Şalgama verilen bir başka ad …

Çelem,
Şalgam,

(Brassica napobrassica).
Halk dilinde şalgama verilen ad.
Şalgama verilen bir başka ad.
Yaprakları da yenebilen geniş köklü bir bitki.
Brassica rapa.
Şalgam, turpgillerden, etli ve tatlı, yumru köklü bir bitkidir.

Şalgam, hem insanlar hem de hayvanlar için üretilir. Adana, Osmaniye, Mersin yöresinde şalgamın suyu içecek olarak kullanılır. Şalgam, bazı çorba ve soslara katılır, yemeklerde garnitür olarak kullanılır.

ŞALGAM

Ağrı ilinde kayak merkezi olan bir dağ …

Bubi Dağı,
Ağrı-Eleşkirt


Ağrı’ ya 45 km. , Eleşkirt ilçesine 4 km. uzaklıktadır. Bölge halkına hizmet veren Bubi Dağı Kayak Merkezi, Ağrı’ya 18 km. uzaklıktaki Bubi Dağı’nda yer alır. 650 metre yüksekliğindeki yaylaya kurulmuş olan Ağrı şehri, adını yanında heybetle yükselen dağdan almıştır. Yörede çok sert geçen kara iliminin hakim olduğunu belirtelim. Kayak için en uygun sezon aralık-nisan ayları. Alpin çayırlarla kaplı merkezde, kayak mevsiminde kar yüksekliği 1-2 metreyi buluyor.

Kayak Merkezinde uzunluğu 1227 metre olan kayak pisti ile 600 kişi/saat kapasiteli teleski hizmet vermektedir. 4 kişilik iskemleli sökülebilir telesiyej tesisi yapılmıştır. Tesis uzunluğu 1650 metre, kapasitesi. 1000 kişi/saattir. Ankara ve İstanbul’dan haftanın belirli günlerinde uçak seferleri bulunmaktadır.

Trabzon ilinde bir yayla …

Trabzon ilindeki yaylalar;


Ken,
Karastel,
Akkese, (Tonya).
Ağaçbaşı, Arabinyurdu, (Araklı)
Ayeser (Maçka),
Beypınarı, (Tonya)
Çoşk yaylası, Çukuryayla, (Araklı)
Çatmaobası (Tonya).
Çevlik, Çiçakli,
Çağman,
Çakırgöl (Maçka’da, 2504 m yükseklikteki yayladır. Meryemana yolunun 5 km sağa ayrılan toprak yoldan 90 km. ileridedir)
Derinoba,(Tonya)
Düzköy, (Haçka Obası).
Erikbeli (Tonya),
Figanoy (Maçka).
Gulindağı Yaylası, (Araklı)


Güzelyayla,
Haros, Hıdırnebi (Akçaabat)
Hamza yaylası, (Araklı)
Haçka(Düzköy),

Hıdırnebi(Akçaabat)
Honefter,
İlaksa (Maçka, Mataracı köyü),
İsmailağa yaylası, (Araklı)
Kadıralak (Tonya) – Kadırga (Tonya), Karastel, Kayadüzü (Sürmene) -Ken,
Kaleobası, (Tonya)
Kiraz (Maçka İlçesi Gürgenağaç köyü arası 22 km. asfalt yol olup, Gürgenağaç köyünden güneye doğru 7 km. toprak yolla ulaşılabilir.)

Karadağ (Akçaabat), Kuruçam (Akçaabat),Karaçımah,
Lapazan, (Gürgenağaç köyünün güneyinde 2 200 m rakımlı yaylaya 27 km toprak yol)
Liser – Lişer Yaylası (Ocaklı-ispela Köyü, Maçka’ dan 54 km. uzaklıktadır.)
Lişit,
Lustra.
Mavura (Maçka’nın18,5 km. batısında),
Mağura Yaylası,
Mandagözü yaylası,
Menteşe, (Tonya)
Mulfat, Mızraklı,
Omal, Omal yaylası, Trabzon iline 78 km, Sürmene İlçesine 42 km, Köprübaşı ilçesine 27 km uzaklıkta bulunan Arpalı köyü yakınındadır.

