Kuyumculukta, altın ve gümüş eritilen kalıbın içine konmuş çerçeve …

İlice,
Şide,
Kuyumculukta, altın ve gümüş eritilen kalıbın içine konmuş çerçeve.
Kuyumculukta, altın ve gümüş eritilen kaıbın içine konan çerçeve.

Metali ya da kaynak karışımını dökmek için kullanılan kalıp, kab.
Altın ve gümüş eritilen kabın içine konulan çerçeve.
Kuyumcuların kullandığı külçe kalıbı.

Eski Mısır’da kutsal sayılan boğa…

Apis,
(Hapi),
Eski Mısır’da kutsal sayılan boğa.
Eski Mısır’ da tapılan canlı hayvanlar olmuş. Apis Öküzü en ünlüsüdür. Başında üçgen şeklinde beyaz bir alameti olan, beyaz lekelere sahip siyah renkli bir öküz. Eski Mısır’da güneş diski ve kıvrılmış kobra suretlerini taşıyan bir boğa şeklinde tasavvur edilirdi.

Alnındaki siyah üçgenden başka sırtında akbabaya benzeyen bir şekil, sağ yanında bir hilal, dili üzerinde ise skarabe işareti bulunması gerekti. Bu hayvan Memfis’in ilahı Ptah’in bir canlı numunesi sayılır ve onun bu hayvanda yaşadığına inanılırdı. Apis Öküzleri, tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görülürdü.

Fransız devriminin ideologlarından ve terör döneminin önderlerinden olup 1794 yılında Robespierre ile birlikte idam edilen Fransız siyasetçi …

Saint Just,
Louis Antoine de Saint-Just,
Fransız Devrimi’nin en önemli devrimcilerinden biri, askeri ve siyasi lider.
Louise (Antoine Leon) Saint Just Fransız ihtilalinin en önemli devrimcilerinden biridir.
Fransız devriminin ideologlarından ve terör döneminin önderlerinden olup 1794 yılında Robespierre ile birlikte idam edilen Fransız siyasetçi. 1792 yılında geçici meclise giren bir ulusal muhafız kıtası yarbayı olan Saint Just, Jakobenlerin en sol kanadı olan Montagnard grubundandı. Yakışıklı olduğu ve rüşvet yemediği için devrim meleği adını almıştı. Jakoben diktatörlüğü döneminde Robespierre’in sağ kolu ve icra komitesi müdürü oldu.

1793-1794 arası iktidarı elinde bulunduran Robespierre grubunun en ateşli mensubu olmuş. Jirondenlerin devrilmesinde, Hebert’in ve Danton’un yargılanıp idam edilmelerinde büyük rol oynadı. Daha sonra geçici meclis başkanı oldu. Jakobenlerin son günlerinde Robespierre ile bazı konularda anlaşmazlığa düştü. Ancak ondan ayrılmadı.

28 Temmuz 1794 tarihinde Robespierre ile birlikte giyotine yollanarak idam edildi.

İstanbul’da Lale devrinin ünlü bir eğlence yeri …

Sadabad,
İstanbul’da Lale devrinin ünlü bir eğlence yeri. İstanbul’da, Lale Devri’nin ünlü eğlence alanı. Lale Devri, Osmanlı’nın Batı’ya açılmaya başladığı dönemdir.

Birçok reformun yapıldığı; ancak devlet ricalinin zevk ve sefa içinde yaşadığı bir devirdir. Osmanlı İmparatorluğunun, 18. yüzyılda Lale Devri’nde, Kağıthane deresi kıyısında Haliç’e doğru uzanan düzlük mesire ve eğlence yerine verilen ad.

Ahmed III (1703-1730) ve sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (1717-1730) devrinde eğlenceler düzenlenirmiş. İstanbul halkının ileri gelenleri bu eğlencelere katılırmış. Kağıthane deresi ve etrafı eğlencelere uygun olarak düzenlenmiş. Derenin kenarlarına mermer rıhtımlar ve göz alıcı bir kasır inşa edilmiş. Kasrın büyük bir havuzu, çevresinde çeşitli çağlayanları ve ağızlarından su fışkıran ejderha heykelleri varmış. Sadabad kasrından başka çevreye çeşitli köşkler, bahçeler hamamlar yapılmış. Eğlenceler, özellikle mehtaplı gecelerde sabahlara kadar devam edermiş. Gel zaman git zaman bu debdebenin sonuna gelinmiş. Osmanlı imparatorluğu Lale devri ile sona hızla yaklaşmış. Sadabad çöküşün simgesi olmuş.

Gün geçtikçe bu eğlencelere çeşitli sebeplerle karşı olanlar artmış ve Patrona Halil isyanı çıkmış. Ayaklanma sonunda Damat İbrahim Paşa öldürülmüş ve Ahmed III tahtından indirilmiş. Sadabad eğlencelerinin yapıldığı yerler, başta kasır olmak üzere tahrip edilerek yıkılmış tabi Osmanlının da yıkılışı, Lale devrinin bitişi hızlanmış.

1 2 3 706