Doğal hidratlı demir oksit…

Limonit,

Limonite (2Fe203.3H20)

Doğal hidratlı demir oksit.

Yumuşak, kolay ufalanır bir yapıda olan limonit % 58-59 oranında demir oksit içerir ve sarıdan turuncu ve koyu kızıla kadar renkleri vardır.

Demirin bileşik şeklinde bulunduğu minerallerin sayısı çok fazladır.

Bir çok mineral az yada çok oranda demir içerir. Bu mineraller demirin oksijen, karbon, kükürt ve hidrojen ile yaptığı bileşiklerdir.

Manyetit (Fe304),
Hematit (Fe203),

Limonit(2Fe203.3H20),
Pirit (kübik-FeS2)
Markazit(ortorombik-FeS2)

Lezez, Yeniçerilere verilen üç aylık maaşların dördüncü bölümü…

Lezez,
Yeniçerilere verilen üç aylık maaşların dördüncü bölümü.
Tarihte, Yeniçerilere verilen üç aylık maaşın dördüncü bölümü.

Ulufe,
Arapça, ulufe, maaş, علوفة
Osmanlılar’da saray hizmetlileriyle yeniçeri ve kapıkulu askerlerine ödenen düzenli maaş.
Yeniçerilere üç ayda ödenen maaşlara Ulufe denilmiş. Ödenen ulufe dönemleri aşağıda gösterilmiş ve ödendiği ayların sembolleriyle ifade edilmiştir.

Ulufe dönemleri;
Masar [ Muharrem, Safer, Rebiül-evvel ],
Recec [ Rebiül ahır, Cemadül evvel, Cemdül ahır ] ,
Reşen [ Recep, Şaban, Ramazan ],
Lezez [ Şevval, Zilkade, Zilhicce ].

1 2 3 402