Pazarcık,(Araklı)
Paparza,
Sazalanı , Sazalanı Ulusal Parkı, (Tonya) – Sis Dağı yaylası, Sultan Yaylası (Çaykara),
Şekersu,
Şorahma,

Şolma (Maçka ilçesinden batıya doğru 22 km. toprak yolla gidilebilir. Yolun 16 kilometresi zengin bitki örtüsüne sahip Kulin dağının içinden geçmektedir.)- Solma (Maçka),
Taşbaşı, Taşlı yaylası, (Araklı)
Vartan.

Rüyaların görüldüğü uyku evresine verilen ad…

Rem,
Hızlı Göz Hareketleri

(İng. Rapid Eye Movements),
Paradoksal uyku,

Rüya, uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden biri olup, uykunun hızlı göz hareketi (REM) adlı evreleriyle yakından ilişkili bulunan, görsel ve işitsel algı ve duygulardır. Uykunun rüya görülen evresidir. Bu evre uykunun diğer evrelerinin arasına serpiştirilmiştir.
Çok sayıda farklı özellik ile bağlantılıdır. Aynı zamanda paradoksal uyku olarak da bilinmektedir; Çünkü önceleri, hızlı göz hareketleri ve huzursuzluğun eşlik etmesi araştırmacılara bu uyku evresinin hafif uyku olduğunu düşündürmüşse de, kas paralizisinin de olaya eşlik etmesiyle aynı zamanda paradoksal olarak da ağır bir uyku olduğu saptanmıştır.
Hayatımızın 60 senelik ömrünün, yaklaşık üçte birini uykuda geçirmektedir. Uyku günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. Ünlü Ruhbilimci Sigmund Freud’ un da araştırmalarının büyük bölümünü oluşturan uyku sırasında kişinin bilinç altında düşüncelerinin özlemlerinin ya da isteklerinin bir film şeridi gibi göz önünden geçtigi varsayılır. İşte bu olguya Rüya adı verilmektedir.

Freud ve Jung ‘un görüşleri bilim adamlarınca tartışıldıktan sonra 953 yılında uykudayken belli zaman aralıklarıyla görülen hızlı göz hareketlerinin (rapid eye movements-REM) rüya görmeyle ilişkili olduğunun anlaşılmasıyla rüya araştırmalarında yeni bir dönem başlamıştır.
Rüyaların biyolojik içeriği, işleyişi ve maksatları tümüyle anlaşılmış değildir. Rüyalara “duyusuz algı”nın bir türü veya nesnesiz algı olarak da bakılabilir. Çeşitli inanışlara ve tahminlere de neden olan rüyalar, her zaman için ilginç ve yoruma açık bir konu oluşturmuşlardır.

Rüya görürken vücudunuz gözle görülür değişimler gösterir. Adrenalinin salgınız artar, kan basıncınız yükselir, kalp atışlarınız hızlanır.

Kaba yünden dokunmuş ve eskimiş kumaş parçası …

Palaspare,
Pasaklı, yırtık giysi.

Farsça, Pasaklı, yırtık giysi demektir.
Paçavra,
Paçavre, Farsça Paçavra, kirli bez.
Eskimiş, değersiz kumaş parçası, paçavra.
Çaput,
Şayak,
Eskimiş bez veya kumaş parçasına çaput, paçavra denir.
Kaba yünden dokunmuş ve eskimiş kumaş parçasına Palaspare denir.

Kaba dokunmuş bir tür kalın yün kumaş’a Şayak denir.

Eskimiş, yıpranmış giysi, yatak, yorgan, yaygı vb. şeylere Pırpıt denir.

Duvar örülürken büyük tuşların arasına konulan küçük taşlar…

Helik,

Kiremit kırığı,
Küçük taş, taş parçası
Kiremit ve tuğla parçaları.
Su ayağına konan delikli taş.
Duvar örülürken büyük taşların arasına konulan ufak taşlar.
Helik kelimesinin kökeni rumca dilinden gelmektedir.
Helik taşı, duvar örülürken büyük taşların arasına konulan küçük taşlara denir. Helik taşlarının özelliği ise büyük taşların dengede durmasını sağlamasıdır.

Helik, dilimize Farsça’dan geçmiş bir kelimedir. Taş yapılarda, özellikle taş duvarlarda yapı arasındaki boşlukları doldurmak için kullanılan küçük taşlara helik deniyor. Taş büyük te olsa, dolgu olarak kullanılıyorsa, artık o taş da bir heliktir. Helik bir nevi yapı malzemesidir.

