Bağışıklık yetmezliği olanlara damardan verilen antikor …

İvig,
İntravenöz İmmünglobulin,
(İVİG)
Bağışıklık yetmezliği olanlara damardan verilen antikor.
İvıg, intravenöz immünoglobulin infüzyonu anlamına gelir.
İvig, hastaların bağışıklık sistemini güçlendirerek, enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. İvig içinde, bağışıklık yetmezliği olan kişilerin vücudunda eksik olan ve antikor adı verilen bağışıklık maddeleri vardır.

İvig toplardamar içine serum şeklinde verilir. Uygulama süresi ortalama 3 – 4 saattir. Bu süre hastanın alacağı İvig miktarına, klinik durumuna ve yaşına göre değişebilir.

Eski Yunan’da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse…

Tiran,
Despot,
Gaddar,
Fransızca: tyran.
İngilizce: tyrann,
Almanca: tyrann.

Eski Yunan’ da mutlak iktidar sahibi yönetici.
Eski Yunan’ da siyasal erki tek başına elinde tutan kimse.
Eski Yunan’ da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse.
Siyasal erki zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse.
İktidarı zorla ele geçirip kötüye kullanan kimse.
Acımasız, gaddar, despot.
Gaddar, merhametsiz, zalim kimse.
Acımasız, gaddar; zorba hükümdar.

Tiran sözcüğünün diğer anlamı:
Tuluat tiyatrosunda kötü adam tipi.
Türk kukla tiyatrosunda kötü adam tipi.
Türk doğaçlama tiyatrosunda kötü adama verilen ad.

Nitelik, değer, düzey, seviye…

Kırat,
Arapça: kırat.
Fransızca: carat
İngilizce: carat,
Yunanca: keration.
Nitelik, değer,
Değer, düzey, nitelik.
Değer, seviye, nitelik, vasıf.
Nitelik, değer, düzey, seviye.

Kırat:
Bir ölçü birimi
Elmas, zümrüt vb. değerli taşların tartısında kullanılan, 0,20043 gramlık ağırlık ölçü birimi.
Dirhemin on altıda birini ifade eden eski bir ağırlık ölçüsü.
On iki kilogramlık tahıl ölçeği.
Altının arılık durum ve oranını belirleyen ölçek.
Mücevher tartmakta kullanılan 0,20 gram ağırlığında bir ölçü.
Dirhemin (320 gr.) on altıda biri, miskalin yirmi dörtte biri, gramın beşte biridir.
Keçiboynuzunun yunanca adı kerationdir. Keçiboynuzu tohumu yüzyıllar boyunca elmas ölçmek için kullanılmış. elmaslar keçiboynuzu tohumu ile tartılarak satılmış.

Kırat (demirkırat):
Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi ve Adalet Partisi’ni temsil eden siyasi simgedir.

Bronşların daralmasından ileri gelen nefes darlığı…

Astım,
Yelpik.
Nefes darlığı.
Bronşiyal astım.
Fransızca: asthme,
İngilizce: asthma,

Bronşların daralmasından ileri gelen nefes darlığı.
Hava yolunda yangı ve bronş düz kaslarında kasılmaya bağlı olarak ortaya çıkan, hışıltılı solunum ve tekrarlayan dispne atakları ile belirgin hastalık.
Geri dönüşümlü bronkospazmın neden olduğu solunum yollarının tıkanması sonucunda soluk almada güçlük ile belirgin hastalık.

Astım, hava yollarının tıkanması, daralması ve şişmesi sonucu kişinin nefes almasını zorlaştıran uzun süreli akciğer enfeksiyonudur. Bronş etrafındaki kasların enflamasyonu sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Akciğer içi hava yollarının etrafındaki kasların daralması sonucu ortaya çıkar. Bu iltihap sık geçirilen enfeksiyonlara ya da alerjiye bağlı olarak gelişebilir.

Tüm dünyada en sık görülen bulaşıcı olmayan kronik solunum hastalıklarından biridir. Hem çocukları hem de yetişkinleri etkiler ve çocuklar arasında en sık görülen kronik hastalıktır.
Hastaların bir bölümünde astım, ilaçlarla kontrol altına alınmazsa KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastalığına sebep olabilir.

1 2 3 1.768