Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için açılan delik.


Temek,
Ahır penceresi,
Kömzelik,
Gübrelik,
Pönek,
Baga,
Dömek,
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için açılan delik.
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere.
Camsız, tahta kapaklı pencere.
Kümes deliği,

Yeni doğmuş kuzuları korumak için kazılan çukur, kuzu ağılı.
Gübre yığını.
Ahırlardan hayvan pisliği akıtılan delik.
Samanlığın duvarında açılan saman boşaltma deliği.

Ege bölgesinde beşparmak dağlarının antik dönemlerindeki adı …


Latmos,
Beşparmak,
Herakleia, Latmos (Beşparmak)
Beşparmak Dağları,
Latince: Latmus;
Eski Yunanca: ,τμος,
Romanize: Latmos,
Phthires Dağı,
Ege bölgesinde beşparmak dağlarının antik dönemlerindeki adı, Latmos’dur.

Türkiye’nin eski Muğla Körfezi’nin kuzey kıyılarında doğu, batı istikametinde uzanır. Türkiye’nin Muğla ve Aydın illerinde bulunur. Tarihi Hellenised Ionia’nın bir parçası olan Karia kıyılarındadır. Milet’in 25 kilometre doğusundadır. Latmus Dağı’nın güney yamaçlarında Latmus şehri vardır. tarihçi Strabo tarafından dar körfezde bir liman olduğunu yazmış. Ayrıca Latmus’un Truva Kataloğu’ndaki Phthires Dağı ile aynı olduğunu belirtiyor.

Günümüzde Milas-Söke Karayolu üzerinde yer alan Herakleia’nın yer aldığı, Antik Çağ’da Latmos Dağları olarak bilinen Beşparmak Dağları sarp ve ormanlarla kaplı olup Latmos Körfezi’ni çevirmektedir. Bu antik şehir, Latmos veya Latmia olarak bilinir.

Latmus Körfezi deltası Maeander (Büyük Menderes) nehrinin tortusu ile antik çağlarda dolmaya başlamış. Bafa Gölü, bu tortu ile dolan bataklıklarının arkasında oluşmuş. Göl, ekolojik olarak tuzluluk azalmış ve bir acı sudan oluşmuş. Bu nedenle göl kuş barınağı haline gelmiş. Gölün maksimum derinliği 25 m. ve 7 km2 bir alana yayılmış. Latmus Dağı’nın batı eteklerinin tabanından uzanıyor. Tarihi liman kaybolmuş. Antik Heraclea kasabası, Latmum, bugünkü Kapıkırı kasabasına dönüşmüştür. Latmos dağı, Kapıkırı’ndan görülen bir dağ olup, mahmuz şeklindedir.

Bugün Beşparmak diye adlandırılan Latmos dağlarında 1994 yılında, Anneliese Peschlow-Bindokat tarafından bulunan kaya resimleri ile ünlüdür. Anadoluda son yılların en büyük arkeolojik buluntularından birisidir.

Bir çeşit telli bürümcük …


Şip,
Bürümcek,
İng. Tulle,
İng. Crimped fabric
Bir çeşit telli bürümcük.
Koza gibi yumaklanmış şey.
Ham ipekten dokunmuş bez
Yağmurdan ıslanmamak için örtünülen bez.
Tire veya ibrişim yumağı.
Bürümcük
Ham ipekten dokunmuş ince kumaş
Bu kumaştan yapılmış
Ham ipekten yapılmış baş örtüsü.
Kıvrılmış kumaş.

İşlem görmüş ipek ipliklerinin, 2200 tur bükülerek atkı ipliği olarak kullanılmasıyla ipek bürümcük kumaşlar elde edilir. Sekiz çözgüden biri boşta bırakılarak, bükümlü atkı ipliğinin kumaşı döndürerek, çözgü yönünde oluşan küçük kırıklarla, bürümcük haline getirmesi sağlanır. Haşlaması yapılan kumaş, son görünümünü alır.

Sinop yöresinde yaygın olan bir tür erkek başlığı …

Arçin,
Sinop yöresinde yaygın olan bir tür erkek başlığı.
Yörsel bir tür erkek başlığı.
Karadeniz bölgesinde, özellikle Sinop’ta yaygındır.
Kaput bezinden takke biçimindedir. Kenarları ve üzeri boncuklarla bezenmiştir.

1950 yıllarında giyim ve kuşamda görülen toplumsal değişim Sinop’ta da yaşanmıştır. Kırdan kente göç ile giyim ve kuşamın yerel niteliği ortadan kalkmıştır. Sinop’ta iç kesimlerde yerel giysilere daha çok rastlanmıştır. Boyabat ve yöreside daha çok kadın giyiminde görülmüştür.

Ayancık, Gerze, Boyabat ve Dikmen köylerinde kadınlar başlık olarak fes kullanmaktadır. Üstüne oyalı yemeni, al renkli çar ya da pıta örtülmektedir.

Sinop yöresinde geleneksel erkek giyiminde Karadeniz etkisi belirgindir. Başlıklar çok çeşitlidir. Bunlar Kafkas göçmenlerinin kullandığı papak, dağ köylülerinin kullandığı dolak yanında kaput bezinden yapılmış arçin de çok yaygın olarak kullanılmıştır. Arçin takke biçimindedir. Çevresi boncuklarla işlenmiş arçin erkeklerin kullandığı bir başlık türüdür.

Yeşille lacivert arası renk …


Ördekbaşı,
Yeşille lacivert arası renk.
Petrol yeşili.
Ördekbaşı yeşili.

Yeşilbaş, ördekgillerden, erkeğinin başı yeşil olduğu için bu adı alan, tüyleri karışık renkli, ayakları kırmızı olan yüzücü bir ördek türü, yaban ördeği.

Yeşilbaş ördekler, evcil ördeklerin atasıdır. Kuzey yarım kürede çok bulunur. Erkek ördekler, kızıl ve kahve renkli göğsü, boyun çevresindeki beyaz halkası ve yanar döner yeşil renkli başıyla tanınır. Dişi ördekler ise siyah ve kahverengi tonlarda karışık renklidir.

1 2 3 337