Yeşilırmak’ ın antik dönemlerdeki adı…

İris,
Yeşilırmak

Yeşilırmak Nehri;
Kelkit Çayı, Çekerek Irmağı ve asıl Yeşilırmak olmak üzere üç ana kolun birleşimi ile oluşur. Asıl Yeşilırmak’ın uzunluğu 519 km’dir. Sivas’ ın kuzeyindeki Kösedağ eteklerinden doğan nehir, Tokat, Amasya ve Samsun illerinden geçerken, Canik Dağları’nı aşarak Çarşamba Ovası’na yayılır. Karadeniz’e dökülen Türkiye’nin en büyük 2.nehridir. Nehrin kolları ile beraber taşıdığı alüvyonlar Çarşamba Ovasını oluşturmuştur. Nehrin denize döküldüğü yerde su birikintileri ile geniş bataklıklar meydana getirir.

Üzerinde Almus, Ataköy, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Barajları’ nın kurulduğu Yeşilırmak düzensiz bir rejime sahiptir. Daha önceleri yapılan ağaç köprüler seller nedeniyle sık sık yıkılmakta ırmağın her iki yakasına yerleşmiş olan halk karşıdan karşıya geçişler kayıklarla yapmaktaydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1930 yılında ilk defa bir betonarme bir köprü yapılmıştır.

Antik çağ filozofu Strabon’un eserlerinde adı iris olarak geçer.Yeşilırmak vadilerinin büyük bir bölümü sık ormanlarla kaplıdır. Bu açıdan diğer akarsularımız gibi pek aşındırma yapmaz. Bu nedenle Kızılırmak nehrinin tersine suyu berrak ve yeşilimsidir. Akarsudan özellikle Turhal ve Amasya’da sulama işlerinde çok yararlanılır.

Doğu Karadeniz’de yetişen ve “kara ağu” da denen orman gülü…

Komar,
Kara ağu,
Ormangülü,

Bizim Karadeniz dağları yapraklarını kışın döken, ilkbaharda açan sarı-turuncu açelya türleri kaynıyor. Daimi yeşil Orman güllerinin bizdeki doğal türü Rhododendron ponticum, Bilinen yöresel isimleri, Komar, Kaful (Vakfıkebir -Trabzon), Ağu, Kara ağu (Giresun), Zelenika (Demirköy-Kırklareli).

Ormangülleri (Rhododendron) fundalar ailesine dahildir. Her dem yeşil ya da kışın yaprağını döken çalı veya küçük ağaçlardır. Kuzey yarım kürede serin ve ılıman bölgelerin, bol yağışlı ve nemli dağlık bölümlerinde yayılan 60’ın üzerinde tür, 600’ün üzerinde farklı taksona sahiptir. Orman güllerinin melez yapma özelliği onların süs bitkisi olarak ıslahını kolaylaştırmış. Süs bitkisi olarak kültüre alınmalarının yüzlerce yılı aşan geçmişi vardır. Kültüre alınan orman gülleri, günümüzde önemli bir ticari malzemedir. Ülkemize daha çok dış alım yoluyla gelmekte, açelya yada orman gülü adı altında binlercesi oldukça yüksek ederlere iç veya dış mekanlarda kullanılmak amacıyla satılmaktadır.

“Kara ağu” ve “komar” gibi yöresel adlar da verilen mor çiçekli ormangülünün odunsu yapıdaki kalın dalları, odun olarak da kullanılıyor. Kimi yörelerde “sarı ağu” ya da “zifin” denilen sarı çiçekli ormangülü çiçeklerinin zehirleyici özelliği diğer türlere göre daha fazla. Bunu bilen köylüler özellikle yağmurdan sonra hayvanların bu çiçeğin altındaki otlara yaklaşmasına engel oluyorlar.

Kocası ölen kadının öncelikle, bazı durumlarda da zorunlu olarak kayınbiraderiyle evlenmesini öngören gelenek ya da yasa…

Levirant,
Levirat.

