Karadeniz’in kuzeyindeki iç deniz…


Azak,
Azak denizi,
(Meot Denizi, Azov),
Karadeniz’in kuzeydoğusunda yer alan deniz.

Yüzölçümü 37.700 km² olan Azak Denizinin uzunluğu 240 km genişliği ise 135 km’dir. Azak Denizi Kerç Boğazı ile Karadeniz’e bağlanır. Azak Denizinin kıyıları alçaktır. Don ve Kuban nehirleri bu denize dökülür. Tuzluluk derecesi düşük olan Azak Denizi, aralık ayından mart ayına kadar donar. Azak denizinde bol balık vardır. Kışın buzlar delinerek balık avlanır.

İlk damıtılan ve içinde anason bulunmayan rakı. ..


Soma,
Suma,
İlk damıtılan ve içinde anason bulunmayan rakı.

Rakı, adı Arapçada terleyen anlamına gelen araki’den geliyor. Rakı yaş üzümden ya da genellikle şeker açısından zengin kuru üzümden damıtılarak elde ediliyor ve anasonla kokulandırılıyor. Üzümler önce parçalanarak suyla karıştırılıyor.

Elde edilen şekerli suya mayşe adı veriliyor. Buharla sterilize edilen mayşe soğutulduktan sonra fermantasyon aşamasına geçiliyor.

Mayşe, 25-30 derece sıcaklıkta en az 48 saat bekletilir. Mayşe’den yüzde 7-8 alkol içeren mayş elde ediliyor. Mayş’ın damıtılmasından elde edilen ürüne ise soma ya da suma deniyor. İçme suyu eklenerek alkol oranı düşürülen suma’ya bu aşamada anason tohumları ekleniyor ve kızgın buharla son damıtma işlemine geçiliyor. Damıtma imbiğinden ilk yarım saatte akıtılan ürün üretim dışı bırakılıyor.

Bundan sonraki 5-6 saatlik sürede elde edilen ürüne baş ürün, sonraki 30-36 saat süreyle akan ürüne orta ürün, son altı saatte buharın kızgınlığı artırılarak alınan ürüne ise son ürün adı veriliyor. Orta ürün su eklenerek söndürültükten yani alkol yüzde 45-50’ye indirildikten sonra elde edilmek istenen rakı çeşidine göre şeker eklendikten sonra meşe fıçılarda 60-75 gün dinlendirilip, şişeleniyor. 36 saatlik damıtmanın tam ortasına rastlayan ürüne ise göbek rakısı adı veriliyor ve en makbul rakı kabul ediliyor.

RAKI

Argoda makyaj…


Kolika,
Kalika,
Makyaj,
Argoda Kolika – Kalika denir.

Makyaj,
Fransızca maquillage,
İng. make-up
Arapça, ماكياج

Yüzü güzelleştirmek için boyama, yüz boyama, yüz bakımı.

İyi görüntü sağlamak, belli bir tip yaratmak veya yalnızca bazı düzeltmeler yapmak için oyuncunun yüzünde ve vücudunda yapılan boyama ve değişimler. Genellikle sinema, tiyatro ve televizyon için uygulanır.

Laos’ta yaşayan bir halk…


Lametler,
Laos halkının asıl vatanı, Çin’dir.
Çin Hindi Yarımadasına göç etmişlerdir.

Laos’un, XIV. asırdan önceki tarihi hakkında belge yoktur. 1453 senesinde Fraya Fa Ngum, Lanxang (milyonlarca fil) krallığını kurdu. XVI. yüzyılın sonunda bu krallık, İngiliz Milletler Topluluğunun bir sömürgesi oldu.

Laos denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Çin, Kamboçya, Tayland ve Vietnam ile komşudur. Tarıma uygun toprakları azdır. Laos’ta demiryolu yoktur. Budizm, Laos’un resmi dinidir. Phi adındaki başka bir inanç da, ilkel kabileler arasında yaygındır. Lametlerin yazılı bir dilleri yoktur.

Lametler, Laos’un kuzeybatı bölgesindeki köylerde yaşarlar. Kha (köle) denilen kişilerdir. Lametlerin evleri ahşap ya da bambudan kazıklar üzerine inşa edilmiştir.

Etnik yapı;
Laoslu %68,
Lao Theung %22,
Lao Soung %9,
Vietnamlılar/Çinliler %1.

Başkent: Vientiane,

Eyaletleri;
Attapu,
Bokeo, Bolikhamxai,
Champasak,
Houaphan,
Khammouan,
Louangnamtha, Louangphabang,
Oudomxai,
Phongsali,
Salavan, Savannakhet,
Viangchan, Viangchan,
Xaignabouli, Xaisomboun, Xekong, Xiangkhoang.

Siyasal ve toplumsal sistemin din ve devlet ayrılığı ilkesine dayanması…


Laisizm,
Fr. laïcisme,
Laiklik,
En genel anlamıyla, siyasal ve toplumsal sistemin din ve devlet ayrılığı ilkesine dayanması olarak tanımlanır.

Laiklik, devlet yönetiminde bütün yasaların, kuralların ve yöntemlerin, bilimsel ve teknik bulgularla çağdaş uygarlığın sağladığı verilere ve dünya gereksinmelerine göre yapılması ve uygulanması ilkesidir.

Laik,
(Fr. laïque),
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan demektir.
Esasen, laik kelimesi Yunanca laos ve laikos kelimelerinden gelir. Latincesi laicus’ tur.
Laos, halk, kalabalık, kitle demektir.
Laikos: halka ait, ruhban olmayan demektir. Laicus: dinsel olmayan, demektir. Bu anlamda Türkçeye Fransızca laik kelimesi olarak girmiştir.

Saltanatın ve Halifeliğin, Türk Anayasası hükmü altında kaldırılmasından sonra, pek çok reformlar, modern din ve devlet ayrımına uyumu sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından uygulanmıştır.

Saltanatın Lağvı veya Padişahlığın Kaldırılması,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Kasım 1922 yılında kabul ettiği Osmanlı İmparatorluğu’ nun münkariz olduğuna dair 308 numaralı kararname ile gerçekleşmiştir. Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin bu kararın ardından İstanbul’dan ayrılmıştır.

Halifeliğin kaldırılması,
Osmanlı Hanedanının elinde bulunan halifelik sıfatı 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından kaldırılmıştır. Devletin laikleştirilmesi yolunda yapılmış bir devrimdir. Halifelik lağvedilmiş ve tüm Osmanlı hanedanı mensupları yurt dışına çıkarılmıştır.

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması,
30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilen bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. Kanun, bütün tarikatlarla birlikte; şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten haber vermek ve murada kavuşturmak amacıyla muskacılık gibi, eylem, unvan ve sıfatların kullanılmasını, bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasaklamıştır.

Medeni Kanun,
Osmanlı devleti kanunlarında erkeğin üstünlüğüne dayanan bir düzen vardı. Medeni kanun 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edildi. Medeni Kanun ile hukuk alanında laiklik ilkesi geçerli kılındı. 1928 yılında çıkarılan yeni bir yasayla Anayasanının ikinci maddesinde yer alan Türk Devleti’ nin dini, İslam dinidir. cümlesi de Anayasadan çıkarıldı.

Devlet ve din işlerinin tam ayrımı, 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasasının laiklik prensibini kapsamasıyla Laiklik uygulamaları tamamlanmıştır. Türkiye’de sık sık askeri müdahaleler oldu ve anayasa çok sık değiştirildi. Ancak laiklik ilkesi her zaman temel koruyucu yasa olarak kalmıştır.

1 2 3 363