizlemeye çalışmışlardır. Demiryolu istasyonu uzay üssünden önce yapılmıştır ve kentin eski adını taşır. Şehrin ekonomisi büyük ölçüde uzay üssüne bağlıdır. Baykonur adını şehre 20 Aralık 1995 yılında Boris Yeltsin vermiştir.

BAYKONUR UZAY ÜSSÜ

Osmanlı döneminde Avusturya’ dan gelen bir cins kumaş…


Raşa,
Osmanlı döneminde Avusturya’ dan gelen bir cins kumaş.

Yabancı Tüccarlarda ilk sırayı Avusturya tüccarları almıştır. Hollanda ve Polonya ise diğerleridir. Ticaret maddeleri arasında en sık rastlanan kumaş ve mensucat ürünleridir. Kumaş çeşitleri, Beyaz, Beyaz hassa gibi pamuklu çeşitleridir. Ayrıca Canfes, Hare, Atlas, Sandal, İshaki(Haki), Muhabbethane, Saye ve Hilali şal gibi ipekli ve yünlü kumaşlardır.

Avusturya’ dan getirilen kumaşlar arasında Raşa cinsi kumaş’ da bulunur. Tuhafiye eşyaları olarak da şerit, pul, iplik, klapdan, eldiven,çorap, sırma, vardır.

Avusturya tüccarların getirdikleri dokuma, mensucat ürünleri şunlardır; Çit-i Beç, Mahreme-i Beç, Rişte-i Beç, Fisdan-ı Beç, Kirpas-ı Nemçe, Şerit-i Leh, Çuka-i Leh, Çit-i Flemenk, Alaca-i Flemenk, Şali-i efrenci, Nemçe fesi gibi ürünlerdir.

Avusturya, Hollanda ve Polonya işi kumaş ve giysiler Avrupadan kara ve nehir yolu ile getirilmiştir.
Osmanlı döneminde, 15. yüzyıldan itibaren Bursa kenti, İran’dan ithal edilen ham ipeğin ticaret ve sanayi merkezi olmuştur. İpek ticareti hazineye büyük gelir sağladığı için devlet kontrolünde gelişmesi sağlanmıştır. 1587 yılından itibaren Bursa’da koza üretimine başlanmış ve kozacılık teşvik edilmiştir. Bursa kenti daha çok kadife ve çatma, İstanbul ise 16.yüzyıl ikinci yarısından itibaren kemha ve seraser kumaşları ile tanınmıştır.

Osmanlı Sarayı’nda değerli kumaşlar hazine eşyası olarak kullanılmış; yüksek rütbeli devlet memurlarına, yabancı hükümdar ve elçilere hediye olarak kaftan ve kumaş gönderilmiştir. Kıymetli malzemeden yapılmış başlıca kaftanlık kumaşlar şunlardır;
Kemha, Seraser ve Zerbaf.

Alışılmış olandan büyük büyük olan …

Battal,
Arapça, battal, بطال
Arapça, battâl, بَطَّالْ

Alışılmış olandan büyük büyük olan.
En ve boyca alışılmış olandan büyük.

Mecaz anlamda battal, işe yaramaz, kullanılmaz anlamında kullanılır.
İşsiz, çürük, kullanılmaz.
Boş.
Hükümsüz.
İşsiz.
Metruk.
Kullanılmaz.

Batıl, Mensuh ve mefsuh.
Faydasız.
Pek büyük. Hantal.
Hükümsüz.

Arapça, Köhnemiş Hantal, Hükümsüz.

Nepal’ liler tarafından Everest’e “gökyüzünün tepesi” anlamında verilen ad…


Sagarmatha,
Gökyüzünün tepesi,
Everest,

Tibetçe: Çomolungma,
Nepali: Çonnolugma Sagramata,

Dünyanın en yüksek dağı.
Himalayalar’da, yaklaşık 28 derece kuzey enlemi ile 87 derece doğu boylamında, Çin-Nepal sınırı üzerinde yer alır.
Güneydoğu, Kuzeydoğu ve Batı sırtları en yüksek noktalara Everest (8.848 m) ile Güney doruğunda (8.748 m) ulaşır.
Everest Dağı Kuzeydoğudaki Tibet Platosundan (yaklaşık 5.000 m) tam olarak görülebilir. Eteklerinden yükselen Çangtse, Khumbutse, Nuptse ve Lhotse gibi doruklar Nepal’den görülmesine engel olur.

Sagarmatha Ulusal parkı, Nepal’dedir.
Bu parkta dağlar, buzullar,derin vadiler ve 8848 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek tepesi olan Everest vardır.
Parkta kar leoparı ve küçük panda gibi ender bulunan türler yaşar. Bölgede yaşayan Şerpa halkı, özgün kültürü nedeniyle ilgi çeker. Doğal özellikleri nedeniyle 1979 yılında dünya mirası olarak kabul edildi.

Gökyüzünün tepesi

1 2 3 346