(Latince) levir (kayınbirader).
Kocası ölen kadının kayınbiraderiyle evlenmesini öngören gelenek ya da yasa.
Kocası ölen kadının öncelikle, bazı durumlarda da zorunlu olarak kayınbiraderiyle evlenmesini öngören gelenek ya da yasa.

Doğu ve Güneydoğu’da, Anadolu’da çok rastlanır. Törelerden kaynaklanan bu evlilik biçimi, namusu başkalarına kaptırmamak veya yeğenlerinin madur ve perişan olmalarını önlemek için aile meclisince alınan kararla ölen kardeşin karısının, bekar olan erkek kardeşle evlendirilmesi veya evli olan erkek kardeşin ikinci eşi yapıldığı evlilik çeşididir.

Leviratın uygulanmasında bir çok etken vardır. Ölen koca eğer geride çocuk bırakmışsa leviratın olması kaçınılmazdır. Çocukların üvey babaya bırakılmaması için aile aldığı kararla amcaya baba görevi verir. Bu daha çok kültürel bir özellik kazanmıştır. Çünkü koca evine giden kadın dönmemelidir ve çocuklarına sahip çıkmalıdır. Bu nedenle bu sorun aile içinde çözülür. Levirat daha çok toplumsal baskından dolayı kabul edilir. Burada ölen kişinin çocuklarına sahip çıkmak toplumca beklenen bir eylemdir. Eğer bu kabul edilmezse kişi toplum tarafından dışlanır. Aynı şey kadın için de geçerlidir. Kadın çocuklarını yabancı birine emanet etmemelidir.

Aile kadını başlık parası vererek almışsa; bu durumda kadının gidişi ekonomik kayıp olarak algılanır. Yani verilen başlık aileye yük olacaktır. Hem evin diğer bireyi için de başlık verilecek ve yeni bir eş alınacaktır. Bu durumu ortadan kaldırmak için yani hem kadının gidişini engellemek hem de yeni bir gelin için başlık ödeme durumunda kalmamak için levirat evliliğine izin verilir.

Erimekte bulunan buzun sıcaklığı ile kaynar suyun sıcaklığı arası sıcaklık ölçer …

Reomür,°R
(°Re, °Ré)


Reomür ölçeği,
Reomür termometresi.

Erimekte bulunan buzun sıcaklığı ile kaynar suyun sıcaklığı arası sıcaklık ölçer Suyun donma ve kaynama noktalarını 0 ve 80 derece kabul eden bir sıcaklık ölçüm aracıdır.

René Antoine Ferchault de Réaumur tarafından 1730 yılında yapılan çalışmalardan dolayı Reomür adı verilmiştir. Bu sıcaklık ölçer seyreltilmiş alkol içerir. Suyun donma noktasını 0 °C kabul eder. 1772 yılında Jean-André Deluc termometrelerde kullanılan farklı malzemeler ile ilgili bir araştırma yapmıştır ve cıvalı termometrelerin en iyi sonucu verdiğini belirtmiştir.

Sıcaklık ölçmek için kullanılan araçlara termometre denir. XVIII. yüzyıl sonlarında neredeyse termometrelerin tamamı cıvalıdır. Maddelerin boyutlarında meydana gelen değişim, sıcaklıktaki değişim olarak kabul edilebilir. Termometreler bu esasa göre düzenlenmişlerdir. Termometrelerde 76 cm-Hg basıncında sabit iki sıcaklık değeri seçilir. Birisi suyun donma sıcaklığı diğeri ise suyun kaynama sıcaklığıdır. Sıcaklık-Temperature, T ile sembolize edilir.

Celcius (Santigrad °C) termometrelerinde, suyun donma sıcaklığı 0 °C , kaynama sıcaklığı 100 °C alınarak, 100 eşit bölme yapılmıştır. Kelvin suyun donma sıcaklığını 273 °K, kaynama sıcaklığını ise 373 °K alarak 100 eşit bölme yapmıştır.

Yunus balığı ile yakın akraba olan küçük yapılı balinaların ortak adı …

Musur,
Phocoena phocoena.


Yunus balığı ile yakın akraba olan küçük yapılı balinaların ortak adı. Musurgiller familyasına adını veren yunussu bir balina türüdür. Musurlar, deniz kıyısına yakın kısımlarda yaşarlar.
Bir musur yavrusu 70-90 cm, yetişkini 140-190 cm boyundadır. Ağırlıkları 60-75 kg. Sırtları, yüzgeçleri ve kuyrukları siyahtır. Yanları gridir. Alt kısmı çoğunlukla beyazdır. Kuzey Kutbuna yakın bölgelerde yaşarlar.

Paskalya adası’ nda bulunan, volkanik taşlardan yapılmış devasa baş heykellerine verilen ad…

Moai,
Ariki,

Ariki Yontusu,

Paskalya adasında bulunan ve boyları 7-22 metre arasında değişen, volkanik taşlardan yontulma tanrılaştırılmış şef heykellerine verilen ad.
Paskalya Adası, en yakın kıtaya 3700 km, en yakın yerleşim olan kara parçasına 2000 km mesafededir. Avrupalı kaşiflerden biri, bir Paskalya (Easter Island) Bayramında adaya çıkması sebebiyle vermiş. Adaya ilk ayak basan Polinezyalı denizcilerdir. Nasıl ulaştığı, aylarca açık okyanusta nasıl hayatta kaldıkları bir sır.

Paskalya Adası veya yerel ismiyle Rapa Nui, 1888 yılından bu yana Şili’ye bağlı bir adadır. Bir Latin Amerika ülkesi olan Şili’nin Polinezya’da olan tek toprağı. Şili ve başkent Santiago’da moailer ve ada ilgi odağıdır. Paskalya Adası ismini Hollandalı kaşif Jacob Roggeveen’den almıştır. 1722 yılında başka bir adayı bulmak için yola çıkan Roggeveen, bir paskalya bayramında bu adaya rastlamış, ve Paskalya anlamına gelen isim, Easter Island o zaman verilmiş.

Polinezya dilinde adı Rapa Nui ’dir. Bir üçgen şekle sahip olan bu adada Terevaka, Poike ve Rano Kau adında üç yanardağ vardır. Paskalya Adası’nın simgeleri moai denen taştan oyulmuş büyük heykellerdir. Moailer, adanın Rano Raraku bölgesindedir. Kafaları vücutlarından oldukça büyüktür. Tıpkı Mısır’daki Piramitler gibidirler. Bu büyüklükteki taş heykellerin yapılması, taşınması ve yerleştirilmesi için ileri derecede bilgi, yaratıcılık ve fiziksel güç gerekiyor.

Dikili en uzun boylu moai Paro adında olup, 10 m. uzunluğunda ve 75 tondur. En ağır heykel ise kısa ama 86 t. ağırlığındadır. Bir tane de tamamlanmamış heykel vardır. Bu heykel tam 21 m. uuzunluğunda ve 270 t. ağırlıkta olurmuş. Bu devasa moai heykellerin yüzleri ve vücutlarında bir detay görmeniz neredeyse imkansız. Heykeller genelde uzun ve düz kayalara oyulmuşlar.

İstanbul’un Şile ilçesine bağlı bir belde …

Ağva,
İstanbul’un Şile ilçesine bağlı bir beldedir.


Diğer belde ve köyler;
Kurnaköy, Değirmençayırı,
Ahmetli, Meşrutiyet, Çayırbaşı,
İmrendere, Korucu, Erenler,
Saklıgöl, Ovacık, Satmazlı, Çavuş,
Kızılca, Karamandere, Sahilköy (Domalı).

Şile, Philee, Shila, Aschil, Artena, Kilio ve Kalpe gibi isimlerle anılmıştır. Dünyanın II. Büyük Feneri olan Şile Feneri, Karadeniz’den İstanbul Boğazına girecek gemiler için 1858 yılında yapılmıştır. Şile (Mercanköşk)’nin ilk yerleşik kavmi Greklerdir.

Yeşilçay ve Göksu derelerinin Karadeniz’e döküldükleri yerde oluşan deltada kurulan Ağva, iki dere arası anlamına gelir. İstanbul’a 97 km uzaklıkta bir tatil beldesidir. Roma, Ceneviz ve Bizans hegemonyasında kalmıştır. Bölgede, Osmanlı döneminde daha çok Rum nüfusu varmış. Ayrıca Friglerin ve Hititlerin yaşadığına dair kalıntılar bulunmuştur.

Ağva’nın mağara ve şelaleleri ile ünlü Hacıllı köyü 12 km uzaktadır. Ünlü Kilimli ve Kadırga koyları, yürüyüş için çok elverişlidir. Gelin Kayası, Kilimli Koyu ve Saklı Göl gibi yerler doğal güzellikleriyle meşhur yerlerdir.

Bangladeş’te bir kent ..

Rangpur,
Bangladeş’te bir kent.

Başkent, Dakka (Dhaka).

Bangladeş,
Bangladesh.
Bangladeş Halk Cumhuriyeti,
Bengal ülkesi.
Güney Asya’da bir ülkedir. Myanmar ile Hindistan sınır komşusudur. Resmi dili Bengalce’dir. Ancak çok yaygın olarak İngilizce de konuşulur.
Resmi dini islam olup, nüfusun %89’u Müslümandır. Diğer kalan kısmı Hindu ve Budisttir.
Para birimi, Taka (BDT)’dır.

Bangladeş’in kendine özgü yemeklerinden achar, sebze ve meyvelerin hardal ve baharatlarla pişirilmesiyle yapılır. Ayrıca ülkede en popüler olan hilsa balığının hardal ve köri ile pişirilermesi ayrı bir tatdır. Tatlı olarak şekerlendirilmiş yoğurt olan mishti doi’ dir.

En büyük 10 şehir;
Başkent, Dakka,
Chittagong, Khulna, Rajshahi, Mymensingh,
Tungi, Comilla, Sylhet, Rangpur, Barisal.

Diğer Şehirleri;
Saidpur, Bogra, Pabna, Barguna, Feni,
Natore, Netrokona, Pirojpur, Kurigram,
Tangail, Gazipur, Bandarban.

Kırgızistan’daki Issık Gölün kuzey kıyısında, eski Türklerin tapım merkezlerinden biri olan ve kaya resimleriyle tanınan yöre …

Çolpon-Ata, Çolpan-Ata, Çulpan Ata,

Isık Gölü kuzey kıyısındaki yörenin adı.
Kırgızca: Чолпон-ата, Türkçe: Çulpan Ata,
Başkent Bişkek’in 240 km doğusundadır.
Karakol şehrinin 135 km batısında ve Issık Gölün kuzey kıyısında olup Issık-Göl İlçesi idari merkezi olan bir turizm şehridir. Isık gölün kuzey kıyısında Koşkol ve Tamçı, batısında Balıkçı köyleri bulunur. Balıkçı köyü Kırgız demiryolunun son noktasıdır.

Kırgızistan’daki Tanrı Dağları’nın kollarından olan Ala dağda (Çolpon-Ata) 3500 kotunda Saymalıtaş, vadisi bulunur. Dar bir vadi olan Saymalıtaş’ın anlamı işlemeli, süslemeli taş demektir. Kaya üzerine Türkler tarafından yapılan yüzbinlerce resim bulunur. Isık göl ile Çon Kemin arasındaki Küngöy, Ala dağın Isık göl tarafındaki eteklerinde çok eski devirlere ait taş resimlerle süslüdür.

Issık Göl ,
Isık Göl (Isık-Köl).
Issık kul,
Kırgızistan’ın kuzey doğusunda, tektonik çukurda yerleşmiş, 1606 m yükseklikte bir krater gölüdür. Hazar Denizi’nden sonra, dünyanın en büyük ikinci tuzlu gölüdür. Kırgızistan’ın bermeti (incisi) dir. Isık Gölü, Cengiz Aytmatov’nın bir romanına da sahne olmuştur.

Kızıldeniz’de ve Basra Körfezi’nde kullanılan yelkenli bir ticaret gemisi…

Bagala,
Baggala,


Sambuk,
Zambuk,

Kızıldeniz ile Afrika’­nın doğu kıyılarında ve Basra körfezinde dolaşan yelkenli arap gemileri. Bu tip gemilerde arap yelkeni, yani yarım latin yelkeni kullanılır. Bu yel­ken kenarları eşit olmayan bir yamuk dört­gen biçimindedir. Bu yelkenin ön kısmı dikey olarak kesiktir.
Bu tip gemiler, arka tarafı dört köşe-aynalık veya sivri olmak üzere baş­lıca iki gruba ayrılır. Birinci gruptan olan baggala en büyük arap gemisidir.

Arabistan ile Hin­distan arasında çalışanlara Garap,
Kızıldeniz’ dekilere Zambuk-Sambuk,
Zengibar’ dakilere de Cehazi,

Basra körfezine Portekizliler gelmeden önce burada kullanılan 60-200 tonluk, iki direkli, pruvası omurgadan büyük bir açı yaparak uzayan Bum (Bhüm) tipi ile, özellikle;
Ye­men ve Hicaz kıyılarında kullanılan Zarüg adlı yelkenlidir.

Hızlı gittiklerinden korsanlar ve kaçakçılar bu yelkenliyi kul­lanırlar

Kastamonu yöresinde yufka ekmeğine verilen ad…

Ter,
Ter Ekmeği,


Malzemeler,
2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 yumurta
1 paket instant maya

Aldığınca ılık suyu karıştırıp yumuşak kıvamlı bir hamur yapılır. Sonra hamurdan yumurta gibi parçalar koparılarak bezelenir. Oklava, merdane ile unlayarak servis tabağından biraz büyükçe açılır. Elde edilen, ter ekmeği denilen yufka sacın üzerinde arkalı önlü pişirilir.

Kastamonu yemek ve tatlılarından bazıları;
Manca,
Zırva (Bir tatlı çeşidi)
Lokma(Cırık), Anakız çorbası,
Banduma(Hindi ya da tavuk eti ve yufkayla yapılan bir yemek),
Cidefrin, Toyga çorbası,
Avuz, Kıtır çorba, Hasude-Haside- Hasüde(bir tür tatlı),
Boyalı çorba,
Omaç çorbası,
Çeekme helva,
Tirit, Tandır, Erişte, Kırtıç ekmeği, Ter ekmeği, Çükündür ekmeği,
Zelem (bir tür lokma tatlısı),
Samsı (Kıyma, patates, haşlanmış yumurta ile yapılan bir tür börek).
Devrekhanide erişteye Perişke denir.

İğdiş edilmiş hayvan …

Enenik,
Enenük,


Dana-Teke Burma (Eneme) Aleti – Burdizo Pensi yukarıda görülmektedir.

İğdiş edilmiş hayvan,
İğdiş,
İkdiş, (Farsça).

İblik, İğdiş edilmiş horoz için kullanılır.
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevi yapamayacak duruma getirilmiş (hayvan ve özellikle at).
Hayvanın hayalarını çıkarmak, iğdiş etmek.
Erkekliğini gidermek, iğdiş etmek,
Hayvanlara işaret koymak amacıyle kulaklarını kesmek ya da boynuzunu kertmek.
Hayvanın kulağından parça keserek im koymak.

http://www.bulmacabil.com/2018/03/igdis-edilmis-hayvanlar-icin-kullanlan.html

Moğolların batıya ilerleyişini ve fetihlerini anlatan “Tarih-i Cihangüşa” adlı yapıtıyla tanınmış İlhanlı tarihçi ve devlet adamı…

Alaaddin Ata Melik Cüveyni,
Tarih-i Cihangüşa,


Cihan Fatihinin Tarihi manasına gelir.
Moğolların 1217-1257 yılları arasındaki tarihini anlatmaktadır.
XIII. yüzyılda Moğol hükümdarı Mengü Han’ın Karakurum’daki sarayında bizzat yaşamış olup Hülagü zamanında 20 yıl Bağdat valiliği yapmış olan İran’ lı tarihçidir.

Tarihi Cihangüşa, Moğollar ve İlhanlılar devletinde önemli görevler üstlenmiş olan ünlü tarihçi ve devlet adamı Alaaddin Ata Melik Cüveyni tarafından üç cilt olarak Farsça yazılmıştır.

Moğollar, Harzemşahlar ve İsmailiye tarihinin birinci derecede önemli kitabıdır. Bu kitap günümüze kadar değerini korumuştur. Bir çok tarihçi tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. Alaaddin Ata Melik Cüveyni, İran’nın kuzeydoğusunda tarihi büyük Horasan’nın Juvain şehrinde 1226 yılında doğmuştur. Alaaddin Ata Melik Cüveyni 1283 yılında Azerbaycan’da Muğan Ovasında veya Arran’da ölmüştür.

1 2 3 65